עוקץ הנדל”ן: דירות הדיור הציבורי נמכרו שנית, ללקוחות תמימים

משרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי בסך 2.2 מיליון ₪ על חברת בן יאיר עוקב יזמות בגלל עבירות חוק מכר | החברה מכרה דירות פעמיים לאחר שאלה נמכרו למדינה – נמכרו הדירות לרוכשים תוך גביית כספים ללא בטוחות כנדרש בחוק | ציבור רוכשי הדירות נקרא להיזהר ולא להעביר כספים על רכישת הדירות מחברות אלו ללא בטוחות

אשקלון. אילוסטרציה | צילום: shutterstock

שיא החוצפה: דירות הדיור הציבורי שרכשה המדינה הפכו לסחירות, ונמכרו פעם נוספת ללקוחות פרטיים שנפלו בפח. הדבר התגלה במסגרת הליך מנהלי שנוהל במשרד ממונה חוק המכר, במהלכו נמצא כי חברת ‘בן יאיר עוקב יזמות’ בע”מ מכרה דירות פעמיים כך שנגבו כספים מרוכשי דירות מבלי לספק להם בטוחות בהתאם לחוק.

במסגרת ההליך המנהלי נמצא כי ‘בן יאיר עוקב יזמות’ מכרה עשר דירות בפרויקט ברחוב אחישר 6 באשקלון תוך גביית הכספים לחשבונה הפרטי של החברה ולא לחשבון הליווי. החברה מסרה את הדירות לרוכשים מבלי לספק להם בטוחה לכספים ומבלי לבצע רישום מסודר של הזכויות בדירה. לאחרונה נכנסה החברה להליכי פירוק.

250/200 סייד בר + קובייה

נמצא כי חמש דירות אשר נרכשו על ידי משרד הבינוי והשיכון עבור דיירי הדיור הציבורי נמכרו פעם נוספת לרוכשים אחרים. שלוש מתוך חמש הדירות נמכרו באמצעות שותפות עם חברת א.ר.י.ן-יה יזמות בניה ונדל”ן, אשר הינה חברה קשורה כך שהכספים נגבו ישירות לחשבון חברה זו. המשרד פועל מול הבנק המממן ומפרקת החברה על מנת לנסות ולסייע לרוכשי הדירות בפרויקט.

בשל כך, הוטל עיצום כספי בסך 2.2 מיליון ₪ על ‘בן יאיר עוקב יזמות’ ובמקביל, עיצום כספי בסך 670 אלף ₪ נוסף הוטל על חברת  א.ר.י.ן-יה יזמות בניה ונדל”ן אשר הייתה חלק מחוזי המכר מול הרוכשים.

במקביל, נמצא כי חמש דירות נוספות נמכרו מבלי שסופקו לרוכשים בטוחות חוק מכר וכי הערת האזהרה שסופקה להם, נחותה לעומת בטוחות שיש לבנק המממן בפרויקט. הדבר מעמיד את הרוכשים בסיכון  לאיבוד כספם.

הממונה על חוק המכר פונה לציבור רוכשי הדירות ומבהיר כי אין להעביר כספים למוכר דירה מבלי לקבל בגינם בטוחה.

המשרד ממליץ לרוכשי דירות לבצע, את הפעולות הבאות:

  1. לוודא האם קיים הסדר שוברים בפרויקט. ככל וקיים, הכספים משולמים אך ורק באמצעות פנקס שוברים ייעודי ולחשבון הליווי של הפרויקט בלבד. בשום מקרה אין להעביר כספים שלא לחשבון הליווי;
  2. אם הבטוחות הניתנות בפרויקט הינן מסוג הערת אזהרה, יש לוודא כי נרשמה לזכות הרוכש הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין וכי אין הערה עדיפה לטובתו של גורם אחר;
  3. ככל ויש ספק, יש להתייעץ עם עו”ד. ניתן לפנות גם ליחידת חוק המכר ולהפנות שאלות בעניין.

Inner article

אביעד פרידמן, מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון: “הנחתי את ממונה חוק המכר ומנהל אגף נכסים וחברות במשרד לפעול על מנת לנסות ולסייע למפרק החברה בכל הקשור להגנה על רוכשי הדירות. בימים אלה נבחנים כמה תיקונים לחוק המכר אשר עתידים להביא הגנה טובה יותר לרוכשי הדירות בישראל”.

נתנאל לפידות, מנהל אגף נכסים וחברות: “במסגרת רכש דירות לדיור הציבורי, מספר דירות שרכשנו בפרויקט נמכרו בשנית. אנו נפעל על מנת לממש את זכויות המשרד והאינטרס הציבורי מול כל הגורמים בפרויקט.”

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה