עלוב: קרן העושר תיפתח עם פחות משני מיליארד שקלים

שר האוצר יחתום על צו לפתיחת הקרן לאזרחי ישראל החל מראשית חודש יוני | חתימת השר הינה בעקבות הודעת מנהל רשות המסים כי סך ההיטלים החלוטים שנגבו לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע עבר את סף מיליארד השקלים | האוצר יעביר לקרן את סך ההיטלים החלוטים שנצברו עד למועד זה בסך 1.14 מיליארד ₪ | היטלים שאינם חלוטים שנגבו, עומדים על סך של כשמונה מאות מיליון שקלים

אסדת הקידוח 'תמר' | צילום: משה שי, פלאש 90

באיחור של מספר שנים ובגביית חסר של מיליארדים שלכאורה היו אמורים להיגבות ולהיות בקופה, ואחרי אינספור דיונים בנושא בוועדת הח"כים שהוקמה לנושא ועסקה בו רבות – סופסוף יחתום שר האוצר אביגדור ליברמן על צו לפתיחת הקרן לאזרחי ישראל ב-1/6/2022. זאת בהמשך להודעת מנהל רשות המסים, ערן יעקב, כי סך ההיטלים החלוטים שנגבו עד כה לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע עבר את סף מיליארד השקלים.

חוק 'קרן לאזרחי ישראל' (המכונה 'קרן העושר') מסדיר את הקמת הקרן לאזרחי ישראל, מוסדותיה ופעילותה. תחילתו של החוק היא ב-1 בחודש שלאחר המועד שבו הגיעו ההיטלים החלוטים שהצטברו לסכום העולה על מיליארד ₪.

משרד האוצר ורשות המסים הודיעו לציבור כי סך ההיטלים החלוטים שניגבו מכוח חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע הגיע ל-1.14 מיליארד ₪, ולאור כך תוכל להיפתח הקרן לאזרחי ישראל החל ב-1/6/2022. בנוסף נגבו היטלים שאינם חלוטים בסך מצטבר של 0.836 מיליארד ₪. סך-כל ההיטלים שניגבו עד ה-16/5/2022 בגין רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע מסתכם ב-1.976 מיליארד ₪.

היטלים חלוטים הם היטלים שנגבו עפ"י דוחות שנתיים שהגישו בעלי זכויות הנפט ומשאבי הטבע, וכן היטלים שנגבו בעקבות שומה סופית. היטלים שאינם חלוטים הם היטלים שנגבו כמקדמות או כניכוי במקור במהלך שנת המס וגבייתם עדיין אינה סופית. לאחר תום שנת המס, בהתאם לסכום ההיטל שיחושב בדוח השנתי שיוגש, יהפוך ההיטל כאמור, כולו או חלקו, לחלוט.

בחודשים האחרונים לקראת פתיחתה של הקרן לאזרחי ישראל עבד צוות משותף של רשות המסים, החשב הכללי, בנק ישראל ובעלי תפקידים המיועדים לכהן בקרן לאזרחי ישראל, בתכנון ההליכים להעברת הכספים והמידע על היטלים שניגבו והיטלים חלוטים באופן שיבטיח את העברת הכספים מרשות המסים לחשכ"ל ומהחשכ"ל לקרן לאזרחי ישראל במועדם.

ההיטלים בגין רווחי יתר מנפט ומשאבי טבע נגבים בהתאם לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. לפי חוק זה הכספים שמתקבלים מההיטלים ינוהלו בהתאם להוראות חוק קרן לאזרחי ישראל. מטרת הקרן לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחים ממשאבי טבע בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאתם ובמטרה לאפשר את המשך קיומה של הקרן לדורות הבאים.

הקרן לאזרחי ישראל תחל את פעולתה עם 1.140 מיליארד ₪. בנוסף, 3.5% מסכום זה, קרי 40 מיליון ₪, יהוו את סכום ההקצאה השנתי הראשון של הקרן לממשלה, אשר ישמש למטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות בהתאם להצעת חוק שהממשלה תגיש לכנסת.

ההכנסות מהיטלים על רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע המיועדים לקרן לאזרחי ישראל, הינם בנוסף להכנסות המדינה ממס הכנסה ותמלוגים המשולמים ע"י בעלי זכות נפט ובעלי זכות לניצול משאב טבע ונכנסים לתקציב המדינה בשוטף.

יצוין כי מעבר רף מיליארד השקלים של ההיטלים החלוטים נובע בעיקרו מהיטלי רווחי נפט לשנת 2021 ששולמו ע"י בעלי הזכויות במיזם תמר. היטלים אלו מצטרפים אל היטלי רווחי נפט ששולמו החל משנת 2011 ע"י בעלי הזכויות במיזם אשקלון (ים תטיס).

Inner article

 

"הכסף חוזר לאזרח", אמר היום שר האוצר אביגדור ליברמן. "הרווחים ממשאבי הטבע של ישראל צריכים לעמוד לתועלת האזרחים ואני שמח שתוך פחות משנה מאז שהקמנו את הממשלה הקרן מתחילה לעבוד וכבר עשרות מיליוני שקלים יזרמו חזרה לציבור. אני מודה לשרת המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, אורית פרקש-הכהן, על צעידה משותפת בדרך להקדמת הגביה של היטל משאבי טבע לקופת המדינה".

השרה פרקש-הכהן אמרה כי היא "מברכת על תחילת פעילותה של קרן העושר. ‏תיקון החוק שהשלמתי יחד עם שר האוצר, שינה את הכללים הקודמים, ויסייע סופסוף לציבור ליהנות מהפקדת מיסים ראויה ומהירה לקרן העושר לרווחת כולנו".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה