עלות החודשית הממוצעת לחשבון בנק למשק בית 25.1 ש”ח

כך לפי הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית שהגישה המפקחת על הבנקים לוועדת הכלכלה. הדו”ח מצביע על ירידה בעמלות הבנקים במיוחד בשימוש באמצעים דיגיטליים.

בנק ישראל. צילום: נתי שוחט | פלאש 90

במהלך שמונה וחצי השנים האחרונות חלה ירידה בשיעור של כ- 29% בהכנסות הבנקים מעמלות ביחס שבין הכנסה מעמלות להיקפי פעילות. כך עולה מדו”ח המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד”ר חדוה בר, שהוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת במסגרת הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך המחצית הראשונה בשנת 2017. בדוח מפורט כי במחצית הראשונה של שנת 2017 נרשמה התייצבות ביחס האמור לעומת שנת 2016.

עוד עולה מן הדו”ח כי העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית למחצית הראשונה של שנת 2017, הסתכמה בכ-25.1 ש”ח, עליה לעומת שנת 2016 אז הסתכמה הוצאה ב 24.8 ש”ח. וזאת למרות שבמהלך שש וחצי השנים האחרונות חלה ירידה של כ-14.6% בסך העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית. עלות זו מורכבת מעלות פעילות העו”ש אשר ירדה בכ-33%, ומעלות כרטיסי אשראי אשר עלתה בכ-27%, עלייה שנובעת ממגמת גידול בכמות הכרטיסים שמחזיקים לקוחות בחשבון בודד.

בשנת 2017 נכנסו לתוקפן מספר הנחיות שמשמעותן הפחתה נוספת בעמלות בגין השירות הבנקאי. במסגרת זו, החל מ-1 בנובמבר 2017, עמלות כל השירותים הניתנים באמצעים הישירים הופחתו לעומת העמלות אשר נגבות כשמבוצעות באמצעות פקיד. מטרת הפיקוח על הבנקים בדרישה זו היא להבטיח שהחיסכון מההתייעלות “מגולגל” לצרכנים.

 

בתגובה לנתונים המתפרסמים בדו”ח אמרה המפקחת על הבנקים: “לרשות הלקוחות עומדים אמצעים רבים להוזלת עלויות ניהול חשבון עו”ש – כך, שימוש בערוצים ישירים (מכשירים אוטומטיים, אינטרנט, אפליקציה בטלפון החכם) זול בכ-75% מהעלות של אותם שירותים באמצעות פקיד, זמין הרבה יותר ללקוח (24/7) ואינו מצריך הגעה פיזית לסניף. הצטרפות למסלולי עמלות יכולה אף היא להביא להוזלה משמעותית – ההצטרפות למסלול הבסיסי, שעלותו החודשית עומדת על 10 ש”ח במרבית הבנקים, כדאית יותר מתשלום בגין כל פעולת עו”ש בנפרד. ההצטרפות קלה ופשוטה ויכולה להתבצע באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, או באמצעות הגעה לסניף הבנק.

במהלך השנה נקט הפיקוח בצעד משמעותי נוסף אשר ממשיך את מגמת הפחתת עלויות השירותים הבנקאיים למשקי הבית – התאגידים הבנקאיים חויבו להעניק הנחה בתעריף של שירות הניתן באמצעים ישירים, בהשוואה לתעריף הנגבה בגין אותו השירות באמצעות פקיד, עבור כל הפעולות הבנקאיות, ולהציג ללקוחות טבלת השוואה בין תעריפי הפקיד לבין תעריפי הערוץ הישיר עבור כלל השירותים הישירים. להשוואה של תעריפי פעולות נבחרות.

ono-side
inner

כתיבת תגובה