עליות חדות מתחילת יוני במרבית האג”ח הכשרות שבמודל גוגנהיים

במהלך חודש מאי 2021 פרסמנו באתר ביזנעס המלצות קנייה לחמש אגרות חוב לא צמודות כשרות, בעלות תשואה מעל 5% שנראות לנו איתנות על פי המודל שפיתחנו

הבורסה לניירות ערך | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

בעשורים האחרונים עורערו מעמדן של הגישות המסורתיות לניתוח פיננסי, שהיו מבוססות בעיקרן על מבנה המאזן, גודל ההון העצמי, גודל ההון החוזר וכו’. האירועים הכלכליים שחלו בתקופה זו, הביאו לכך שלעיתים קרובות יש לחברות הון חוזר ו/או הון עצמי שליליים למשך תקופה ממושכת, מבלי שתהיה לה סכנה ממשית לפשיטת רגל, ואף המצב ההפוך גם הוא קורה.

אני מעוניין להציע מודל, (אותו אני מכנה – מודל גוגנהיים) המבוסס בעיקרו על תזרים המזומנים הפנוי – (חישוב של ממוצע רב שנתי של יכולת החברה לממן הוצאות השוטפות והוצאות מימון ודיבידנד מהפעילות הרגילה של החברה). המודל הזה הוכיח את כושר הניבוי הטוב ביותר ביחס לפשיטות רגל בחברות אירופאיות אמריקאיות וישראליות. מודל זה, מתייחס רק לחברות מסחריות, נדל”ן ותעשיות (למעט מגזר הפיננסי וחברות אחזקות) ומתבסס רק על חברות שפרסמו תוצאות בחמש השנים האחרונות. אכן, רק תקופה של 5 שנים יכולה לתת תמונה אמתית ליכולת החברה לפרוע את חובותיה. ההתייחסות לגבי מצב ההון החוזר (רכוש שוטף – התחייבויות שוטפות) ורווחיות החברה, כשכל פרמטר מחושב לפי סה”כ מאזן מאפשר להציג תמונה שלמה לכושר פירעון של החברה.

המכון היתר עסקה למהדרין הפועל בהדרכת ביה”ד של הרב קרליץ ז”ל פרסם רשימה של חברות מאושרות.

בסקירה הקודמת כתבנו כי  שוק האגרות חוב הקונצרני בארץ עלה חדות מאז המפולת במרץ 2020 בגלל יציאה ממשבר הקורונה, מדיניות מוניטרית מרחיבה של בנק ישראל הכוללת בין היתר המשך ריבית נמוכה ורכישת אגרות חוב על ידי בנק ישראל. עקב כך, רוב אגרות החוב נסחרות בתשואה נטו לפדיון נמוך משני אחוז. למרות זאת, הצגנו רשימה של חמישה אגרות חוב שלדעתנו קיים כשל שוק לגבן בכך שהן נסחרות בתשואה נטו לפדיון מעל 5% וזאת למרות שנראות איתנות לפי המודל שלנו וקבענו כי הן בעלות פוטנציאל גבוה לרווח עתידי גם מבחינת הריבית המתקבלת וגם לאפשרות לרווח הון מהיר.

מוצעות בטבלה המצורפת מטה, תשואות של 5 אגרות חוב הנ”ל מתחילת יוני 2021 (לאחר שכל דוחות הרבעון הראשון התפרסמו).

 

שם האגרות חוב תשואה

מתחילת

יוני 2021

 

ציון מודל גוגנהיים

2016-21

הרץ פרופרסיט אגח א

 

תשואה מתחילת השנה 16%

4% שלושת הפרמטרים ( תזרים, הון חוזר, רווח)של המודל חיוביים.

מודל גוגנהיים

אאא

קופרליין אגח ב

 

תשואה מתחילת השנה 16%

 

3% שלושת הפרמטרים של המודל חיוביים.

מודל גוגנהיים

אאא

קליין אגח ב

 

תשואה מתחילת השנה 12.5%

 

 

3.5% רק הפסד קטן על התקופה.

מודל גוגנהיים

אאב

ספנסר אגח ב

 

תשואה מתחילת שנה 6.5%

 

 

3.5% שלושת הפרמטרים של המודל חיוביים.

מודל גוגנהיים

אאא

סטרוברי אגח א

תשואה מתחילת שנה 9%

 

(0.4%) רק ההון חוזר בגרעון

על התקופה,

דבר שכיח

בענף הנדל”ן.

מודל גוגנהיים

אבא

 

 

Inner article

 

לסיכום: אכן, התוצאות של התשואות מתחילת יוני הצדיקו המלצות שלנו בסקירה הקודמת. לגבי חברת סטרבורי, אפשר להסביר התשואה הנמוכה מתחילת יוני, בגלל שגם בתקופה הקודמת, היא נסחרה קרוב ל5% בתשואה לפדיון, תשואה נמוכה מארבע חברות אחרות שהמלצנו עליהן. נציין, כי גם ברמת תשואה לפדיון שבהן אגרות חוב הנ”ל נסחרות כעת, הן כדאיות להחזקה ולרכישה.

אנחנו מתעתדים לפרסם בקרוב סקירה חדשה עם איגרות חוב בתשואה לפדיון עוד יותר גבוהות שנראות איתנות לפי המודל שלנו.

 

הכותב הינו מומחה בניתוח פיננסי פיתח מודל שעל בסיסו מפורסמות תוצאות בסקירה זו.

גילוי נאות: ד”ר גוגנהיים עלול להחזיק במישרין ובעקיפין ניירות ערך המופיעים בסקירה זו.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה