עלייה בהגדרת החרדיוּת, עלייה בהיקף ההשכלה והתעסוקה

במחצית שנת 2023 הראשונה, חלה עלייה משמעותית יחסית בשיעור התעסוקה של גברים חרדים לפי הגדרה עצמית לרמה של 55.1% | זהו נתון הגבוה בכ-2.7 נקודות אחוז ביחס לשנת 2019 (טרום משבר הקורונה) | מי מוגדר חרדי? האם הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה עדיין רלוונטית? אחרת, הנתונים לא ממש מסתדרים עם התפיסה שהחרדים אינם עובדים ואינם בעלי השכלה

חרדים בהייטק במתחם ביזמקס | צילום (אילוסטרציה): יח"צ

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מפרסם נתונים על תעסוקת גברים חרדים בחודשים ינואר-יולי 2023. הכותבים מציינים בפתח עבודתם כי שיעור התעסוקה הנמוך של גברים חרדים הוא אחד האתגרים המרכזיים של שוק העבודה. החל משנת 2015 נבלמה העלייה בשיעור התעסוקה של הגברים החרדים בגילאי העבודה העיקריים (25-64) והוא היה יציב יחסית (סביב ה-52%) בשנים לאחר מכן.

מתברר, כי במפתיע, בשנת 2023 (ינואר עד יולי) חלה עלייה משמעותית יחסית בשיעור התעסוקה של גברים חרדים לפי הגדרה עצמית לרמה של 55.1% – גבוה בכ-2.7 נקודות אחוז ביחס לשנת 2019 (טרום משבר הקורונה). הניתוח בנייר נעשה בהשוואה לשנת 2019 מתוך מטרה לבחון את שיעור התעסוקה העדכני ביחס לטרום משבר הקורונה. כך למשל, ביחס לשנת 2021 עלה שיעור התעסוקה ב-4.4 נקודות אחוז, אולם שיעור התעסוקה ב-2021 היה נמוך במיוחד על רקע המשבר.
אך האם מדובר בחרדים ותיקים, או במצטרפים חדשים לקהילה החרדית? לפי ניתוח של כלכלני האוצר, חייבים לטעון כי מדובר על מסה אדירה של בעלי תשובה שהחלה להגדיר את עצמה חרדית. משום שלפי ההגדרה המקובלת שנקבעה ע"י המועצה הלאומית לכלכלה (להלן: המועצה), שמתייחסת ללימודים של בני משק הבית בישיבה ולמגורים בישובים חרדיים, שיעור התעסוקה בינואר-יולי 2023 עמד על 52.9% והיה גבוה רק ב-0.7 נקודות ביחס לשנת 2019; כמו כן, בעוד שבשנים 2015-2021 הפערים בין שיעורי התעסוקה של גברים חרדים לפי שתי ההגדרות (הגדרה עצמית והגדרת המועצה) היו קטנים יחסית, החל משנת 2022 הם גדלו באופן משמעותי.

מתברר, כי החל משנת 2022 ובמיוחד בשנת 2023 חל גידול משמעותי (מעבר לקו המגמה) רק בקרב אוכלוסיית הגברים החרדים לפי ההגדרה העצמית. כלומר, אוכלוסייה גדולה יותר של גברים החלה להגדיר את עצמה כחרדית אף שאינה מוגדרת כך לפי הגדרת המועצה, יתכן שכתוצאה משינוי בתפיסה הסובייקטיבית. אוכלוסייה זו מתאפיינת ברמות השכלה גבוהות יותר, בהיקפי משרה גבוהים יותר, בשכר גבוה יותר, ובשיעורי תעסוקה גבוהים יותר; ובכך קרובה יותר במאפייניה למאפייני היהודים שאינם חרדים מאשר לאוכלוסייה החרדית לפי הגדרת המועצה. משום כך, העלייה בתעסוקה של קבוצה זו (גברים חרדים לפי הגדרה עצמית) עשויה לשקף במידה רבה את ההצטרפות לאוכלוסייה החרדית, אל מול שינויים בדפוסי התעסוקה של חרדים "ותיקים" – כך כותבים מומחי הכלכלה.

הגידול המהיר באוכלוסייה החרדית לפי הגדרה עצמית בלבד (אינם מוגדרים כחרדים לפי הגדרת המועצה) מסביר כ-44% מהעלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים לפי הגדרה עצמית בין 2019 ל-2023 (ינואר עד יולי). שאר העלייה נובעת כמעט כולה מגידול בשיעור התעסוקה של קבוצת הגיל 55-64.

והקוראים יבחרו האם מדובר בשינויי הגדרה או שמא מלכתחילה המועצה הלאומית לכלכלה לא באמת חישבה מיהו חרדי, באופן נכון.

כתיבת תגובה