עלייה במספר ה'נעדרים זמנית מעבודה' בראשית יולי

נתונים ראשונים מתוך סקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש יולי 2020, לעומת המחצית השנייה של יוני: אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה נותר על 5.2%, ללא שינוי מהסקר הקודם • העצמאים טוענים מנגד: שיעור האבטלה במגזר העסקי עומד על כ-33%

חותמים אבטלה בלשכת התעסוקה | צילום אילוסטרציה: יוסי זמיר, פלאש 90

הלמ"ס מפרסמת נתונים ראשונים מתוך סקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש יולי 2020, לעומת המחצית השנייה של יוני 2020, בקרב בני 15 ומעלה. על פי הנתונים, אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה נותר על 5.2%, ללא שינוי מהסקר הקודם שבוצע במחצית השנייה של חודש יוני.

לעומת זאת נרשמה עלייה מינורית באחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם – בשבוע בו נערך הסקר – בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים. 10.5% מכוח העבודה לעומת 10.0% בסקר הקודם במחצית החודש הקודם.

250/200 סייד בר + קובייה

בלמ"ס מציינים כי הנתונים בהודעה זו מתייחסים לשבועיים הראשונים של יולי 2020, שהתאפיינו בהחזרת חלק מההגבלות שבוטלו במהלך חודש יוני 2020, בגלל העלייה בתחלואה בקורונה. יתכן שבגלל ההגבלות נרשמה עלייה גם בנתון הבא: אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יולי 2020 + המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה  + הבלתי מועסקים הגיע ל-12.3% זאת לעומת 11.8% במחצית השנייה של יוני 2020.

בטבלה הבאה נוכל ללמוד על ההבדלים במצבת כוח העבודה בישראל, בין אמצע חודש יוני לבין אמצע חודש יולי.

מספר ואחוז מכוח העבודה המחצית השנייה של יוני 2020 המחצית הראשונה של יולי 2020
הבלתי מועסקים  207.8 אלף

5.2%

210.2 אלף

5.2%

המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים 403.6 אלף

10.0%

426.9 אלף

10.5%

הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יולי 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים 483.9 אלף

11.8%

511.0 אלף

12.3%

סקר כוח אדם נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהודעה מצויין כי במחצית הראשונה של חודש יולי 2020 רואיינו כ-9,800 בני 15 ומעלה. ובמחצית השנייה של חודש יוני 2020 רואיינו כ-9,600 בני 15 ומעלה. עקב מצב התחלואה החל מאמצע חודש מרץ לא התאפשר לבצע ראיונות פנים-אל-פנים וכל הראיונות בוצעו באמצעות הטלפון. הסקר מאפשר כאמור, מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד והגדרותיו תואמות להגדרות בין-לאומיות של ארגון העבודה הבין-לאומי.

870/135 ליינר ארטקל

אפס מובטלים במגזר הציבורי

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר הגיב על נתוני הלמ"ס שפורסמו וטען כי הם אינם משקפים את תמונת המצב האמתית באשר לאבטלה במשק. לדבריו, "אין שום משמעות בנתון אבטלה שהוא בבחינת כלל משקי, שכן כמעט כל המובטלים היום באים מהמגזר העסקי פרטי, לעומת אפס מובטלים במגזר הציבורי".

לין טוען כי שיעור האבטלה במגזר העסקי עומד על כ-33%. הווי אומר כל עובד אחד מתוך שלושה עובדים יושב בבית. "כאשר מציגים ממוצע הכולל את המגזר הציבורי, שאין בו שום אבטלה, לעומת המגזר העסקי הפרטי בו שיעור האבטלה מגיע ל-33%, התמונה שאנו מקבלים היא תמונת מצב מסולפת שיש בה כדי להטעות את הציבור הרחב ואף את מקבלי ההחלטות."

על מנת להציג תמונת מצב אמיתית לעניין זה דורש לין מהסטטיסטיקאי הלאומי, פרופ' דני פפרמן לשנות את פרסום נתוני האבטלה תוך פילוג בין נתוני אבטלה במגזר הציבורי, נתוני אבטלה במגזר העסקי הפרטי ונתוני אבטלה מכל המגזרים הנותרים. לטענתו, רק פרסום כאמור ישקף נכונה גם לציבור וגם למקבלי ההחלטות את מצב האבטלה המשק. 

נשיא איגוד לשכות המסחר הוסיף בהודעתו כי כדאי לשים לב שנתוני הלמ"ס מתייחסים רק לאבטלת הקורונה, שכן כפי שנכתב בהודעה שפורסמה מטעם הלמ"ס, הנתון אינו כולל 200,000 מובטלים נוספים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה