עלייה של 15.3% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי

יותר בגדים ונעליים, פחות רהיטים, ביטוחים ומוצרי חשמל – כך עולה בחישוב נתוני הלמ”ס לרכישות צרכנים בכרטיסי אשראי בחישוב נתוני המגמה השנתיים על בסיס עסקאות מרץ-מאי • הנתונים המספרים על עלייה משמעותית בהיקף הרכישות באשראי, משקפים גם עלייה בשימוש בכרטיסי האשראי של הצרכנים – שעוברים משימוש במזומן אל כרטיסי האשראי

כרטיסי אשראי | צילום: הדס פרוש, פלאש 90

הלמ”ס מפרסם את פירוט הרכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים בחודשים מרץ – מאי 2021 ונתוני המגמה בחישוב שנתי (במחירים קבועים) מרץ – מאי 2021 מגלים עלייה של 15.3% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, עלייה של 6.1% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים, עלייה של 8.8% ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל), עלייה של 8.4% ברכישות מוצרי תעשייה ועלייה של 20.6% ברכישות שירותים.

עם זאת, ראוי לציין כי הנתונים משקפים גם עלייה בשימוש בכרטיסי האשראי של הצרכנים – שעוברים משימוש במזומן אל כרטיסי האשראי. נציין כי מרבית הארנקים הדיגיטליים מבוססים אף הם על כרטיסי האשראי.

השינוי באחוזים במדדי הרכישות בכרטיסי אשראי במחירים קבועים

ענפי רכישה מנוכה עונתיות

ינואר – מאי

2021

מגמה בחישוב שנתי דצמבר 2020 – פברואר 2021 מגמה בחישוב שנתי

מרץ – מאי

2021

סך כל הרכישות 16.5 17.5 15.3
מוצרים ושירותים אחרים

(כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות)

20.6 13.8 6.1
מזון ומשקאות

(כולל שירותי אוכל)

7.5 13.9 8.8
מוצרי תעשייה

(כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ורהיטים)

17.7 14.7 8.4
שירותים

(כולל שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה)

13.6 18.9 20.6

נתוני המגמה בחישוב שנתי

בקבוצת מוצרים ושירותים אחרים, המהווה 48% מסך הרכישות בשנת 2020, נרשמה עלייה של 6.1% בחישוב שנתי במרץ- מאי 2021. מזה, בענף שירותי רפואה ותרופות עלייה של 17.6% בחישוב שנתי, בענף ציוד ושרותי תחבורה עלייה של 12.7% בחישוב שנתי, בענף ספרים, ציוד משרדי ופרסום עלייה של 7.6% בחישוב שנתי, בענף דלק, חשמל וגז עלייה של 5.7% בחישוב שנתי, בענף מחשבים ותוכנה עלייה של 5.5% בחישוב שנתי, ובענף ציוד ושרותי תקשורת עלייה של 2.1% בחישוב שנתי.

Inner article

בקבוצה מוצרי תעשייה, המהווה 17% מסך הרכישות בשנת 2020, חלה עלייה של 8.4% בחישוב שנתי במרץ- מאי 2021, מזה, בענף הלבשה והנעלה עלייה של 28.7% בחישוב שנתי, בענף הרהיטים ירידה של 4.4% בחישוב שנתי, ובענף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ירידה של 6.4% בחישוב שנתי.

בקבוצת המזון והמשקאות (כולל שירותי אוכל), המהווה 16% מסך הרכישות בשנת 2020, חלה עלייה של 8.8% בחישוב שנתי במרץ- מאי 2021.

בקבוצה שירותים, המהווה 19% מסך הרכישות בשנת 2020, חלה עלייה של 20.6% בחישוב שנתי במרץ- מאי 2021. מזה, בענף שירותי ממשלה ועירייה עלייה של 15.4%, ובענף הביטוח חלה ירידה של 2.2%. יחד עם זאת, לא חושבו אומדני המגמה לתת סדרה שירותי טיסות, תיירות ואירוח עקב ירידה חדה בנתון פברואר 2020 ולתת סדרה פנאי ובילוי עקב ירידה חדה בנתון מרץ 2020.

ענפי רכישה שנת 2018 שנת 2019 שנת 2020
סך כל הרכישות 7.5 7.9 3.8
מוצרים ושירותים אחרים

(כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות)

8.3 10.1 12.2
מזון ומשקאות

(כולל שירותי אוכל)

5.4 4.0 9.7
מוצרי תעשייה

(כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ורהיטים)

6.3 4.5 0.3-
שירותים

(כולל שירותי ביטוח, טיסות ואירוח, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה)

8.6 9.3 13.4-
קבוצה ענף רכישה אחוזים
 מוצרים ושירותים אחרים סה”כ 84
 מוצרים ושירותים אחרים דלק, חשמל וגז 6
מוצרים ושירותים אחרים מחשבים ותוכנה 10
מוצרים ושירותים אחרים תחבורה 3
מוצרים ושירותים אחרים תקשורת 7
 מוצרים ושירותים אחרים ספרים, ציוד משרדי 1
 מוצרים ושירותים אחרים רפואה ותרופות 5
 מוצרים ושירותים אחרים אחר 16
מזון ומשקאות * 16
מוצרי תעשייה סה”כ 17
מוצרי תעשייה הלבשה והנעלה 7
מוצרי תעשייה חשמל ואלקטרוניקה 8
מוצרי תעשייה רהיטים 2
שירותים סה”כ 19
שירותים ביטוח 7
שירותים שירותי ממשלה ועירייה 10
שירותים טיסות, תיירות 1
שירותים פנאי ובילוי 1
 – סה”כ 100

 *כולל שירותי אוכל

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה