עמלה ולמה: אתם יכולים לשלם הרבה פחות על פעולות בבנק

המפקח על הבנקים הגיש לוועדת הכלכלה את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית – מחצית ראשונה 2020 • השימוש הצומח באשראי צמצם את מספר פעולות העו”ש • עלות העו”ש עמדה על 11.60, ירידה של 6% מול 2019, ועלות כרטיס אשראי רשמה ירידה של 11% 12.90 לחודש • אבל דמי הכרטיס, הם הדבש של החברות: עלייה מ-6.50 שקל בחודש ל- 7.10 לחודש • וכמה כרטיסי אשראי מחזיק בממוצע כל אזרח?

עמלה | צילום אילוסטרציה: shutterstock

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, יאיר אבידן, הגיש אתמול לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח ההכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020.

במהלך החציון הראשון לשנת 2020 נמשכה מגמת הירידה בשיעור ההכנסות של המערכת הבנקאית מעמלות ביחס לנכסים. מגמת ירידה זו החלה לאחר הרפורמה בשנת 2008 ועד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של  כ-40% במדד זה. הירידה מיוחסת למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח והמערכת הבנקאית בתקופה הזו. 

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

הירידה בחציון ראשון בשנת 2020 מושפעת במידה רבה ממשבר נגיף הקורונה אשר פקד את המשק בתקופה זו ואשר הביא לשינוי משמעותי בשגרת החיים של הציבור ואינה משקפת מהלך עסקים רגיל. תקופה זו אופיינה בחוסר וודאות גבוה אשר השפיע על הפעילות הבנקאית של הציבור, כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הדוח. 

במחצית הראשונה בשנת 2020 הסתכמה העלות הממוצעת של ניהול העו”ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון כ-24.5 ₪ בחודש, ירידה של כ-9% ביחס לעלות הממוצעת מסוף 2019. עלות זו מורכבת מעלות פעילות העו”ש הסתכמה ב-11.6 ₪, ירידה של כ-6% במהלך 2020. מגמת הירידה בעלות ניהול חשבון התעצמה בשל המשבר והירידה בפעילות המשקית. 

בספטמבר 2020 פורסם צו פיקוח על מחירים במטרה להקל על לקוחות בהתמודדות עם משבר הקורונה ולעודד את הלקוחות להימנע מלהגיע לסניפים בתקופת המשבר ולבצע פעילויות בנקאיות מרחוק. הצו מוזיל את העמלות הבאות: דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני. הצו בתוקף למשך 6 חודשים, עד ליום 13 באפריל 2021.

עוד יצויין, כי לפי דו”ח העמלות של בנק ישראל עולה עוד, כי כשני מיליון (קרוב ל-1.9) לקוחות עוד לא בחרו במסלול עמלת עו”ש מוזלת. כך, שבע שנים אחרי מהפיכת עמלות העו”ש, 26% מלקוחות הבנקים עדיין משלמים ביוקר על ניהול החשבון.

870/135 ליינר ארטקל

וכמה משלמים כל היתר? מהדו”ח עולה, כי מחירי ניהול החשבון בממוצע עומדים על עשרה שקלים לחודש (ל-61% מסך החשבונות) סכום הנמוך מהמסלול הבסיסי, וחלק נוסף (13%) בחרו מסלול המתאים להם.

במקביל, דמי כרטיס האשראי עומדים היום בממוצע על 7.1 שקלים לכל כרטיס, בכל חודש, (לעומת 6.5 שקל ב-2019). את העלייה במחיר מסבירים בבנק ישראל כתוצאה מהגידול במספר כרטיסי האשראי. מאז 2011, עלה ב-38% מספר מחזיקי הכרטיס ובממוצע בשנת 2011 החזיק כל חשבון 1.18 כרטיסים, וכיום מדובר על 1.63 כרטיסים לחשבון.

לצד זאת יצוין, כי חלה עלייה בתשלום בעמלות ני”ע במחצית הראשונה של 2020. “עקב חשש מהמשבר ואי-הוודאות בדבר היקפו ועוצמתו”, כלשון הדו”ח, חל גידול בהיקף הפעילות במסחר בני”ע. אולם מחירי עמלות הני”ע לא עלו לעומת 2019.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה