עסקים קטנים: אלה ההלוואות החדשות שיוצעו לכם בערבות מדינה

החשב הכללי משיק מסלולים חדשים בקרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים | שלושת מסלולי ההלוואות מיועדים לעסקים המתעתדים להשקיע בפרויקטים של אנרגיה מקיימת | לעמותות הפעולות בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך | וכמו כן, לעסקים בענף החקלאות

יהלי רוטנברג | צילום: יח''צ

החשב הכללי במשרד האוצר הודיע היום (א') על פתיחת שלושה מסלולי הלוואות חדשים המיועדים להשקעה בפרויקטים של אנרגיה מקיימת, לאשראי לעמותות הפעולות בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, וכן לעסקים בענף החקלאות. המסלולים החדשים יהיו פתוחים להגשת בקשות החל מיום 10 במאי 2023.

קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים מנוהלת על ידי חטיבת המימון והאשראי באגף החשב הכללי במשרד האוצר במטרה להביא להגדלת היצע, זמינות וגיוון מקורות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח, המהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק, זאת באמצעות מתן הלוואות בערבות מדינה במגוון מסלולים.

מסלול אנרגיה מקיימת – שגובש בשיתוף משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה בהתאם לטיוטת הטקסונומיה הישראלית, מיועד עבור עסקים קטנים ובינוניים המעוניינים לבצע השקעה בפרויקטים המפחיתים את ההשפעה השלילית על הסביבה, באמצעות ייעול צריכת האנרגיה של העסק או מעבר לייצור אנרגיה ממקורות מתחשבים יותר. הלוואות במסלול זה יינתנו לתקופה של עד 12 שנים ועד להיקף של 90% מן ההשקעה הנדרשת.

מסלול עמותות חברתיות – המיועד עבור עמותות הפועלות בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך אשר להן מחזור כספי שלא עולה על 5 מיליון ש"ח בשנה, במטרה לסייע להן באשראי לטובת הון חוזר והשקעות. ההלוואות במסלול זה יינתנו עד לסכום של 250 אלפי ש"ח לתקופה של עד 5 שנים, עם בטחונות מופחתים וללא צורך בהעמדת ערבויות אישיות מטעם נושאי המשרה בעמותה.

מסלול חקלאים – שגובש בשיתוף משרד החקלאות, מיועד לעסקים בענף החקלאות אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח והחי ובעלי מחזור הכנסות של עד 25 מיליון ש"ח בשנה. ההלוואות במסלול זה יינתנו לתקופה של עד 10 שנים בסכום של 1 מיליון ש"ח, וכפוף לרכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה ומיועדות לסייע לעסקים בענף החקלאות לביצוע השקעות לטווח ארוך והתמודדות עם צרכי תזרים מזומנים.

מסלולים אלו מצטרפים למסלולים הקיימים כבר כיום בקרן ומיועדים למגוון רחב של מטרות בהן מימון הון חוזר וגישור על פערי תזרים מוזמנים, השקעות, הקמת עסקים חדשים, צמיחה, הקמת פסי ייצור נוספים והשקעה בפיתוח תעשייתי ועוד.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "קרנות ההלוואה בערבות מדינה הן כלי סיוע עיקרי של המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, אשר מהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק. המסלולים החדשים פותחו על ידי אגף החשב הכללי במטרה לתת מענה לצרכים מיוחדים של עסקים ושל המשק. מסלול אנרגיה מקיימת מצטרף לשורת צעדים שמוביל אגף החשב הכללי לטובת התמודדות עם משבר האקלים, ובכלל זה הנפקת איגרת חוב ירוקה בשווקים הבינלאומיים, מעבר צי הרכב הממשלתי לרכבים חשמליים ועוד. אגף החשב הכללי במשרד האוצר מחויב לבחון ולמצות כל דרך במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים שמהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק הישראלי".

מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, קובי בליטשטיין: "מדובר בצעד משמעותי נוסף הרותם את המגזר הפרטי ותומך בו במטרה לעמוד ביעדים הלאומיים שקבע משרד האנרגיה והתשתיות בהחלטות ממשלה להתייעלות באנרגיה ולייצור אנרגיה מתחדשת. צעד זה מצטרף לשורה של צעדים שקודמו בשנה שהאחרונה כגון, השקת הרפורמה בייבוא מכשירי חשמל, חובת הצגת דירוג אנרגיה לדירות ותמיכה בשלטון המקומי למעבר לאנרגיה מקיימת".

סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל חטיבת המימון והאשראי, גיל כהן: "המסלולים החדשים שיצרנו בקרן מעודדים צמיחה כלכלית תוך צמצום השפעתם הסביבתית וקידום יעדיה החברתיים של מדינת ישראל. אנו רואים חשיבות רבה בגיוון כלי המימון הירוקים שמעניקה הממשלה כחלק מאסטרטגיה רחבה בפעילותה לשם התמודדות עם משבר האקלים ובמקביל קידום העסקים הקטנים והבינוניים. למסלולים אלו אפקט כפול בתרומה למשק הישראלי כמו גם לסביבה ולחברה".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה