ערב השבעת ביידן: תשעה זוכים במכרז גבעת המטוס

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס בירושלים לבניית 1,257 יח"ד – מתוכן, 501 יח"ד במסלול מחיר מופחתְ והיתר בשוק החופשי ולדיור ציבורי • ההכנסות למדינה ממכרזים אלה, למרות שהם כוללים דירות במסגרת 'מחיר מופחת' – כ-800 מיליון שקלים • המתחמים שוכנים מעבר לקו הירוק, בתקווה שלא ייעצרו ע"י ממשל ביידן

נתניהו בהכרזה על אישורי הבניה להר חומה ולגבעת המטוס בירושלים, פברואר 2020

אם לא יהיה שינוי במדיניות ארה"ב בנוגע למכרזים ממשלתיים לבינוי מעבר לקו הירוק – שכבר יצאו לדרך, תשעת הזוכים במכרז הראשון של גבעת המטוס יכולים להיות מאושרים. ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על תשע חברות כזוכות במכרז לרכישת זכויות חכירהְ בקרקע לבניית 1,257 יח"ד בעשרה מתחמי בניה רוויה בגבעת המטוס, מתוכן 501 יח"ד במסלול מחיר מופחת, 718 יח"ד בשוק החופשי ו- 38 יח"ד לדיור ציבורי.ְ (מכרזים/61/2020).ְ

שכונת גבעת המטוסְ בירושלים, נמצאתְ מעבר לקו הירוק וממוקמת ממערב לדרך חברון, ממזרח ומדרום לבית צפפא. בשכונה יבנוְ בנייניםְ בניְְ 12 קומות במרכז השכונה ובניינים בניְ -4-6 קומות במורדות.ְ

250/200 סייד בר + קובייה

לכל המתחמים, למעט אחד שיפורסם מחדש,ְ נקבעו זוכים.ְְ המכרז במסלול מחיר מופחת קובע מראש את המחיר לזכאיםְ למ"ר בנוי.

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה שלְ 17% בהשוואה לדירות דומות בשוק. כל הקרקעות ששווקו הינן קרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל. הזכויות המוקצות הן בהתאם לטבלת הקצאה ואיזון שקבעה התכנית (מק/14295).

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד עלְ 1,546,244 שקל.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד עלְ 1,795,103 שקל.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד עלְ 2,126,915 שקל.

הדירות יכללוְ מרפסת, מחסן וחניה.

להלן פרטי המכרז:

שטח במ"ר בערך מספר יח"ד מחיר מופחת מספר יח"ד בשוק חופשי מס' יח"ד לדיור ציבורי התמורה המופחתת עבור הקרקע (ללא מע"מ) סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מעמ") סכום זכיה

למ"ר דירתי בש"ח

תוספת לתמורה המופחתת שם זוכה
7,657 52 74 4 60,821,303 27,824,547 14,180 5,222,222 רם אדרת – סלעית בע"מ
1,893 14 19 1 15,662,500 7,277,680 15,300 י.ד עשוש תשתיות בע"מ
4,654 33 48 2 44,342,654 17,764,658 אין הצעות
7,279 47 68 4 56,057,625 25,979,636 14,180 11,222,222 רם אדרת – סלעית בע"מ
9,601 94 135 7 100,318,166 51,211,173 14,180 5,931,000 אפי קפיטל בראל למשתכן בע"מ
10,290 111 158 8 143,670,451 59,287,935 14,180 7,267,437 אפי קפיטל בראל למשתכן בע"מ
4,738 33 48 3 41,884,340 17,978,202 15,444 בני ברק שיכון ויזמות בע"מ
1,395 8 12 1 11,137,455 4,494,243 14,666 י.ד עשוש תשתיות בע"מ
4,086 37 53 3 47,207,928 19,905,008 15,333 רם אדרת – סלעית בע"מ
72 103 5 89,315,577 14,787 אפי קפיטל אחזקות בע"מ, משכנות בראל בע"מ

870/135 ליינר ארטקל

 

שטח דירתי ממוצע שטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניה מחיר שוק לדירה ממוצעת לפי שומה מחיר דירה מופחת לא ניתן מענק לדייר שיעור הנחה ממחיר שוק הנחה בש"ח ממחיר שוק
85 93 1,867,674 1,546,244 -17% -321,430
100 108 2,168,265 1,795,103 -17% -373,162
120 128 2,569,053 2,126,915 -17% -442,138

נזכיר כי בתכנית דיור במחיר מופחת, נקבע מחיר מרבי למ"ר ומחיר מזערי למ"ר. הזוכה יבחר לפי מבחן דו שלבי. בשלב הראשון – נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי. בשלב השני -ְ וככל שיש מספר הצעות השוות למחיר המזערי – תבחר ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על המחיר הנקוב במכרז על הקרקע.

מכרז זה צפוי, כך לפי חישוב שנערך ב'כלכליסט', להכניס למדינה כ-800 מיליון שקלים. כספים אלו, נזכיר, אמורים להיות מנותבים למכרזים שבהם המדינה מסבסדת את הקרקעות, בפריפריה וכדו'.

כתיבת תגובה