ערב השבעת ביידן: תשעה זוכים במכרז גבעת המטוס

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס בירושלים לבניית 1,257 יח”ד – מתוכן, 501 יח”ד במסלול מחיר מופחתְ והיתר בשוק החופשי ולדיור ציבורי • ההכנסות למדינה ממכרזים אלה, למרות שהם כוללים דירות במסגרת ‘מחיר מופחת’ – כ-800 מיליון שקלים • המתחמים שוכנים מעבר לקו הירוק, בתקווה שלא ייעצרו ע”י ממשל ביידן

נתניהו בהכרזה על אישורי הבניה להר חומה ולגבעת המטוס בירושלים, פברואר 2020

אם לא יהיה שינוי במדיניות ארה”ב בנוגע למכרזים ממשלתיים לבינוי מעבר לקו הירוק – שכבר יצאו לדרך, תשעת הזוכים במכרז הראשון של גבעת המטוס יכולים להיות מאושרים. ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על תשע חברות כזוכות במכרז לרכישת זכויות חכירהְ בקרקע לבניית 1,257 יח”ד בעשרה מתחמי בניה רוויה בגבעת המטוס, מתוכן 501 יח”ד במסלול מחיר מופחת, 718 יח”ד בשוק החופשי ו- 38 יח”ד לדיור ציבורי.ְ (מכרזים/61/2020).ְ

שכונת גבעת המטוסְ בירושלים, נמצאתְ מעבר לקו הירוק וממוקמת ממערב לדרך חברון, ממזרח ומדרום לבית צפפא. בשכונה יבנוְ בנייניםְ בניְְ 12 קומות במרכז השכונה ובניינים בניְ -4-6 קומות במורדות.ְ

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

לכל המתחמים, למעט אחד שיפורסם מחדש,ְ נקבעו זוכים.ְְ המכרז במסלול מחיר מופחת קובע מראש את המחיר לזכאיםְ למ”ר בנוי.

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה שלְ 17% בהשוואה לדירות דומות בשוק. כל הקרקעות ששווקו הינן קרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל. הזכויות המוקצות הן בהתאם לטבלת הקצאה ואיזון שקבעה התכנית (מק/14295).

המחיר התחלתי לדירת 85 מ”ר יעמוד עלְ 1,546,244 שקל.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ”ר יעמוד עלְ 1,795,103 שקל.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ”ר יעמוד עלְ 2,126,915 שקל.

הדירות יכללוְ מרפסת, מחסן וחניה.

להלן פרטי המכרז:

שטח במ”ר בערךמספר יח”ד מחיר מופחתמספר יח”ד בשוק חופשימס’ יח”ד לדיור ציבוריהתמורה המופחתת עבור הקרקע (ללא מע”מ)סה”כ הוצאות פיתוח בש”ח (כולל מעמ”)סכום זכיה

למ”ר דירתי בש”ח

תוספת לתמורה המופחתתשם זוכה
7,6575274460,821,30327,824,54714,1805,222,222רם אדרת – סלעית בע”מ
1,8931419115,662,5007,277,68015,300י.ד עשוש תשתיות בע”מ
4,6543348244,342,65417,764,658אין הצעות
7,2794768456,057,62525,979,63614,18011,222,222רם אדרת – סלעית בע”מ
9,601941357100,318,16651,211,17314,1805,931,000אפי קפיטל בראל למשתכן בע”מ
10,2901111588143,670,45159,287,93514,1807,267,437אפי קפיטל בראל למשתכן בע”מ
4,7383348341,884,34017,978,20215,444בני ברק שיכון ויזמות בע”מ
1,395812111,137,4554,494,24314,666י.ד עשוש תשתיות בע”מ
4,0863753347,207,92819,905,00815,333רם אדרת – סלעית בע”מ
72103589,315,57714,787אפי קפיטל אחזקות בע”מ, משכנות בראל בע”מ

Inner article

 

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת לפי שומהמחיר דירה מופחת לא ניתן מענק לדיירשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש”ח ממחיר שוק
85931,867,6741,546,244-17%-321,430
1001082,168,2651,795,103-17%-373,162
1201282,569,0532,126,915-17%-442,138

נזכיר כי בתכנית דיור במחיר מופחת, נקבע מחיר מרבי למ”ר ומחיר מזערי למ”ר. הזוכה יבחר לפי מבחן דו שלבי. בשלב הראשון – נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר למ”ר דירתי. בשלב השני -ְ וככל שיש מספר הצעות השוות למחיר המזערי – תבחר ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על המחיר הנקוב במכרז על הקרקע.

מכרז זה צפוי, כך לפי חישוב שנערך ב’כלכליסט’, להכניס למדינה כ-800 מיליון שקלים. כספים אלו, נזכיר, אמורים להיות מנותבים למכרזים שבהם המדינה מסבסדת את הקרקעות, בפריפריה וכדו’.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה