ערב ראש השנה תשפ"ב | אלה המספרים של המדינה

בערב ראש השנה תשפ"ב נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-9.391 מיליון נפש | האוכלוסייה צפויה להגיע ל-10 מיליון תושבים בסוף שנת 2024, ל-15 מיליון תושבים בסוף 2048 ול-20 מיליון תושבים בסוף 2065 | אוכלוסיית ישראל גדלה בכ-146 אלף נפש, שיעור הגידול היה 1.6% | כ-172 אלף תינוקות נולדו, ונפטרו כ-48 אלף איש, מהם כ-5,800 מקורונה (ב-11.5 החודשים שחלפו מראש השנה אשתקד) | רבע מאוכלוסיית ישראל מתקשה לגמור את החודש

ישראל, תשפ"א | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו היום (ראשון) את סיכום שנת תשפ"א במגוון נושאים (הנתונים במרביתם הם לשנת 2020, אלא אם צוין אחרת). נתונים אלו הם תמצית של השנתון הסטטיסטי לישראל, שיפורסם במלואו בחודשים הקרובים.

גיאוגרפיה

ראשית הנתונים התייחסו לגיאוגרפיה של המדינה: שטח המדינה – 22,072 קמ"ר, שטח יבשתי – 98.0%, שטח הימות – הכנרת וים המלח – 2.0%. בנוסף פולחו גם שימושי הקרקע: שטח קרקע, סלע, שיחים ושטח חפור – 64.7%, שטח חקלאי – 20.0%, שטח יער, חורש ופארקים – 7.3%, שטח בנוי – 5.6%, שטח גופי מים – 2.4%.

250/200 סייד בר + קובייה

משקעים וטמפרטורות

נפח המשקעים בשנת הגשם 2019/2020 – 8.44 מיליארד מ"ק, ממוצע רב-שנתי 1981–2010 – 6.11 מיליארד מ"ק, הכמות השנתית הגדולה ביותר של משקעים – 1,261 מ"מ בנווה אטי"ב, הכמות השנתית הקטנה ביותר של משקעים – 48 מ"מ בעין גדי. טמפרטורת המקסימום היומית הגבוהה ביותר ºC –48.9 באילת (4.9.2020), וטמפרטורת המינימום היומית הנמוכה ביותר –ºC 5.5- במרום גולן (11.2.2020).

אוכלוסייה

בסוף שנת 2020 נאמדה אוכלוסיית ישראל בכ-9.290 מיליון נפש: יהודים – כ-6.874 מיליון תושבים (74.0% מכלל האוכלוסייה), ערבים – כ-1.957 מיליון תושבים (21.1%), אחרים – כ-459 אלף תושבים (4.9%). קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה – 1.6% (לעומת 1.9% בשנת 2019). מתוך היהודים בני 20 ומעלה, לפי מידת דתיות (הגדרה עצמית): 44.8% לא דתיים, חילונים, 20.5% מסורתיים-לא כל כך דתיים, 12.5% מסורתיים-דתיים, 11.7% דתיים, 10.0% חרדים.

בספר החיים

תוחלת החיים של הגברים בישראל עמד על 80.7 שנים, אל מול 84.8 שנים בקרב הנשים.

צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

משקי בית ומשפחות

מספר משקי בית פרטיים עמד על 2,710,700, מספר נפשות ממוצע למשק בית – 3.25 ו-2,167,500 משפחות גרעיניות.

ההכנסה הכספית של משק בית ברוטו לחודש – 21,063 ₪, ו– 17,276 ₪ בנטו.

66.5% ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם, ו-39.0% מהגרים בדירות בבעלותם שילמו משכנתה. וההוצאה הכספית לתצרוכת לחודש – 13,324 ₪, וההוצאה לתצרוכת (כולל שירותי דיור) לחודש – 16,475 ש"ח, מהם: 24.8% לדיור. 20.4% לתחבורה ותקשורת ו-17.2% למזון.

Inner 620/130

ההכנסה (ברוטו) של אישה עצמאית הייתה 55.9% מההכנסה (ברוטו) של גבר עצמאי, וההכנסה (ברוטו) של אישה שכירה הייתה 68.4% מההכנסה (ברוטו) של גבר שכיר

בקרב בני 65 ומעלה: משקי בית של שתי נפשות ויותר, ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש – 17,356 ₪, וההוצאה כספית ממוצעת לחודש – 10,793 ₪. במשקי בית של נפש אחת, ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש – 8,115 ₪, לצד הוצאה כספית ממוצעת לחודש – 5,799 ₪.

שוק העבודה

4.090 מיליון משתתפים בכוח העבודה (בני 15 ומעלה) (לעומת 4.124 מיליון בשנת 2019). מהם מועסקים: 2.030 מיליון גברים, 1.884 מיליון נשים. מספר הבלתי המועסקים מכוח העבודה עומד על 4.3%.

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים בקרב בני 15 ומעלה) עומד על 59.1% (לעומת 61.1% בשנת 2019). בקרב גברים – 62.6% (לעומת 65.1% בשנת 2019), בקרב נשים – 55.8% (לעומת 57.2% בשנת 2019), בקרב ערבים – 39.5% (לעומת 43.4% בשנת 2019). שעות עבודה בשבוע בממוצע למועסק: 33.5. והשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בקרב העובדים הישראלים עומד על 11,510 ₪.

שוק הכספים

סך הנכסים הכספיים בידי הציבור – כ-4,406 מיליארד ₪ אחוז הנכסים צמודי המדד מסך הנכסים הכספיים בידי הציבור במגמת ירידה לאורך השנים – מ-52.6% בשנת 1995 ל-26.1% בשנת 2020. וסך האשראי לציבור באמצעות התאגידים הבנקאיים המסחריים – כ-1,655 מיליארד ₪. תפוקת התאגידים הבנקאיים – כ-41 מיליארד ש"ח

עסקים פעילים

עסקים פעילים במגזר העסקי ובמגזר הלא-עסקי – 621,297, מהם 53% אינם מעסיקים שכירים. משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים – כ-3.7 מיליון. מסך העסקים הפעילים: 68% הם של עצמאים ("עוסק יחיד" לפי הגדרת רשות המסים), 27% הם חברות, ו-5% הם מסוג אחר (שותפויות, אגודות שיתופיות וכו').

עסקים שנפתחו – כ-51,300, עסקים שנסגרו – כ-38,200, עסקים שנולדו – כ-45,100 (7.3% מכלל העסקים הפעילים), 88.7% מהעסקים שנולדו בשנת 2019 שרדו גם בשנת 2020, 27.2% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם בשנת 2020.

האחוז הגבוה ביותר של עסקים שלא שרדו היה בענף שירותי האירוח והאוכל – 12.2. וסך כל הפדיון של העוסקים במשק (ללא יהלומים) – כ-2,108 מיליארד ₪. מדד סך הפדיון (מכירות) של רשתות השיווק עלה ב-3.0% לעומת שנת 2019. ומדד ערך הרכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי עלה ב-3.8% לעומת שנת 2019 (התפלגות הרכישות: מוצרים ושירותים אחרים – 47.6% שירותים – 19.0%, מוצרי תעשייה – 17.3%, מזון ומשקאות – 16.1%).

תחבורה ובטיחות בדרכים

פדיון ענף שירותי האוטובוסים – 2.3 מיליארד ₪ (משרות שכיר – 19,415).

ברכבת נסעו 24.2 מיליון (לעומת 69.0 מיליון בשנת 2019). ובמטען – 8.0 מיליון טונות פדיון ענף שירותי הרכבת – 0.5 מיליארד ₪ (משרות שכיר – 3,889).

בתחבורה הימית עברו בנמלי המסחר של ישראל – 12.0 אלף נוסעים (לעומת 280.4 אלף בשנת 2019). צי הסוחר הישראלי – 53 אוניות. 38.3 מיליון טונות של מטען נפרקו, 19.1 מיליון טונות של מטען נטענו.

בתחבורה אווירית עברו בנמלי התעופה הבין-לאומיים של ישראל – 4.6 מיליון נוסעים (לעומת 24.4 מיליון בשנת 2019) צי המטוסים הישראלי – 57 מטוסי נוסעים ו-2 מטוסי מטען.

כלי רכב מנועיים – 3.7 מיליון, מהם: כלי רכב פרטיים – 86.0%. משאיות – 8.2%. אופנועים – 4.0%

מכוניות בנמל אשדוד | צילום: משה שי, פלאש 90

ישנם 4.6 מיליון מורשים לנהוג, שיעור של 506 ל-1,000 תושבים. אורך הדרכים בישראל – 20.2 אלף ק"מ, והנסועה השנתית הממוצעת לכלי רכב פרטי עומד על 16.2 אלף ק"מ.

בשנת 2020 התרחשו 10,836 תאונות דרכים (לעומת 12,670 בשנת 2019). 64.0% מהתאונות אירעו בשעות היום, ו-21.7% מהתאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל. בנוסף היו 305 הרוגים, ירידה של 14.1% לעומת שנת 2019. פצועים קשה – 2,072, ירידה של 13.5% לעומת שנת 2019. מספר הרוגים בתאונות דרכים בשנים 1949–2020 נקבע על 31,918 רח"ל.

בינוי, דיור ונדל"ן

השקעה הגולמית בבינוי נקבעה על  155.2 מיליארד ש"ח (במחירים שוטפים): בבנייה למגורים – 53.4%. בבנייה שלא למגורים – 25.9%. בעבודות הנדסה אזרחית – 20.7%.

52.8 אלף דירות שהחלה בנייתן (שטח בנייה למגורים – 10.0 מיליון מ"ר). ו 48.5 דירות שהסתיימה בנייתן (שטח בנייה למגורים – 8.8 מיליון מ"ר). כשמשך בנייה של בניין (ממוצע משוקלל לפי מספר הדירות בבניין) עומד על 31.5 חודשים. בנוסף ישנם 127.7 אלף דירות בבניה פעילה. ונמכרו 39.5 אלף דירות חדשות (לעומת 33.7 אלף בשנת 2019).

מדד מחירי הדירות עלה ב-4.0%. מדד מחירי הדירות החדשות עלה ב-3.5%. מחיר ממוצע של דירה – 1,600.6 אלף ₪. מדד שכר דירה עלה ב-0.6%. שכר דירה ממוצע – 4,052.3 ש"ח לחודש.

רשויות מקומיות

ישנם 255 רשויות מקומיות בישראל: 74.0% מהאוכלוסייה התגוררה בתחומי העיריות. 14.9% מהאוכלוסייה התגוררה בתחומי המועצות המקומיות. 10.4% מהאוכלוסייה התגוררה בתחומי המועצות האזוריות. 0.7% מהאוכלוסייה התגוררה ביישובים חסרי מעמד מוניציפלי.

כמות הפסולת המיוצרת לנפש ליום: כלל-ארצי – 1.8 ק"ג. עיריות – 1.8 ק"ג. מועצות מקומיות – 1.5 ק"ג. מועצות אזוריות – 2.1 ק"ג.

אנחנו שבעי רצון?

לסיכום נבדק שביעות הרצון של אזרחי המדינה מהחיים ומהמצב הכלכלי: 90.3% מרוצים מחייהם. 92.4% מהיהודים ו-80.6% מהערבים.

65.8% מרוצים ממצבם הכלכלי. 70.1% מהיהודים ו-45.5% מהערבים. בסך הכל 33.0% (כ-1.9 מיליון איש) אינם מרוצים ממצבם הכלכלי.

87.8% מרוצים מהדירה שבה הם מתגוררים, 85.7% מרוצים באופן כללי מאזור המגורים. 63.5% מרוצים מהניקיון באזור המגורים. 41.0% מרוצים מהתחבורה הציבורית באזור המגורים.

12.0% הרגישו עניים בשנה האחרונה. 6.8% מהיהודים ו-36.7% מהערבים. 25.1% (כ-1.4 מיליון איש) מתקשים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית.

תחל שנה וברכותיה!

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה