עתירה לשר האוצר: עצור את החלת חוק המזומן

"להקפיא באופן מידי את מסע הפרסום", מבקשים בדחיפות עורכי הדין מאחד המשרדים הבולטים בישראל • הטענות: הטעיה בפרסום, שיכולה להכשיל אזרחים תמימים בעבירה על החוק

כסף מזומן | צילום: פלאש 90

רגע לפני כניסת חוק המזומן לתוקף פנו שני עורכי דין ממשרד מ.פירון ושות' למשרד האוצר ולרשות המסים בבקשה דחופה: "להקפיא באופן מידי את מסע הפרסום" על החוק, ובעקבות זאת לדחות את יישום החוק מ-1.1 2019 כפי שהיה מתוכנן מראש.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

Box

לדברי עוה"ד רונן קצף ועודד אופק, חלה "תקלה חמורה בקמפיין ההסברה לציבור, שוודאי נעשתה מבלי משים, ואולם, לא רק שאינה מדריכה את הציבור לקראת יישומו של החוק, אלא עשויה אף להטעותו באופן החלתו".

לדברי עורכי הדין, "מי שיבקש לכלכל את צעדיו בהתאם למידע הנמסר במסע הפרסום עלול להבין כי לכאורה, בעסקה בסך 20,000 שקל, מותר לו לשלם "לעסקים" עד 11,000 שקל במזומן (ואת היתרה באשראי) – דבר שהוא בפירוש אינו נכון. הנוהג כך עשוי להיכשל בעבירה פלילית.

"המידע האמור סותר במפורש את הוראות החוק, אשר אוסרות (או מתירות) את התשלום במזומן כפועל יוצא של סכום העסקה הכולל, ואין איסור או היתר לשלם במזומן, סכום כלשהו, בלא תלות בסכום העסקה הכולל". כזכור, בעסקאות מול עסקים שמעל 11,000 שקלים, או בעסקאות של מעל חמישים אלף שקלים בין אדם פרטי לרעהו – נקבעה תקרה של עד 10% מגובה העסקה. כלומר, בעסקה של 15,000 שקלים, לא יותר לאדם לשלם 11,000 שקלים במזומן והיתרה באשראי, אלא רק 1,500 שקלים בלבד במזומן.

לכן, טוענים עורכי הדין, "…מי שיבקש לכלכל את צעדיו בהתאם למידע הנמסר במסע הפרסום, מטעם מי שנחזה להיות מוסמך למסור מידע כזה, עלול, קרוב לוודאי, להבין כי לכאורה, בעסקה בסך 20,000 שקל (לצורך הדוגמה), מותר לו לשלם "לעסקים" עד 11,000 שקל במזומן (ואת היתרה באשראי); ו"לאנשים פרטיים" ניתן לשלם במזומן סכום שלא יעלה על 50,000 שקל (גם בעסקה בסך כולל של 100,000 שקל) – דבר שהוא בפירוש אינו נכון (שכן, כאמור, הוא תלוי בסכום העסקה הכולל). ולכן, הנוהג כך עלול להיכשל בעבירה פלילית".

Inner

כתיבת תגובה