פורסם ברשומות: הצו להסרת פיקוח מכ-100 מוצרים מיובאים

מול יוקר המחיה המאמיר ודרישת היצרנים והיבואנים להעלאת מחירים: המהלך לביטול דרישות ייחודיות לכ-100 תקני מזון בישראל יוצא לדרך | הבוקר פרסמה שרת הכלכלה להערות הציבור נוסח של צו ביטול הרשמיות של כ-100 תקנים | זאת, לקראת החתימה הסופית על הצו | 61 תקנים בתחום המזון ייכללו בהסרת החסמים ליבוא כבר בינואר 2023 ועוד כ-37 תקנים יתבטלו במדורג עד אוגוסט 2026

רשת מזון | צילום: ביזנעס

שרת הכלכלה והתעשייה אישרה היום פרסום להערות ציבור של הנוסח של צו ביטול הרשמיות של כ-100 תקנים וזאת לקראת החתימה הסופית על הצו. על פי הצו תוסר הרשמיות של 61 תקנים בתחום המזון כבר  ב1.1.2023 ועוד כ-37 תקנים אשר הרשמיות שלהם תבוטל באופן מדורג עד לאוגוסט 2026.

התהליך מתבצע במסגרת הרפורמה במוצרי מזון בישראל, אשר תאפשר ייבוא מוצרים וייצור של מוצרי מזון שונים ללא דרישות ייחודיות לישראל, וכפועל יוצא מכך תפחית את יוקר המחיה.

בצו זה מאמצת השרה למעשה את מסקנות הוועדה לבחינת תקני המזון בראשות רשות הרגולציה במשרד ראש הממשלה, אשר בחנה בשיתוף עם משרדי הבריאות, האוצר, הכלכלה והמשפטים, את תקני המזון והמליצה להותיר תקינה ייחודית אך ורק במקרים בהם התקנים הכרחיים לשמירה על בריאות הציבור.

ביטול רשמיות התקנים בתחום המזון יחד עם השלמת אימוץ הרגולציה האירופאית, משווים את הסטנדרטים בישראל לנהוג בשווקים בינלאומיים, אשר יובילו להרחבת מגוון סוגי המזונות, להקלות ולפישוט בהליכי יבוא מזון וכתוצאה מכך להגברת התחרות בתחום.

השינויים אף ישפיעו גם על ייצור מקומי ויאפשרו לתוצרת הארץ להיות תחרותית יותר ומתקדמת.

הרפורמה בתחום המזון מתבצעת במספר שלבים. בשלב הראשון והמשמעותי, אומצו ארבעה מודלים אירופאים, אשר הטמעתם במשק הישראלי מאפשרים אסדרת מוצרי מזון בהתאם לנהוג באירופה וכתוצאה מכך בוטלו רשמיותם של כ-100 תקנים ייחודיים.

Inner article

שרת הכלכלה והתעשייה, אלופה במיל' אורנה ברביבאי: "משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון מישורים להורדת יוקר המחיה. כצעד נוסף ומשלים לרפורמה בייבוא, יבוטלו כ-100 תקני מזון ייחודיים לישראל שנוספו לאורך השנים, ותהיה בכך השפעה על מאות מוצרי מזון. בכך נביא להגברת התחרות, הוזלת עלויות ייבוא ועידוד רשתות קמעונאיות נוספות להיכנס לישראל. הצו צפוי להיכנס לתוקפו ב-1.1.23"

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה