פורסמו נתוני סקר כוח אדם לחודש יולי | כל הפרטים

נתוני סקר כוח אדם המתפרסמים בימים אלו מאפשרים מעקב אחר השפעות משבר נגיף קורונה על מצב התעסוקה ושוק העבודה בישראל | האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בקרב: בעלי משלח יד אקדמי (27.1%), מנהלים (19.8%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד דומה (13.6%)

אבטלה | באדיבות שירות התעסוקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת בימים אלה, כמו בימי שגרה, את הסקרים השוטפים החיוניים לקבלת מידע על האוכלוסייה והכלכלה בישראל. נתוני סקר כוח אדם מאפשרים מעקב אחר השפעות משבר נגיף קורונה על מצב התעסוקה ושוק העבודה בישראל. “גם בתקופה זו, אנו מחויבים ופועלים לפי שיטות עבודה בין-לאומיות, לפרסום האינדיקטורים הקיימים, כמו גם לפיתוח ולדיווח על אינדיקטורים חדשניים וניתוחים המתאימים למצב”, אומרים בלמ”ס עם פרסום הנתונים.

על פי הנתונים מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) בשבוע הקובע ירד ב-3.4% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-97 אלף מועסקים), ומספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) בשבוע הקובע ירד ב-1.7% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-14 אלף מועסקים).

250/200 סייד בר + קובייה

מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע עלה ב-81.8% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-148 אלף מועסקים). מתוכם נעדרו מעבודה בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה כ-43 אלף מועסקים שמהווים 13.0% מכלל הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע (כ-49 אלף מועסקים, 27.2% בחודש הקודם).

מספרם של המועסקים הנעדרים מעבודה חלק מהשבוע עלה ב-29.9% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-53 אלף מועסקים). מתוכם עבדו פחות שעות מהרגיל בשבוע הקובע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה כ-32 אלף מועסקים שמהווים 13.9% מכלל הנעדרים מעבודה חלק משבוע (כ-25 אלף מועסקים, 14.4% בחודש הקודם).

אחוז המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע מכלל המועסקים עלה ל-14.0% (9.0% בחודש הקודם, 19.4% ביולי 2020). מתוכם, מספרם של נעדרים מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע מסיבות הקשורות לנגיף קורונה מכלל המועסקים הגיע ל-1.9% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

 

 

Inner article

מספרם של המועסקים לא כולל נעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה עלה ב-1.1% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-42 אלף מועסקים). שיעור התעסוקה של המועסקים לא כולל נעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה מכלל בני 15 ומעלה עלה ל-58.4% ביולי 2021 (57.8% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים בחודש יולי 2021 ירד לעומת החודש הקודם (5.2% לעומת 5.4%). יחד עם זאת, מספר הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 ירד ביולי 2021 לכ-99 אלף (כ-113 אלף בחודש הקודם), ואילו מספר הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או לא עבדו בעבר, שמעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה, עלה ביולי 2021 ל-2.2 אלף (1.2 אלף בחודש הקודם).

ביולי 2021, אחוז המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע במגזר ציבורי לפי הגדרה ענפית מכלל המועסקים עלה ל-19.7% (8.3% בחודש הקודם). מתוכם, אחוז הנעדרים מעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע מסיבות הקשורות לנגיף קורונה במגזר ציבורי לפי הגדרה ענפית מכלל המועסקים עלה ל-1.0% (0.4% בחודש הקודם).

אחוז המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע לא במגזר ציבורי לפי הגדרה ענפית מכלל המועסקים עלה ל-12.2% (9.4% בחודש הקודם). מתוכם, אחוז הנעדרים מעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע מסיבות הקשורות לנגיף קורונה לא במגזר ציבורי לפי הגדרה ענפית מכלל המועסקים ירד ל-2.2% (2.4% בחודש הקודם).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה בענפים: חינוך – 37.5% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.5%), חקלאות, ייעור ודיג – 17.4% (מתוכם ללא נעדרים בגלל סיבות שקשורות לקורונה), שירותים אחרים – 16.5% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 4.2%), אמנות, בידור ופנאי – 13.3% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 4.7%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בענפים: מידע ותקשורת (47.5%), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (31.6%), פעילויות בנדל”ן (29.8%), אמנות ופנאי (22.1%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה במשלחי היד: בעלי משלח יד אקדמי – 22.1% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 1.8%), עובדים מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג – 14.5% (מתוכם ללא נעדרים בגלל סיבות שקשורות לקורונה), עובדי מכירות ושירותים – 12.8% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.6%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה במשלחי יד: בעלי משלח יד אקדמי (27.1%), מנהלים (19.8%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד דומה (13.6%).

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה