פותחים, סוגרים || איזה סוגי עסקים נפתחים וכמה נסגרים?

הלמ"ס מציג לראשונה את נתוני שיעורי הפתיחות והסגירות של עסקים בכלל המשק | אם היה נדמה לנו שהעסקים בישראל קורסים ונסגרים, ויש יותר עסקים שנסגרים מאשר נפתחים, מתברר שלא ממש: בשנת 2011 כ-10.6% מסך העסקים הפעילים היו חדשים, ובשנת 2019 היו העסקים החדשים 9.9% מסך העסקים הקיימים | לעומת זאת הצטמצמה סגירת העסקים באופן מתון החל מכ-8.1% בשנת 2011 ל-7.6% בשנת 2019 | ואפילו בשנת הקורונה שיעור פתיחות העסקים עלה בחדות, ומספר הסגירות עמד על 6.3% – כשבשנת 2022 חזר השיעור לנתונים הרגילים, של כ-7.8%

חנות להשכרה | צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

לראשונה בישראל חושף הלמ"ס את שיעור פתיחות וסגירות של עסקים בכלל המשק, מהם עולה כי במרבית ענפי הכלכלה שיעורי פתיחות העסקים גבוהים יותר משיעורי סגירות העסקים כך שמספר העסקים גדל משנה לשנה, למעט ענפי התעשייה שבהם שיעורי הסגירות גבוה באופן עקיב משיעורי הפתיחות.

שיעור פתיחות העסקים עמד בשנת 2011 על כ-10.6% מסך העסקים הפעילים, ובמהלך השנים הוא ירד באופן מתון כך שבשנת 2019 שיעור זה עמד על 9.9%.

שיעור סגירות העסקים ירד באופן מתון מכ-8.1% בשנת 2011 ל-7.6% בשנת 2019. בשנת 2020 עם התפרצות משבר הקורונה, הירידה בשיעור סגירות העסקים הייתה חדה יותר מהירידה בשיעור פתיחות העסקים. באופן מפתיע, בשנת 2021 שיעור הפתיחות עלה בחדות ושיעור סגירות העסקים נשאר ברמה נמוכה של 6.3%, וכך תוספת העסקים נטו (פתיחות פחות סגירות) הייתה הגבוהה ביותר מאז שנת 2011. שיעור סגירות העסקים בשנת 2022 עמד על כ-7.8 – חזרה לרמה הרגילה שהייתה לפני משבר הקורונה.

בפילוח של שיעור הפתיחות והסגירות של עסקים לפי ענפי הכלכלה בתקופת הקורונה (2022-2020) ניתן לראות דפוס דומה במרבית הענפים. בשנת 2020 הייתה ירידה חדה בפתיחות העסקים וירידה חדה יותר בשיעור הסגירות. בשנת 2021 הייתה עלייה חדה בפתיחות, ואילו שיעור הסגירות נשאר נמוך או עלה באופן מתון. בשנת 2022 השיעורים חזרו לרמות דומות לאלו שהיו בשנת 2019 טרם המשבר.

בעיון בשיעור פתיחות וסגירות העסקים בכלל ענפי הכלכלה ניתן לראות שבשנת 2021 שיעור פתיחות העסקים עלה באופן חד ל-10.6% (לעומת 8.3% בשנת 2020) ואילו שיעור סגירות העסקים בשנה זו נשאר ברמה נמוכה (6.3%) כך שבשנה זו תוספת העסקים נטו (הפער בין שיעור הפתיחות ושיעור הסגירות) עמד על כ-4.3%, שיעור זה הינו חריג בהשוואה לעשור האחרון

בשנת 2022 חלה עלייה בשיעור סגירות העסקים ונתון זה חזר לרמה דומה לשנת 2019 בעוד ששיעור פתיחות העסקים עמד על כ10.8% המהווה שיעור שיא בעשור האחרון.

חלוקה לענפים

בניגוד לשאר ענפי הכלכלה, בענפי התעשייה, אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר שיעור סגירות העסקים היה גבוה יותר משיעור הפתיחות בדרך כלל, בשנים 2011-2019. בשנת 2011 שיעור הפתיחות של עסקים מתוך העסקים הפעילים בענפים אלו עמד על כ-7.3%. בשנים שלאחר מכן חלה ירידה תנודתית בשיעור והוא הגיע לכ-5.2% בשנת 2019. במקביל לירידה זו, שיעור העסקים שנסגרו נע בין 6.3% ל7.2%. בשנת 2011 עמד השיעור על כ-6.5%, ובשנת 2019 – על 6.3% מכלל העסקים הפעילים בענפים אלו.

בענף הבינוי לעומת זאת, היה פער גבוה של 3.3% בממוצע בין שיעור פתיחות העסקים לבין שיעור סגירות העסקים בשנים 2019-2011. שיעור הפתיחות של עסקים מתוך העסקים הפעילים בענף הבינוי עמד על כ-11.9% בשנת 2011. פרט לעלייה ל-12.8% בשנת 2016, בשנים 2019-2011 השיעור נשאר יציב ועמד על כ-11.1% בשנת 2019.

במקביל, שיעור העסקים הנסגרים היה יציב. בשנת 2011 עמד השיעור על כ-9.2% מכלל העסקים הפעילים בענף הבינוי, ובשנת 2019 – על 8.8%.

ענף המסחר הקמעוני כולל פעילויות כלכליות של עסקים המוכרים מוצרי מזון, ביגוד, דלק וכד' ישירות לצרכן.  הענף מתאפיין בשיעורי פתיחה וסגירה דומים, וכך כמות העסקים שנוספת מדי שנה היא נמוכה.

ענף המסחר הסיטוני כולל פעילויות של מסחר סיטוני בכלי רכב ובמוצרים שונים ובשנים 2019-2011, שיעורי הפתיחות והסגירות של עסקים בענף היו קרובים, ובשנת 2019 השיעורים היו כמעט זהים.

ענפי ההייטק

ענפי ההייטק שונים מענפים אחרים בכך שקיים פער חיובי גבוה בין שיעור הפתיחות לשיעור הסגירות בשנים 2019-2011. שיעור הפתיחות של עסקים מתוך העסקים הפעילים בענף ההייטק בשנת 2011 עמד על כ-15.4%. במהלך השנים 2019-2011, חלה ירידה הדרגתית עד שנת 2019 שבה השיעור עמד על 12.2%. לעומת זאת, שיעור העסקים שנסגרו בשנים 2019-2011 נע בטווח שבין 9% ל-10.7% ללא מגמה ברורה.

בשנים 2021-2020 הפער בין שיעור פתיחות העסקים לשיעור סגירות העסקים בענפי ההייטק גדל כתוצאה מהירידה החדה בשיעור סגירות עסקים מ-9.7% בשנת 2019 ל-7.7% בשנת 2020 ומירידה מתונה בשיעור פתיחות עסקים (ל-11.2%).

בשנת 2021, שיעור פתיחות עסקים עלה באופן חד לשיעור של 13% ושיעור סגירות עסקים עלה בצורה  מתונה יותר ל-8.5%.

בשנת 2022 חלה עלייה חדה בשיעור סגירות העסקים, ייתכן בהשפעה של עליית הריבית והמשבר במניות הטכנולוגיה. במקביל חלה ירידה מתונה בשיעור הפתיחות, וכך הפער בין שיעורים אלו הצטמצם משמעותית.

ענף שירותי מזון ומשקאות

ענף ההסעדה, זה מתאפיין בשיעורי פתיחות וסגירות גבוהים בהשוואה לכלל ענפי המשק. שיעור הפתיחות של עסקים מתוך סך העסקים הפעילים בשנת 2011 עמד על כ-18.6%, ובשנים 2019-2011 חלה ירידה מתונה בשיעור זה עד לכ-14.6% בשנת 2019.

במקביל, בשיעור הסגירה של עסקים חלה ירידה בקצב דומה, ונשמר הפער בין שיעורי הפתיחות ושיעור הסגירות (כ-1.9% בממוצע). שיעור סגירות העסקים מכלל העסקים הפעילים בענף עמד על כ-16% בשנת 2011,  ועל 13.4% בשנת 2019.

בשנת 2020 הייתה ירידה חדה הן שיעורי הפתיחות והן בשיעורי הסגירות של עסקים והם הגיעו לכ-10.6% ו-9.9%, בהתאמה.

בשנת 2021 שיעור הפתיחות עלה באופן חד לכ-15%, ואילו שיעור הסגירות נשאר ברמה נמוכה של 10.2% כך שתוספת העסקים נטו הייתה גבוהה מהשיעורים בשנים הקודמות.

בשנת 2022 חלה עלייה חדה הן בשיעור הפתיחות והן בשיעור הסגירות –  כ-15% וכ-12.4%, בהתאמה, בדומה לשיעורים בשנת 2019.

פעילויות בנדל"ן

בשנים 2019-2011 היה בענף פעילויות בנדל"ן  פער של כ-3.2% בין שיעור הפתיחות לבין שיעור הסגירות של העסקים, ושניהם היו בירידה מתונה.

שיעור הפתיחות של עסקים מתוך העסקים הפעילים בענף בשנת 2011 עמד על כ-10%, ובשנים 2017-2011 הייתה תנודתיות, ולאחר מכן חלה ירידה מתונה והשיעור הגיע ל-8.1% בשנת 2019.

בשנים 2019-2011 שיעור העסקים שנסגרו ירד בצורה מתונה. בשנת 2011 עמד השיעור על כ-6.8% מכלל העסקים הפעילים בענף, ובשנת 2019 – על 5.6%.

כתיבת תגובה