פחות משליש מהעובדים חברים בארגון עובדים

כך עולה מסקר שפרסם הלמ”ס, בקרב המורים ועובדי המנהל המקומי השיעורים גבוהים והרוב מאוגדים.

התאגדות עובדים shutterstock

סקר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה כי מתוך כ-3 מיליון שכירים בני 20 ומעלה, רק 27% חברים בארגון עובדים כלשהו, כ-791 אלף איש.  מתוכם 54% מהם שייכים להסתדרות הכללית החדשה, 22% להסתדרות המורים או לארגון המורים העל-יסודיים. 6% שייכים להסתדרות הרפואית בישראל או לאחד מארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות.

הענפים בהם בולטת השתתפות העובדים והתאגדותם תחת ארגון עובדים הם בענף החינוך בו 58% מהשכירים חברים בארגון עובדים ו-53% בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי. בענפים היצרניים שיעור החברים עומד על כ-20% ואילו בענפי השירותים 29%.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

התפלגות החברות בארגוני עובדים לפי רמת הכנסה מראה כי שיעור העובדים המאוגדים עולה מ-11% למשתכרים עד 5,000 ש”ח ל-38% למשתכרים בין 7,500 ל-14,000 ש”ח לחודש. ברמות הכנסה גבוהות מ-14,000 ש”ח, שיעור החברים בארגוני עובדים יורד ל-35%.

לגבי שביעות הרצון מארגונן העובדים מסתבר כי יותר ממחצית (56%) מהשכירים החברים בארגון עובדים מרוצים מפעילות הארגון שבו הם חברים. זוהי עלייה לעומת שנת 2012, שבה 49% היו מרוצים. כשליש (31%) מהשכירים אינם מרוצים מפעילות הארגון שבו הם חברים ו-13% לא ידעו להשיב.

כ-70% מהשכירים החברים בארגוני עובדים, מעידים כי ההנהלה במקום העבודה מקיימת קשר או שיתוף פעולה עם ארגון העובדים שבו הם חברים.

תפיסת הפעילות של ארגון העובדים נתפסת אצל 69% מהשכירים החברים בארגוני עובדים מעידים כי ארגון העובדים המייצג אותם פועל להגנה על העובדים במניעת פיטורים, מפני התנהגות שרירותית של המעסיק ומעניק הגנה משפטית. 21% סבורים כי הארגון אינו פועל בתחומים הללו.

73% מהשכירים החברים בארגון מעידים כי הארגון פועל לרווחתם בתחום ההטבות (כגון תלושי קנייה מוזלים, הנחות), לעומת 64% ב-2012; 64% סבורים כי הארגון דואג לתנאי העסקה שאינם קשורים לשכר (חופשות, ימי מחלה, הבראה); מחצית (51%) סבורים כי הארגון דואג לשיפור שכרם של העובדים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה