פנייה לרה”מ: אל תאפשר משיכה מקרנות ההשתלמות והפנסיה

יו”ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד ויו”ר נשיאות המגזר העסקי בישראל, דובי אמיתי פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו • במכתב, הביעו השניים התנגדות נחרצת להמלצות המעודדות משיכת חסכונות מקרנות השתלמות ופנסיה בעקבות משבר הקורונה

דובי אמיתי ויו"ר ועדת הכספים, משה גפני בוועידת המשפיעים של 'ביזנעס' | צילום: אפי גרינוולד

ההסתדרות והמגזר העסקי יוצאים להגנת הפנסיות של העובדים: במכתב שהעבירו יו”ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו”ר נשיאות המגזר העסקי בישראל דובי אמיתי, לראש הממשלה בנימין נתניהו, מביעים השניים את התנגדותם לעידוד משיכת כספי קרנות השתלמות באמצעות פטור ממס, עוד בטרם הפכו לנזילות בשל הפגיעה בציבור החוסכים ובשל הפגיעה בתפקוד שוקי ההון.

“אנו פונים אליך בעקבות המלצת הצוות המייעץ למל”ל מיום 10 במאי, לעודד משיכת כספי קרנות השתלמות באמצעות פטור ממס, עוד בטרם הפכו לנזילות על פי הכללים הנהוגים. נשיאות המגזר העסקי בישראל והסתדרות העובדים החדשה מתנגדות בתוקף לרעיון זה, אשר יפגע בציבור החוסכים ובתפקוד שוקי ההון, כפי שיפורט בקצרה: פגיעה בציבור החוסכים: א. מימוש בלתי הפיך של הפסדי הון – עידוד ציבור החוסכים לממש את כספי החיסכון שלהם בעת הזו, משמעותו מימוש בלתי הפיך של הפסדי ההון המשמעותיים, שיחמיר למעשה את מצבו הכלכלי של הציבור שגם כך נמצא במשבר כלכלי מהחמורים שחוותה ישראל מאז קום המדינה.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

“ב. פגיעה בעובדים בשכר נמוך – מתן פטור ממס למשיכת כספי קרנות השתלמות בטרם הפכו לנזילות תיצור פיתוי למשיכת הכספים. התמורה לעובדים בשכר נמוך תהיה מזערית, תוך מימוש בלתי הפיך
של הפסדי הון כאמור וויתור על הכנסה משמעותית בהרבה בעתיד.

“2 .פגיעה בתפקוד שוקי ההון: משיכה המונית של קרנות ההשתלמות תביא להחרפת הירידות בשווקים, עקב הצורך במימוש נכסים והגדלת הנזילות באופן מידי, ובכך יורע מצבו, הרעוע ממילא, של המשק הישראלי. לאור מספר העסקאות הנמוך שמתקיים בתקופה זו, מכירה המונית של נכסים פיננסיים עלולה לשבש את פעילות שוק ההון שנמצא ממילא במצוקה. נציין כי בקרנות ההשתלמות קיימים נכסים בשווי למעלה מ-200 מיליארד ₪. קל להבין מה תגרום בהלת משיכות נכסים אלה לשוק ההון ולמשק כולו.

“יצוין כי הסכנות הטמונות בעידוד הציבור למשוך חסכונות, המפורטים לעיל, נכונות לא רק לגבי החסכונות שאינם נזילים בקרנות ההשתלמות )המהווים כ-%30 מכלל החסכונות(, אלא גם לחסכונות הנזילים”.

בנוסף, בר-דוד ואמיתי מדגישים במכתבם, כי הם “מתנגדים ליוזמות שפורסמו בתקשורת, המבקשות, בין היתר, לעודד משיכה של חסכונות פנסיוניים, דוגמת פיצויי פיטורים, באמצעות פטור ממס, ולאפשר דחייה בחצי שנה של הפרשות פנסיה לעובדים”. יוזמות אלו, טוענים בר-דוד ואמיתי “יפגעו בצורה קשה בחיסכון ארוך הטווח של העובדים ובביטחונם הפנסיוני”.

כמו כן, ממליצים יו”ר ההסתדרות ויו”ר נשיאות המגזר העסקי לראש הממשלה, למצוא דרכים חלופיות להעניק לציבור כסף נזיל בתקופת המשבר הנוכחי, במקום הצעות אלו העלולות “לפגוע קשות בחסכונותיהם העתידיים ויקשו על יכולת התאוששות שוקי ההון”.

870/135 ליינר ארטקל

עוד מציינים השניים, כי הסוגיות המוזכרות למעלה, “מצויות בליבת יחסי העבודה הקיבוציים, וכי יש להימנע מנקיטת צעדים חד צדדיים בעניינים שכאלו”.

יודגש, כי בראשית מכתבם בירכו בר-דוד ואמיתי את ראש הממשלה לרגל הקמת הממשלה החדשה בראשותו. השניים, אף הביעו תקווה ש”בכוחות משותפים נוכל להביא להתאוששות מהירה של המשק וחזרתו לצמיחה”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה