פסיקה: אין חובה לשלם ביטוח לאומי על הכנסה מדירות בחו”ל

הקלה לישראלים המחזיקים דירות בחו”ל • ביהמ”ש: לא יחוייבו לשלם ביטוח לאומי על השכירות • הסיבה: בדיוק כמו ישראלים שאינם משלמים ביטוח לאומי על הכנסות מדירות בישראל, כיוון שזו אינה נחשבת הכנסה מ’יגיעה אישית’

השקעות בניו יורק | צילום: Shutterstock

תושב ישראל המחזיק שלוש דירות בשוויץ, דיווח על הכנסותיו למס הכנסה, ובחר לדווח עליהם בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה ולהיות ממוסה בגינם בשיעור המס הרגיל (באופן מעשי, שיעור מס שלילי לטענתו לנוכח מיסוי מקביל וגבוה יותר בשוויץ). כתוצאה מכך, קיבל שומת חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיו מהשכרת דירות אלה, כיון שנחשבות לטענת הביטוח לאומי הכנסה מעסק.

התובע עתר לבית הדין לעבודה, בטענה שאין מדובר בהכנסה מעסק, אלא הוא בחר במסלול מיסוי זה כיון שהוא ‘מתכתב’ טוב יותר עם המסים שמוטלים עליו בשוויץ. וכדי למנוע כפל מס, זה המסלול הנכון יותר עבורו, אך אין בזה משום הקמת עסק.

השופט עמיצור איתם, מבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, אליו הצטרפו נציגי הציבור יוסף בקשי ומירה חזות, קיבל את העתירה והסביר: “המצב אותו מתאר התובע הוא מצב דברים אפשרי ופרשנות פשוטה של החוק עלולה להביא לכדי עוול. התובע טען וטענתו לא נסתרה כי בחר לשלם מס במסלול הרגיל לפי הוראות סעיף 121 לפקודה שכן במצב המיסוי החל עליו מסלול זה מביא לתוצאה שהוא פטור ממס ואף מקבל החזרי מס- זאת בגין התחשבנות על מיסוי ההכנסה בשוויץ. על כן במצב בו התובע יבחר במסלול המס המופחת לפי סעיף 122 א התוצאה תהיה שהוא ישלם מס בכפל”.

עוד הוסיף ופירט השופט בפסק הדין כי “כאמור, לטעמי היה על המוסד לביטוח לאומי לערוך בירור נרחב יותר לגבי מקור הנכסים, אופן ייצור ההכנסה, מידת מעורבותו בהכנסות, עסקים אחרים שבבעלותו וכיוצא בכך. לצורך בחינת השאלה האם הכנסה משכירות היא הכנסה מעסק נדרשת בחינה של פרמטרים רבים ושונים ויש צורך במסד עובדתי מוצק הרבה יותר מזה שהוצג לפנינו.

“מכל האמור עולה”, סיכם, “כי בכל הנוגע לתשלום דמי הביטוח שבמחלוקת לפני, עמד התובע בנטל לסתור את החזקה והוכיח שההכנסה משכירות אינה מעסק ועל כן פטורה מדמי ביטוח לאומי”.

Inner article

את התובע ייצגו עו”ד צמח גרין ממשרד צמח גרין ושות’, ורואי החשבון שוקי ויטה ושמוליק אלגרנטי ממשרד ויטה אלגרנטי ושות’ ייצגו מול הביטוח הלאומי.

עו”ד צמח גרין, ממשרד צמח גרין ושות’, המייצג את התובע, אמר כי “בית המשפט עשה צדק, וביטל את האפלייה כלפי בעלי הדירות בחו”ל. בעלי דירות בישראל לא ממוסים עליהן כיגיעה אישית (אלא אם מדובר בחמש דירות ומעלה), ולכן פטורים מתשלום ביטוח לאומי. לכן, אין סיבה שישראלים בעלי דירות בחו”ל ימוסו באופן שונה כאילו מדובר ביגיעה אישית. פסיקת בית המשפט מקלה את הדרך עבור יהודים רבים בעולם המעוניינים לעלות ארצה”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה