פצצת האנרגיה של תשובה עסקה בהיקף של 15 מליארד דולר

מדובר בעסקאות למשך 10 שנים, למכירה כוללת של כ-BCM 64 ממאגרי לוויתן ותמר, מניות חברות הגז מזנקות בבורסה. יצחק תשובה: ״נקודת ציון חשובה בדרך למימוש החלום"

חתימת הסכם הגז

דלק קידוחים, מקבוצת דלק, הודיעה היום כי חתמה על שני הסכמים מחייבים לייצוא גז למצרים (GSPA), עם חברת דולפינוס המצרית, לאספקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר למצרים, בהיקף כולל של כ- BCM64 במשך תקופה של 10 שנים, בהיקף כספי מוערך של כ- 15 מיליארד דולר.

אספקת הגז צפויה להתחיל עם הסדרת השימוש בתשתיות הנדרשות להולכת גז טבעי למצרים, ותמשך עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכמים (סה"כ BCM 64)  או עד סוף שנת 2030, לפי המוקדם מביניהם.

בהתאם, נבחנות האפשרויות השונות להולכת הגז למצרים, וביניהן כניסה של דלק קידוחים ונובל למשא ומתן עם חברת EMG ובעלי מניותיה לצורך הזרמת הגז באמצעות צינור ההולכה הקיים של EMG למצרים.

כמו-כן נבחנות אפשרויות נוספות, ביניהן הצינור הירדני-ישראלי המחבר בין מערכת ההולכה הישראלית למערכת ההולכה הירדנית (הנבנה כיום בהתאם להסכם לוויתן-ירדן), או באמצעות צינור ניצנה – צינור גז טבעי חדש, שיוקם על ידי נתג״ז ויחבר ישירות בין מערכת ההולכה הישראלית למקבילתה המצרית, במתכונת דומה לזו שמיושמת כיום בין ישראל וירדן.

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק: ״אנו נמצאים בנקודת ציון חשובה בדרך למימוש החזון והחלום של כולנו אשר במסגרתו מדינת ישראל הופכת ליצואנית גז משמעותית למדינות האזור. ההסכם יחזק את הקשרים בין ישראל ושכנותיה ויגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי ביניהם״.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "זהו יום היסטורי. עסקאות היצוא מבססות את מעמדה של מצרים כמרכז אנרגטי אזורי המאפשר אספקת גז הן למשק המקומי המצרי והן למתקני הייצוא, ומאפשרות פיתוח כלכלי של המשק המצרי והישראלי.

עם החתימה על ההסכמים, היקף החוזים החתומים לאספקת גז ממאגר לוויתן מתקרב לסך קיבולת ההפקה על פי שלב 1א' בתכנית הפיתוח של המאגר, ובנוסף מובטח שימור היקף המכירות מתמר לטווח הארוך.

במקביל ליישום העסקאות, אנו ממשיכים לקדם הסכמים נוספים שיהוו את הבסיס לקבלת החלטת השקעה בשלב 1ב' בלוויתן, אשר תגדיל את יכולת ההפקה מהמאגר לכ- BCM21 בשנה."

מפת קידוחי הגז

ההסכם לייצוא גז מלוויתן כולל מכירת גז בהיקף כולל של כ- BCM 32 למשך תקופה של 10 שנים (3.5 BCM בשנה), על בסיס מחייב (Firm), הכולל מנגנון Take or Pay עבור כמות שנתית מינימלית.

ההיקף הכולל של ההסכם מוערך בכ- 7.5 מיליארד דולר, והוא מצטרף לחוזה הייצוא הענק שחתמה שותפות לוויתן עם חברת החשמל הירדנית (NEPCO) בספטמבר 2016, וכן להסכמים נוספים למכירת גז ללקוחות במשק הישראלי, אשר נחתמו בשנתיים האחרונות.

עם החתימה על ההסכם, היקף החוזים החתומים לאספקת גז ממאגר לוויתן מתקרב לסך קיבולת ההפקה על פי שלב 1א' בתכנית הפיתוח של המאגר.

עם החתימה על עסקאות אלו מחזיקים מאגרי הגז הישראליים בלא פחות מ-4 הסכמים לייצוא גז למדינות השכנות: עסקאות הייצוא למצרים מתווספות לעסקת הייצוא של גז מ"תמר" למפעלי ים המלח הירדניים, במסגרתה מוזרם גז טבעי כבר מתחילת 2017, וכן לעסקת הענק למכירת גז מ"לוויתן" לחברת החשמל הירדנית (NEPCO), שנחתמה במהלך שנת 2016 וצפויה לצאת לפועל עם תחילת הזרמת הגז מלוויתן, בסוף שנת 2019.

כתיבת תגובה