פרויקט הנתיבים המהירים: מימון בהיקף כולל של כ-2.3 מיליארד ש'

אלקטרה, דן, דניה ואלקטרה אפיקים השלימו את הסגירה הפיננסית בפרויקט הנתיבים המהירים | במסגרת הפרויקט יתוכנן יוקם ויתופעל מערך הנתיבים המהירים בגוש דן, לתקופת זיכיון של 14 שנים | במסגרת הפרויקט יוקמו 3,500 עמדות טעינה חשמליות בחניוני 'חנה וסע'

פרויקט הנתיבים המהירים | הדמיה: טוטם הדמיה ואנימציה

הושלמה הסגירה הפיננסית של פרויקט הנתיבים המהירים, בראשות הוועדה הבין-משרדית המשותפת למשרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וחברת נתיבי איילון, בו זכתה הזכיינית, חברת נתיב לעיר בע"מ (בה מחזיקות אלקטרה, דן, דניה ואלקטרה אפיקים כל אחת ב-25%).

במסגרת הסגירה הפיננסית, המהווה אבן דרך משמעותית בפרויקט, התקשרה החברה הזכיינית עם קונסורציום של תאגידים בנקאיים, המאורגן על ידי הבנקים מזרחי טפחות ובנק לאומי וכולל גם את הבנק הבינלאומי, בשורה של הסכמים לפיהם יעמידו הבנקים לטובת זכיינית הפרויקט מימון בהיקף כולל של כ-2.3 מיליארד ₪. המימון כולל העמדת מסגרות אשראי, לרבות מסגרת לזמן קצר (אשר תומר בהמשך למסגרת לזמן ארוך), מסגרת גישור להעמדת הון עצמי ומסגרות נלוות נוספות. בנוסף, כמו כן, החברה הזכיינית התקשרה בהסכמים נוספים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, ובהם הסכם להקמת הפרויקט עם שותפות בה מחזיקה דניה יחד עם חברת אלקטרה תשתיות, בחלקים שווים (50%-50%), המשמשת כקבלן ההקמה של הפרויקט וכן הסכם תפעול ותחזוקה עם חברה בת בבעלות מלאה (100%) של דן, המשמשת כחברת ההפעלה והתחזוקה של הפרויקט.

כידוע, פרויקט הנתיבים המהירים הינו פרויקט למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערך הנתיבים המהירים בגוש דן, לתקופת זיכיון של 14 שנים. במסגרת הפרויקט דניה ואלקטרה יקימו  חניוני חנה וסע רבי קיבולת (לכ-11,000 רכבים) במחלף מבוא איילון (ראשון לציון), ומרחב שפיים, יתכננו ויקימו "רמפות" חיבור ומחלפים שבין החניונים לבין הנתיבים המהירים עצמם וכביש 541 מרעננה לשפיים (לרבות חיבורו לחניון שיוקם בשפיים). כמו כן, יקימו דניה ואלקטרה מערכות אגרה, גבייה, תנועה ובקרה של מערך הנתיבים המהירים ויבצעו את רכש האוטובוסים לצרכי ההפעלה של הפרויקט, באמצעות דן כקבלן משנה.

Inner article

 

במסגרת הפרויקט, תפעיל קבוצת דן מערך ראשון מסוגו בישראל לחשמול כ-3,500 רכבים פרטיים בחניוני "חנה וסע", ותפעיל כ-170 אוטובוסים המונעים באנרגיה חשמלית אשר ישמשו להפעלת קווי השירות לנוסעים באמצעות הנתיבים המהירים. קווי השרות יפעלו לאורך כביש 20 משפיים ועד לראשון לציון, מהחניונים למוקדים מרכזיים במטרופולין תל אביב, באורך כולל של כ-75 ק"מ.

בנוסף יופעלו על ידי קבוצת דן גם מערכות אגרה, גבייה, תנועה ובקרה של מערך הנתיבים המהירים שיוקמו, וכן של הנתיבים המנוהלים הקיימים כיום ממחלף חולות בדרום ועד למחלף נתניה מרכז בצפון (באורך מצטבר של כ- 110 ק"מ), וזאת לתקופת הפעלה ותחזוקה של כ-11 שנים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה