פשרה בבית שמש: טופס 4 כל עוד ואין בעיות בטיחות

עו"ד מיקי גסטווירט היועץ המשפטי של העירייה הסביר כי משיקולים של עזרה לרוכשי הדירות, ישנה נכונות מטעם הרשות לסייע להם ככל הניתן, וזאת לו גם במחיר עתידי של תלונות ותביעות מצד אותם רוכשים, ולשם כך לפעול אף לפנים משורת הדין

בית שמש. צילום נתי שוחט פלאש 90

בעיריית בית שמש מגלים נכונות להגיע לקראת רוכשי הדירות בשכונת רמב"ש ג-2 (רמת חזון עובדיה) ולהקל ככל שניתן על ציבור הרוכשים, אך עם זאת בעירייה לא מוכנים שזה יבוא על חשבון הבטיחות ושלום הציבור. למרות שבעירייה יודעים מנסיון העבר כי לפני האכלוס יש לחץ מצד התושבים לאכלס אף לפני שמסתיימות כל העבודות, אבל רגע אחרי האיכלוס אותם תושבים, או חלקם, שלחצו לאכלס את הדירות הופכים את עורם ויוצאים עם ביקורת כנגד העירייה איך היא איכלסה שכונה שטרם הסתיימה.

מדובר בפרדוקס שמלווה כבר שכונות נוספות בבית שמש, ואכן ישנם ערים בישראל שלא מתכופפים מול הלחץ הציבורי, ועד שאחרון ספסלי הרחוב לא הותקנו, הם לא מאשרים לאכלס את השכונה. בעיריית בית שמש הנחה ראש העיר משה אבוטבול את הצוות המקצועי לפעול ברגישות, להבין את מצוקת המשפחות, למרות שהוא יודע כי זה יפעל כנגדו כבומרנג, ולדבריו "אני מכיר את הקשיים, יודע שיום אחרי, הצעד שעשינו למען התושבים יבוא כנגדנו, אבל עם זאת אנו שליחי ציבור וצריכים לראות מה היא טובת הציבור, ולא מה היא טובת נבחרי הציבור והשקט הנפשי שלהם".

box

בעקבות פנייתו של ראש העיר, הציג היועץ המשפטי של העירייה עו"ד מיקי גסטווירט חוות דעת משפטית על השאלה הניצבת כיום בבית שמש לגבי איכלוס שכונת רמב"ש ג-2 ושכונת מ-3, למרות שעדיין לא הושלמו בהן כל ההבטחות של משרד השיכון, ויש עדיין הרבה מה לעשות בכדי להעמיד את השכונה על תילה.

בחוות הדעת כותב עו"ד גסטווירט כי על פי דין, בכדי להנפיק אישורים, יש להשלים את כל עבודות הבנייה, הן בתחומי המגרש והן מחוצה לו (ברחבי השכונה) וכן לוודא קיומם של תנאים שונים ובכללם בדיקה וקבלת אישור לנושא בטיחותם הפיזית של דיירי השכונה ומבקריה.

"כידוע, ואין זה סוד, בכל הנוגע למתן אישור כאמור, נתקלים הרשויות בתופעה של לחצים חזקים מצד הקבלנים ורוכשי הדירות להנפיק את האישורים אף בטרם הושלמו כל הדרישות. במקרים רבים רוכשי הדירות נאלצים לפנות את דירתם הנוכחית או נאלצים לשלם בגינה דמי שכירות גבוהים בנוסף לתשלומי משכנתא בגין הנכס החדש, כך שהאינטרס הראשון במעלה מבחינתם הוא "רק להיכנס לדירה" – תהא אשר תהא רמת הפיתוח, השירותים, התחבורה, התשתיות ועוד בשכונה".

עו"ד גסטווירט נוגע עתה בנקודה כאובה ביותר, והוא כותב "כמובן שחלק ניכר מאותם רוכשים, לאחר מתן התעודה על ידי העירייה, הופכים למשמיעי ביקורת חריפה על הרשות אשר ההינה לתת אישורים כאמור ובטרם הושלמו כל הדרישות. לא זו אף זו ישנם מקרים בהם אותם רוכשים אף לא בחלו בהגשת תביעות נגד הרשויות בגין ליקויים שונים בשכונה וזאת תוך התעלמות ו"שיכחה" ממצבם ומתחינותיהם עצמם לרשות"

מכאן עובר עו"ד גסטווירט לסוגיה הבוערת, איכלוס השכונות החדשות ברמב"ש, והוא כותב "במקרה דנן, לאחר מספר רב של דיונים בפורומים שונים הכוללים בין היתר: מפגש עם דיירים, דיון עם נציגי משרד השיכון והחברות המפתחות, דיון אצל מנכ"ל משרד השיכון, דיונים בלשכתך והתייעצויות של הדרג המקצועי עולים התובנות הבאות:

"א. שלא בלי חששות, ואך משיקולים של עזרה לרוכשי הדירות, ישנה נכונות מטעם הרשות לסייע להם ככל הניתן, וזאת לו גם במחיר עתידי של תלונות ותביעות מצד אותם רוכשים, ולשם כך לפעול אף לפנים משורת הדין, תוך הגשמה מסוימת של הדרישות, אך זאת בכפוף למספר כללים שאין לסטות מהם ואשר מפורטים להלן.

"ב. על הקבלנים לסיים את כל העבודות הנדרשות בתחומי המגרש ובהתאם להיתרי הבנייה, ובכלל זה עבודות נדרשות לצורך חיבורי תשתיות, פינוי אשפה ועוד.

"ג. על העירייה לקבל ממשרד השיכון- אשר אמון ואחראי על פיתוח כללי של השכונה – אישור של יועץ בטיחות בנוגע להיות השכונה, או למצער המתחם בו מצוי פרויקט מסוים, במצב של העדר ליקויי בטיחות.

"ד. קיום הוראות הדין בכל הנוגע למתן תעודת גמר".

בהמשך חוות הדעת המשפטית מתייחס עו"ד גסטווירט לבעיות הבטיחות בשכונות שטרם הסתיימה בנייתם, ולדבריו "עם כל הרצון לעזור כאמור, הנחייתי המשפטית היא שללא קבלת אישור מיועץ בטיחות אין כל אפשרות למתן אישורי אכלוס. החשיפה הנזיקית בגין תביעות, אם וככל שתאפשר העירייה אכלוס של שכונה או מתחם ללא אישור בטיחות, חייבת להוביל אך ורק למסקנה האמורה".

כמו כן הוא מוסיף "למותר לציין כי לא יהיה במתן אישורים כאמור בכדי לפתור את משרד השיכון ו/או הקבלנים לסיים את כל יתר עבודות הפיתוח בלו"ז צפוף ועל פי דין".

ראש העיר משה אבוטבול שקיבל לידיו את חוות הדעת המקצועית, אומר כי העירייה תאמץ אותה, ולדבריו "נבוא לקראת הרוכשים ככל שניתן, אבל כמובן לא על חשבון הבטיחות ושלום הציבור, וחשוב שיהיה ברור היכן אוחז כל פרוייקט מבחינת הגימור, יש הרבה דיס אינפורמציה, וחשוב שגם רוכשי הדירות ידעו את הדברים אל נכון, הכי קל זה למתוח ביקורת, אבל כשיודעים את המצב לאשורו מבינים טוב יותר להיכן הדברים צועדים, ובאיזה פרוייקטים כבר בימים הקרובים נוכל לאשר אותם לאיכלוס מיידי".

side
inner

כתיבת תגובה