פתרון למצוקת הדיור החרדית או ועדה להנמכת להבות?

לאחר שנה של עבודה משותפת, עיקר הפתרון המופיע בחוברת משרד השיכון, הוא שיתחילו לדון למציאת פתרונות • 'מאוגדים' – התאגדות ועדות הדיור: "את האמת נגיד בקול, אנו מאוכזבים מאד"

מצוקת הדיור החרדי. דירה בחניון | צילום: פישל רוזנפלד, ביזנעס

השיר המפורסם ביידיש על תושבי חלם שקיימו אסֵפה שבעה ימים ושבעה לילות שבסיומם ההחלטה הייתה, לקיים אספה, מזכיר מעט את מה שמתרחש בפתרון מצוקת הדיור החרדית.

למגזר החרדי לא ממש אכפת מי ייקח את הקרדיט על פתרונות הדיור שיארגנו עבורו: אנשי משרד השיכון, חברי כנסת, ועדות דיור, עסקנים ויזמים, העיקר לצאת ממחסנים חשוכים ומצחינים, בשולי אגזוזי הרכבים בחניונים, לדירות מוארות ומאווררות.

התוכנית לפתרון מצוקת הדיור לציבור החרדי שהגיש אתמול יוסי חדד, מנהל אגף אוכלוסיות מיוחדות במשרד השיכון, לח"כ אורי מקלב, מבורכת ביותר. אולם התוכנית, כמו כל התוכניות שהתפרסמו עד כה, תימדד רק במעשים ולא בדיבורים, בתמונות או בהודעות לתקשורת.

על פי התוכנית המקוצרת שנשלחה לעיתונות החרדית, מדובר בכ-10,000 יח"ד שמוכנות לשיווק מיידי, ומעל למאה אלף יח"ד, שנמצאות בתכנון מתקדם ייעודי לציבור החרדי. כעת שואלים בציבור האם מדובר בדירות ברות השגה, או ששוב ישווקו לציבור החרדי דירות, במחיר מעל למיליון שקלים, העונות על ההגדרה 'אלא לראותם בלבד' לרוב הציבור.

בתוכנית שהוגשה מטעם משרד השיכון, נראה שהם למדו לעומק את המגזר החרדי. מיליון ושמונים נפש כ"י, מונה המגזר החרדי כיום, על פי נתוני החוברת, 5.3 נפשות במשפחה לעומת 3.8 במגזר הכללי. על מפת ארץ ישראל המופיעה בתכנית, מסומנות נקודות יישוב חרדיות עם מספר כמעט מדויק של חרדים בכל מקום.

כרקע לתוכנית, סוקרים ומנתחים כותבי החוברת, את נתוני הדיור במגזר החרדי, בדגש על רכש דירות; את התכנית האסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית (2016 – 2035); את החלטת ממשלה 1823 ("תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית"), כולל ניתוח מידת מימושה ואת החלטת ממשלה 2457 ("תכנית אסטרטגית לדיור"). על פי הניתוח, בשנת 2045 תגיע האוכלוסייה החרדית לחמישית (20%) מכלל האוכלוסייה בישראל (12% כיום), בקצב צמיחה גבוה בהרבה מהאוכלוסייה הכללית.

בהמשך, עברו במשרד השיכון ובחנו את נקודות היישוב בהם ניתן להביא פתרונות של אלפי יחידות למגזר החרדי, את הבעייתיות שלהן, ומה הם הפתרונות המוצעים לכל מקום. כך למשל בנוף הגליל בהר יונה ג' ישנם כ-5,000 יח"ד, שיכולות להיות משווקות למגזר החרדי. כ-1,500 יח"ד כבר שווקו במקום בהצלחה, אולם שלושה מגרשים של כאלף יחידות דיור, קבלו ציון נכשל בעשור האחרון, במכרזים שהוצאו בניסיון לשיווקם. התוכנית סוקרת את החסמים ומתווה המלצות מדיניות לשיפור המצב.

גם בתוכניות המקודמות שואלים את עצמם במשרד השיכון מה נעשה עד כה, אילו חסמים מעכבים את השיווק ומה הם הפתרונות וההמלצות המדיניות המוצעות. כאשר יורדים לפרטים וסוקרים את עשרת אלפים יחידות הדיור, שניתנות לשיווק מיידי ברחבי הארץ, נראה שמדובר שוב על דירות במיליוני שקלים או קרוב לכך, לא פתרונות של 500 אלף שקל.

העיר בית שמש מוצגת עם 2,581 יח"ד, בני ברק 917 יח"ד, אלעד 639 יח"ד רכסים 1,786 יח"ד ונוף הגליל 1,679 יח"ד, אלו ערים יקרות יחסית והדירות בהן לא באות במחיר שווה נפש למשפחה החרדית הקלאסית. עיר אחת שמופיעה ברשימה, הנותרת לפליטה עם מחירים סבירים – עמנואל עם 1,877 יח"ד שנמכרות במחירים סבירים.

ההמלצות לקידום פתרונות דיור במגזר החרדי לשנת 2020 הן שש במספר. אחת. אימוץ יעדי תכנון. החוברת מביאה טבלה מסודרת, עם יעדי התכנון למגזר החרדי לשנים 2017-2040, עם ציטוט מתוך החלטת ממשלה 2457: "באחריות משרד הבינוי ושיכון ובתיאום עם המועצה הלאומית לכלכלה, לעדכן את לוח 3, ולהגדיר יעדי המשך לשנים 2040-2019, כך שיינתן מענה לצרכי הגידול הדמוגרפי ולתוספת משקי הבית הצפויה במגזר החרדי".

שתים. הקמת ועדת היגוי, ברשות מנכ"ל ובהשתתפות הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, בעבור מעקב ובקרה אחר מימוש יעדי התכנון והשיווק ובעבור פתרון חסמים. שלוש. התנעת מאמץ מרוכז לקידום שכונות חרדיות בערים הטרוגניות. מעקב ובקרה שוטף של הדרג הנבחר אחר מאמץ זה.

ארבע. קידום החלטות ממשלה ייעודיות, להקמת ערים חדשות בצביון חרדי. חמש. התנעת תהליך גיבוש התייחסות ממשלתית, להתמודדות עם תהליך הפיכת שכונות כלליות ותיקות, לשכונות בעלות צביון חרדי. ושש, קידום תקציבים למוסדות ציבור באתרים מרוחקים, ככלי מרכזי לקידום הצלחת שיווקים. לו יהי.

תגובת 'מאוגדים' – התאגדות וועדות הדיור מגיבים בחריפות על פרסום ה'תכנית לדיור', לדבריהם, אין שם כל בשורה.

"את האמת נגיד בקול, אנו מאוכזבים מאד, לאחר תקופה של שנה וחצי שאנו בקשר רציף עם עובדי משרד השיכון, ולאחר סיורים משותפים בערים החרדיות, לראות מקרוב את מצוקת הדיור החמורה, היינו מצפים למשהו אחר לגמרי.

"אנו מתריעים כל הזמן, על הקטסטרופה של מצוקת הדיור, ובראות עינינו אין כאן כל בשורה.

"בשונה מלפני כשלושים שנה, אז הגיעו ממשרד השיכון להרב פריימן זצ"ל, והציעו לו, קח את העיר ביתר ותשווק אותה. וכך הוא שיווק אלפי יחידות במחיר מוזל מאד. זו הייתה בשורה. זה עזר לחרדים שגרו בבני ברק וירושלים, לצאת מהמחסנים ואז הקימו עיר לתפארת, בנוסף לבית שמש, אלעד ומודיעין עילית, שנבנו אז במחיר בר השגה.

"היום להגיד שבונים בירושלים ובני ברק וביתר ובית שמש, אלפי דירות במחיר של 1,300,000 זה הישג? יותר נכון לבא למבקר המדינה ולהלין על משרד השיכון, שהוא זורה חול בעיני הציבור ומשקר שהוא מקדם משהו.

"צריך שתהיה כאן צעקה גדולה מהציבור החרדי על העוולות האלו, מול משרד האוצר ומול מנהל התכנון ומול כל גורם אפשרי.

"לדעתנו, ההתמקדות שאמורה להיות, זה בדירות במחירים זולים, להציף היצע בדיור בר השגה כפי שמוזכר בחוברת. להביא את פתרון הר יונה וכסיף במסות גדולות של עשרות אלפי דירות, שרק שם ייתכן מחיר זול.

"רק במקומות הנ"ל תתכן דירה בין 550,000 -650,000 שקלים וזה הבהרנו כל הזמן למשרד השיכון. הציבור החרדי ברובו, בלי אפשרויות גדולות של הון עצמי גבוה, ויכולת לקחת משכנתא גדולה. יש לקדם בכל הכוח את השיווק והבניה במקומות אלו.

"בשפיר גם ייתכן, אבל כפי שהבהיר מנכ"ל משרד השיכון: מחיר דירה שם יעמוד על 900,000 ₪, דבר שלא באמת ייתן פיתרון. מלבד זאת, מי שמחכה לעיר שפיר, חבל על הזמן שלו, אפשר לרכוש בחריש בינתיים אלפי דירות שאין להם רוכשים.

"לצערנו, מנהלת התכנון לא שיתפה אתנו די פעולה, והיועץ המשפטי של משרד השיכון, טוען שאין לקדם פרויקטים חדשים בממשלת מעבר, ולכן אנו תקועים ותקועים.

"אנו לא רוצים חוברות יפות, אנו רוצים דירות, תפסיקו לעשות צילומים בתקשורת זה לא מעניין אף אחד".

4 תגובות ל: "פתרון למצוקת הדיור החרדית או ועדה להנמכת להבות?"

 1. צודקים מאוגדים על כל מילה. הגיע הזמן לעבור מצילומים ודיבורים למעשים ויפה שעה אחת קודם.

 2. הפתרון היחיד בטווח המידי הוא התיישבות בשכונות בפריפריה

 3. זורים חול ואין מה לאכול
  ההמלצה שלי לקבוצות מאוגדות
  לכו לחריש בטווח של חודשים שנה יש לכם דירה במחיר שפוי
  וקרוב קרוב מאד יותר מכל פרויקט אחר
  שנה שכירות זה 40000 א ש"ח לא חבל

 4. כהמשך לנאמר בכתבה ובתגובות
  חבל על כל יום שלא מתאגדים לרכוש בחריש
  עיר יפה ובמרכז ("בין חדרה לגדרה") עם בנינים נמוכים והמון שטחי ציבור
  יש בעיר מאות דירות ריקות ניתן להסתובב שם אחרי השקיעה
  ולראות בנינים חצי חשוכים, וכל זה לא הבטחות עתדיות אלא כאו ועכשיו
  ובמחיר שפוי

כתיבת תגובה