פתרון ראשוני למצוקת בעלי העסקים בהתמודדות עם הקורונה

משרד האוצר מקים מסלול מיוחד להלוואות בנקאיות בערבות מדינה של 85% לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שנפגעים מהשפעות הקורונה • בשלב ראשון ומידי תינתן אפשרות לבנקים להלוות במסלול, עד שני מיליארד שקלים, ובהמשך בהתאם לצורך, ובכפוף לאישור ועדת הכספים, תתאפשר הוספת שני מיליארדים נוספים • עדיין אין בכך מענה למצוקת ענף התעופה, עבורו יגובש מסלול סיוע נפרד

כחלון, כהן ובאבד בישיבה הערכה להתמודדות עם השפעות הקורונה | צילום: דוברות משרד האוצר

בעקבות הכרזת ראש הממשלה, משרד האוצר פותח מסלול מיוחד, בקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, להתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על העסקים במשק.

שר האוצר, הנהלת משרד האוצר, בנק ישראל, רשות המסים ורשות ניירות ערך, התכנסו היום להערכת מצב נוספת, לבחינת התמודדות המשק הישראלי, עם התפרצות נגיף הקורונה. בתום הדיון הוחלט, לפתוח מסלול ייעודי בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, במסגרתו יועמדו הלוואות בערבות מדינה, לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים, כתוצאה מהשפעות התפרצות נגיף הקורונה.

במסגרת המסלול הייעודי, יוכלו הבנקים להעמיד הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בהיקף מצטבר של עד 4 מיליארד שקל בפעימות, בשיעור מוגדל של ערבות מדינה, ותוך 9 ימי עבודה. העמדת הלוואות בהיקף של עד שני מיליארד שקל תתאפשר באופן מידי. סיוע נוסף יינתן לפי הצורך בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

במסגרת המסלול הייעודי, שייפתח בתיאום עם בנק ישראל, יועמדו על ידי הבנקים שייגשו למכרז למתן ההלוואות, הלוואות לעסקים לצרכי גישור על פערי תזרים, בפריסה של עד 5 שנים ואפשרות לתחילת החזרי הקרן לאחר חצי שנה ממועד העמדת ההלוואה.

ערבות המדינה מוגדלת, בשיעור של 85% מכל הלוואה. כאשר הבנקים ייטלו על עצמם 5% סיכון ובעלי העסקים עם צמצום מהותי של דרישת הביטחונות לעד 10% מההלוואה בלבד.

על פי החלטת המשרד, הבנקים יקצרו את משך בדיקת ההלוואה לעד 9 ימי עבודה. כמו כן, לא יוטלו על בעלי העסקים, תשלומי עלות הבדיקה הכלכלית, שמשולמים למדינה במסגרת הלוואות אחרות בערבותה.

חשוב לציין, כי חברות התעופה לא נמצאות ככל הנראה בהגדרות העסקים הקטנים ובינוניים – שהגדרתם היא חברה שמחזור הכספים שלה, הוא עד , ולא בטוח אם קרן זו תוכל לחלצם מהמיצר. שלחנו שאלה למשרד האוצר, לברר אם אפשרות חילוצם על ידי הקרן נלקחה בחשבון, ונענינו כי "לחברות התעופה יגובש מסלול סיוע נפרד".

בהערכת המצב לקחו חלק סגן שר האוצר יצחק כהן, נגיד בנק ישראל הפרופ' אמיר ירון, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, ראש רשות ניירות ערך ענת גואטה, מנהל רשות המסים ערן יעקב, הממונה על התקציבים שאול מרידור, החשב הכללי רוני חזקיהו, הממונה על השכר קובי בר נתן, הכלכלנית הראשית שירה גרינברג והיועץ המשפטי של משרד האוצר אסי מסינג.

שר האוצר, משה כחלון: "אנו פועלים במגוון כלים, על מנת לוודא שכלכלת ישראל תישאר איתנה אל מול האירועים. אין ספק כי העובדה שמשבר הקורונה העולמי, פוגש את ישראל עם כלכלה חזקה, שיעור אבטלה נמוך, דירוג אשראי גבוה ויחס חוב תוצר הממשיך לרדת, יסייע בידינו לצלוח אותו תוך פגיעה מינימלית בכלכלה הישראלית".

החשב הכללי, רוני חזקיהו, ציין כי "אגף החשב הכללי יסייע ככל שניתן, על מנת לספק מענה לצרכי האשראי, העולים בשל הפגיעה התזרימית, הנובעת מההשפעות הגלובליות של התפרצות הנגיף, זאת באמצעות קרן ההלוואות בערבות המדינה, המספקת מענה לעסקים במשק בשגרה ובחירום".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה