צל"ש: איזה משרד עמד ביעדי השילוב לחרדים?

כשמגיע – מגיע: עיון בדו"ח השילוב המגוון בעבודה מגלה כי אחוז העובדים החדשים החרדים המשתלבים במשרד להגנת הסביבה עומד ביעד הממשלתי (7%) – זאת לעומת גופים אחרים שזלזלו בשילוב חרדים והעסקתם • השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל הגישה לנציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, דוח העסקה שוויונית ורבגונית של משרדה והצהירה: "המגזר הציבורי צריך לשמש דוגמה ומופת עבור המגזר העסקי גם בתחום הגיוון התעסוקתי"

נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ | צילום: חיים צח, לע"מ

יש כבוד למשרד להגנת הסביבה. לא מדובר במספרים אדירים, אבל באחוזים וכקריאת כיוון ליתר המעסיקים – שייטלו דוגמה מהמגזר הציבורי – יש אמירה חזקה למשרד, בניהולה של השרה גילה גמליאל.

לרגל יום הגיוון הבין-לאומי, הגישה השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל לנציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ סקירה אודות מצב הגיוון התעסוקתי במשרד והגישה לו את דו"ח ההעסקה המגוונת של המשרד לשנת 2020.

הדו"ח שהגישה השרה לנציב מספק תמונת מצב של כל אחת מאוכלוסיות הגיוון ביחידות המשרד בפילוחים שונים: מטה ומחוזות, מגדר, רמת בכירות ועוד. האוכלוסיות הנכללות בדוח הן: יוצאי אתיופיה, עובדים מהחברה הערבית, החברה החרדית, עולים חדשים ואנשים עם מוגבלות.

שנת 2020 הייתה נקודת מפנה בנושא הגיוון התעסוקתי במשרד לאור הנחיית השרה להגנת הסביבה לייעוד היקף גדול יותר של מכרזים חיצוניים לאוכלוסיות מגוונות. המשרד נמצא בימים אלה בעיצומו של מהלך שבו מושקעים מאמצים רבים בייעוד משרות במכרזים פומביים ובין-משרדיים לאוכלוסיות מגוונות, בפרסומן לקהלים רחבים ובתהליכי גיוס וקליטה.

מתמונת המצב הכלל ממשלתית שביצעה נציבות שירות המדינה עולה, כי משרדי הממשלה בממוצע קיבלו את הדירוג 72.6 במדד הגיוון התעסוקתי לשנת 2020, בעוד שהמשרד להגנת הסביבה דורג ב-74.6 במדד. "אנחנו גאים על ההתקדמות במשרד להגנת הסביבה בתחום הגיוון התעסוקתי, ובכוונתנו לבצע פעולות נוספות על מנת לעמוד באופן מלא ביעדים הממשלתיים", אמרה השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל.

המשרד להגנת הסביבה הצליח להשיג את היעד הממשלתי של ייצוג העובדים מהמגזר החרדי. מהדו"ח עולה כי העסקת בני המגזר החרדי עברה את היעד הממשלתי לאיוש משרות ע"י עובדים חרדים שעומד במשרדים הממשלתיים על 7% מסך הנקלטים באותה שנה: בשנת 2020 נקלטו במשרד הגנת הסביבה 98 עובדים חדשים, מהם 7 מהמגזר החרדי שהם 7.1% מסך הנקלטים (בהשוואה ל-4% בשנת 2019 ו-3% בשנת 2018).

במשרד להגנת הסביבה מועסקים 17 עובדים המשתייכים למגזר החרדי שהם 2.6% מכלל עובדי המשרד – זאת לעומת 15 עובדים שהיו 2.2% מכלל העובדים בשנת 2019 ו-11 עובדים בשנת 2018 שהיו 1.6% מכלל עובדי המשרד.

אם מעניין אתכם, שניים מהעובדים החרדים הינם נעדרי השכלה אקדמית, תשעה – סטודנטים; ארבעה – בעלי תואר ראשון; ושניים בעלי תואר שני.

מבדיקת 'ביזנעס' בדו"ח עולה, כי למרות השילוב הניכר, עם זאת – בדרג הבכיר במשרד, עדיין אין עובדים מקרב המגזר החרדי.

"מחשבים וטלפונים מותאמים"

במקביל, המשרד אף מציג מגמת עלייה בהעסקת יוצאי אתיופיה מאז 2018. המשרד מתכוון להמשיך לפעול להגברת שיעור ההעסקה של עובדים מהחברה הערבית, ולהגביר את שיעור ההעסקה של אנשים עם מוגבלויות. המשרד להגנת הסביבה פועל לגיוס עובדים מאוכלוסיות מגוונות, אך גם דואג ליצירת אקלים ארגוני מכיל ומכבד, כך שהעובדים ירגישו בנוח במשרד עם מוצאם, דתם, תרבותם או מוגבלותם. כמו-כן, המשרד דואג באופן פרטני לעובדים עם מוגבלות להתאמה של צרכים שונים באמצעות מחשבים, תוכנות, טלפונים מותאמים ועוד.

"מגזרים שונים בחברה אינם מיוצגים בשוק התעסוקה", אמרה השרה להגנת הסביבה. "לכל אחת מהאוכלוסיות חסמים שונים. הזכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד היא אחת מזכויות האדם הבסיסיות הנותנת לאדם חוסן כלכלי ושומרת על כבודו. חובה עלינו כמעסיקים ובעיקר כמשרתי ציבור לפתוח את שערי משרדי הממשלה לאוכלוסיות המגוונות, ולתת להן את ההזדמנויות להיקלט בשוק התעסוקה.

"עלינו להביא לידי ביטוי את קיבוץ הגלויות במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי כולו, ולשאוף לייצוג הולם ושווה של כלל הקבוצות בחברה הישראלית. המגזר הציבורי צריך לשמש דוגמה ומופת בעבור המגזר העסקי גם בתחום הגיוון התעסוקתי. אני מודה לנציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, על שיתוף הפעולה הפורה והשותפות לחזון. ייצוג מגוון במשרד ממשלתי אינו רק חובה – אלא זכות. מעבר למשימה הלאומית, יש לכל אחת ואחד מאיתנו משימה אישית לקידום הסובלנות והערבות ההדדית, למען החוסן הלאומי, החברתי והכלכלי במדינת ישראל".

נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ: "נציבות שירות המדינה מניפה את דגל הייצוג והגיוון בשירות המדינה כתפיסה מקצועית וחברתית מהמעלה הראשונה. הדבר הוא בנפשנו, מתוך תפיסה שכך אנו מיטיבים עם מדינת ישראל כולה, ולא עם קבוצה זו או אחרת. עלינו החובה והזכות להביא לכך ששירותים שהיחידות מעצבות ומעניקות לאזרחי ישראל יהיו רלוונטיים, נגישים ומותאמים לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית בעתות חירום ושגרה, תוך הכרה בחשיבותם של הגוונים השונים המהווים פסיפס עשיר בשירות המדינה כולו. אני מודה לשרה גילה גמליאל על הירתמות המשרד להגנת הסביבה לנושא והשותפות לדרך".

כתיבת תגובה