צמצום בשוק תעודות הסל, הצטמק בשנת 2017 בכ-7 מיליארד שקלים

בשנת 2017 נפדו כ7 מיליארד שקלים של תעודות סל, עיקר הפדיונות ב-2017 בתעודות הסל היו על מדדי מניות בארץ שפדו כ-6.3 מיליארד שקל.

תעודות סל shutterstock

 

“בשנת 2017 פדה שוק תעודות הסל בישראל כ-7 מיליארד ₪, מתוכם כ-6.3 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בארץ. בחודש דצמבר 2017 המשיכה מגמת הפדיונות, ונפדו מענף תעודות הסל כ-250 מיליון ₪ נוספים. למעשה, בשנים 2017-2016 התגברו הפדיונות באפיקי ההשקעה במניות מקומיים, מה שמעיב על נזילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מאחר ותעודות הסל אחראיות לכ-25% מנפח המסחר במניות בבורסה הישראלית, והמשך מגמת הפדיונות מורידה עוד יותר את מחזורי המסחר בבורסה בתל-אביב. אולם, בניגוד לשנים קודמות בהן כספי הפדיונות משוק תעודות הסל יצאו להשקעות אלטרנטיביות, כגון נדל”ן, הרי שבשנת 2017 חלק ניכר מפדיונות בשוק תעודות הסל הופנה להשקעה אקטיבית בקרנות נאמנות, כך שמחזורי המסחר בבורסה המקומית לא ספגו את מלוא הפגיעה.” כך מסר היום רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

הגם זאת, היקף הנכסים במנוהל בענף תעודות הסל בסוף שנת 2017 עלה ל-97.2 מיליארד ₪, לעומת 96.1 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף שנת 2016. ישנה עליה גם ביחס לנובמבר 2017 שאז נוהלו 96.4 מיליארד ₪. העלייה בשווי הנכסים המנוהלים נובעת בעיקרה מהעליות חדות במדדים של בורסות רבות בעולם, ובעיקר בארצות-הברית. הגם זאת, שוק תעודות הסל הישראלי עדיין רחוק מהשיא שנוהל בפברואר 2015 בהיקף של 121.6 מיליארד ₪.”, ציין סולומון.

סולומון ציין כי “ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל הגדילו בשנת 2017 את תמהיל המוצרים הנסחרים לשיא כל הזמנים, ונוספו 11 תעודות סל חדשות. כיום נסחרות בבורסה בתל-אביב 692 תעודות סל, מתוכם 434 תעודות סל על מדדי מניות בארץ ובחו”ל, 237 תעודות סל על מדדי אג”ח בארץ ובחו”ל, ו-21 תעודות מטבע. למעשה, שוק תעודות הסל בישראל נערך בדרך האפקטיבית ביותר לקראת המעבר למודל החדש של קרנות סל שיכנס לתוקף ב-2018, כך לכשתושלם רפורמת קרנות הסל, תעשיית ההשקעות הפסיבית בקרנות סל נסחרות תוכל להתמודד ביתר שאת מול ההשקעות האקטיביות בקרנות הנאמנות, שכן כל המחקרים מראים, שלאורך זמן קשה מאוד להכות את המדד, וההשקעה העדיפה ביותר לאורך זמן הינה הצמדות למדדים, בייחוד שדמי הניהול בקרנות סל נמוכים משמעותית מקרנות הנאמנות, מה שמגדיל את התשואה נטו ללקוח.”

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי “התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל לסוף שנת 2017 הינה כ-23% מושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-22.3 מיליארד ₪, כ-44.5% מושקע במדדי מניות בחו”ל בהיקף כספי של 43.3 מיליארד ₪, כ-23% מהענף מושקע במדדי אג”ח בארץ בהיקף כספי של כ-22.2 מיליארד ₪, והשאר מושקע במדדי אג”ח בחו”ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון.”

“מבחינת התפלגות המנפיקים, הרי שנכון לסוף שנת 2017 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.2% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס שמחזיקה ב-28.8% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל המחזיקה בנתח שוק של כ-26.6% והראל תעודות סל שמחזיקה נתח של 15.5% משוק תעודות הסל. הראל סל היא גם החברה היחידה בענף שהצליחה לגייס במאזן חיובי, ובשנת 2017 גייסה מעל 430 מיליון ₪.” ציין סולומון.

כתיבת תגובה