צעד נוסף להגברת השקיפות והתחרות בתחום הפיקדונות

המפקח על הבנקים מפרסם היום מסמך הכולל הוראות המהוות צעד נוסף להגברת התחרות על הפיקדונות המוצעים על ידי המערכת הבנקאית | לקוחות יוכלו להפקיד פיקדונות גם בבנקים שאינם מנהלים בהם עו"ש | כמו כן פורסמו הנחיות למערכת הבנקאית בנוגע להצגת המידע על פיקדונות ועל יתרות זכות בחשבון

דניאל חחיאשוילי, המפקח על הבנקים | צילום: חן גלילי

בהמשך לצעדים שקידם בנק ישראל בנושא, הפיקוח על הבנקים פרסם היום להערות הציבור שתי טיוטות הוראה חדשות, שנועדו להמשיך לעודד את התחרות בתחום הפיקדונות ולשפר את הצעות הערך שמקבלים הלקוחות. 

הטיוטה הראשונה היא עדכון להוראה מספר 417 "פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה". המערכת הסגורה מאפשרת הפקדת פיקדון בתאגיד בנקאי בו לא מנוהלת פעילותו הבנקאית השוטפת של הלקוח, בקלות רבה יותר. עדכון ההוראה נועד לשפר את המערכת הסגורה, ולעודד תאגידים בנקאיים לעשות בה שימוש גדול יותר.

במסגרת עדכון הוראת "המערכת הסגורה", הוסר החסם המחייב להחזיר כספים לחשבון המקור בתום תקופה ונקבע כי לבקשת לקוח ניתן להותיר את הכספים לצורך הפקדתם לתקופה נוספת. כמו כן, בוצעו התאמות נוספות שנועדו לעדכן את דרישות ההוראה ולייעל את תהליכי העבודה לאיתור לקוח במקרה שלא ניתן להחזיר את הכספים. זאת על מנת להקל על תאגידים בנקאיים שיהיו מעוניינים לעשות שימוש במערכת בעתיד.

הטיוטה השנייה היא הוראה חדשה בנושא "פרסום שיעורי ריבית על פיקדונות ועל יתרות זכות בחשבון", הכוללת הנחיות למערכת הבנקאית בנוגע להצגת המידע על פיקדונות ועל יתרות זכות בחשבון.

במסגרת טיוטת הוראה זו, נקבעו כללים ומבנה אחיד להצגת המידע לציבור, תוך הגברת השקיפות ופישוט הפרסום של שיעורי הריבית על פיקדונות ויתרות זכות בחשבון, באופן שיסייע ללקוחות לבצע השוואה בין מגוון הצעות הערך של התאגידים הבנקאיים השונים בתחום זה, וישפר את האפקטיביות והשימושיות של הצגת המידע וכך יוביל לעידוד התחרות בתחום הפיקדונות. 

בהתאם להוראה, תאגיד בנקאי יציג פרסום מרוכז לציבור הכולל את שיעורי הריבית בסוגי הפיקדונות המקובלים שנקבעו בהוראה. ככל שישנם פיקדונות נוספים שמוצעים על ידי התאגיד הבנקאי, אלו יוצגו בנפרד. בנוסף, קובעת ההוראה הנחיות שונות לצורך הצגה אחידה של המידע – כך למשל יש לציין כי המידע הוא לפני חישוב מס רווחי הון, נקבעו כללים לאופן הצגת ריבית משתנה ועוד. כמו כן, נקבע בהוראה כי על התאגידים הבנקאיים להציג במסגרת הפרסום הפנייה לכלי המידע ההשוואתי לריביות על פיקדונות המופיע באתר בנק ישראל, כדי לסייע לציבור הרחב להשוות בקלות בין שיעורי הריבית על פיקדונות שמציעים התאגידים הבנקאיים. (ראו דוגמא להצגת המידע בטיוטת ההוראה).

לבסוף, נקבעה בהוראה חובה להציע ללקוחות מנגנון חיפוש, שיאפשר להם לקבל מידע ממוקד העונה על צרכיהם אודות סוגי הפיקדונות המוצעים. זאת מתוך תפיסה, שבעוד שלקוחות רבים ואף גופים המעניקים שירותי השוואת מחירים יוכלו להפיק תועלת מהפרסום המרוכז, ישנם לקוחות רבים אחרים אשר זקוקים לכלי שינגיש עבורם את המידע ויסייע להם להתאים את המוצר הנכון לצרכיהם. נציין כי בנק ישראל הקים סביבה ייעודית "קו המשווה" להשוואת ריביות על פיקדונות ואשראי ומזמין את הציבור לעשות בה שימוש לצורך קבלת החלטות פיננסיות רלוונטיות.

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "הפיקוח על הבנקים מקדם צעד נוסף להגברת השקיפות בתחום הפיקדונות, כך שללקוח יהיה ברור מה גובה הריבית שהוא יקבל על הפיקדונות ובהשוואה בין בנקים שונים. במקביל אנו משפרים את האפשרות של בנקים לגייס פיקדונות מהציבור תוך הליך זיהוי מקוצר של הלקוח. צעדים אלו צפויים להגביר את התחרות בתחום הפיקדונות ולאפשר ללקוחות הבנקים להשיג את ההצעה המיטבית עבורם." 

כתיבת תגובה