צפי צמיחת הצריכה הפרטית ב-2021: כ-9%

שנת 2021 צפויה להסתכם בצמיחה של 5.2%, ובתרחיש של המשך פתיחה מהירה של המשק, ללא התפרצויות מחודשות של תחלואה, שיעור הצמיחה עשוי להיות גבוה יותר

צמיחה | צילום: McIek, שטארסטוק

עליית המדד המשולב מספקת את בחינת מצב המשק בחודש מרץ: נתוני המדד המשולב מצביעים על צמיחה של כ-3.4% (במונחים שנתיים) ברביע הראשון של השנה לעומת הרביע הקודם, ובכך עשויים ללמד על צפי לצמיחה חיובית בקצב חד-ספרתי מתון גם בתוצר המקומי הגולמי ברביע הראשון של השנה, נתון אשר צפוי להתפרסם במהלך החודש הבא.

להערכתנו, בתרחיש מרכזי, שנת 2021 צפויה להסתכם בצמיחה של 5.2%, ובתרחיש של המשך פתיחה מהירה של המשק, ללא התפרצויות מחודשות של תחלואה, שיעור הצמיחה עשוי להיות גבוה יותר.

250/200 סייד בר + קובייה

בגזרת סחר החוץ , הגירעון המסחרי ה”בסיסי” הגיע להיקף שיא ברביע הראשון של 2021. העודף בחשבון השירותים צפוי להישמר ברמה גבוהה לאור המשך הצמיחה המהירה של יצוא שירותי ההיי-טק גם בתחילת הרביע הראשון של השנה.

באשר לצריכה הפרטית יצוין כי הסרת הגבלות הקורונה והחזרה לפעילות נרחבת תומכת בפעילות הצריכה הפרטית. הדבר משתקף גם בנתוני מדד אמון הצרכנים, אשר עלה במחצית הראשונה של אפריל לרמה גבוהה יותר מזו שהייתה ערב המשבר, התפתחות אשר תומכת בהמשך התרחבות הצריכה הפרטית גם בחודשים הקרובים, ככל שהשליטה על מגפת הקורונה תישמר.

להערכתנו, בתרחיש מרכזי, הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בכ-9% בשנת 2021, כאשר הענפים שנפגעו מהמשבר במידה המשמעותית יותר (בעיקר צריכה שוטפת של שירותים) צפויים להוביל את הצמיחה.

הכותב הוא ראש אגף הכלכלה של לאומי

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה