צריך לשמוע יותר 'בטיחות' ופחות 'הרלב"ד'

במסגרת הדיון בהצעת החוק לעיגון מעמד הרלב"ד ביקרה ח"כ נחמיאס ורבין את המיתוג מחדש של הרשות והוסיפה "צריך למצוא את הניסוח שיחדד עשייתה של הרשות ולא יותיר אותה כגוף מוחלש תחת פיקוד השר"

פרסומת של הרלב"ד

ועדת הכלכלה של הכנסת החלה היום להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתקן את חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ולעגן את מעמד הקבע של הרשות. ח"כ איילת נחמיאס ורבין, שמילאה את מקומו של היו"ר, ביקשה להזכיר כי "הוועדה בראשות ח"כ איתן כבל הפכה בשלוש השנים האחרונות לבית של הבטיחות בדרכים, גם אם לדאבוננו אנחנו לא רואים פרי בעמלנו". היא הוסיפה כי היא מקווה שנראה בהצעת החוק הזו תוכן שיעניק לרשות יכולת לשנות את המציאות בדרכים. עוד התייחסה ח"כ ורבין למיתוג הרשות כרלב"ד ואמרה: "הדגש על המיתוג מחדש לעיתים יותר מדי גדול – צריך לשמוע יותר בטיחות ופחות הרלב"ד".

יו"ר הרלב"ד, גיורא רום, אמר כי "הרלב"ד עברה שינויים רבים, מלב השם, והפכה ממישהו שהסתובב בעיר וחילק כספים במשך הרבה שנים לגוף שמוביל פעילויות לאומיות בתחום הבטיחות". הוא הוסיף כי הדיון בנושא סמכויותיה של הרשות מוצה, ואמר כי מעצם מעשיה של הרלב"ד יתקבעו מעמדה וסמכויותיה.

היועץ המשפטי של הרלב"ד, עו"ד עמי רוטמן, הסביר כי השינוי המהותי בהצעה הוא הכנסת הבטיחות בדרכים לעבודת הממשלה. לדבריו, הרשות, באמצעות השר, תמליץ מה יעלה על סדר יום ועדת השרים לבטיחות ועל תכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות, ובכל סוף שנה תקבל הרשות דיווח, באמצעות השר, על פעילות משרדי הממשלה ותעביר, דרך השר, סיכום שנתי לממשלה ולוועדת הכלכלה. סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, אמרה כי הכוונה שהרשות תהייה גוף מתכלל ולא בעל סמכויות שלטוניות כופות.

בדיון ביקשה ח"כ נחמיאס ורבין לתקן את הניסוח כך שתפקידי הרשות יהיו ממשיים יותר. סמנכ"ל אור ירוק הוסיף כי הרשות צריכה לפרסם את התוכניות שתגיש לשר או לממשלה ולוועדת השרים, כדי שהציבור יוכל לדעת מה נעשה עם התוכניות. יו"ר הרשות רום אמר כי התוכניות צריכות להיות מפורסמות אחרי שהן מאושרות, וח"כ נחמיאס ורבין דרשה להוסיף סעיף לפיו הרלב"ד תעשה מאמץ לשתף את הציבור בהכנת תכניותיה, "אני מבקשת שתראו איך להוסיף לראשונה את הסעיף. ממילא לא מחייבים את השר לקבל את התוכנית שהרשות תגיש, אז זה המקום שאפשר להרהיב עוז עם שיתוף הציבור ולפרסם את התוכנית לפני שהיא מועברת לשר".

ח"כ נחמיאס ורבין סיכמה את הדיון ואמרה כי צפו ועלו בו היערות חשובות. לדבריה, אם הרשות אינה חלק מהממשלה צריך למצוא את הניסוח שיחדד את עשייתה ולא יותיר אותה כגוף מוחלש תחת פיקוד השר.

כתיבת תגובה