קבוצת הביטוח AmTrust תחזיק ב-14.8% ממניות ווישור

קבוצת הביטוח והפיננסים האמריקאית AmTrust צפויה לאחר השלמת העסקה להחזיק בכ- 14.8% ממניות ווישור גלובלטק, לאחר השקעה כוללת של כ-72.6 מיליון שקל בהון מניות החברה | השת"פ בין החברות החל בשנת 2022 בהשקעות של קבוצת הביטוח האמריקאית בפעילות ווישור בארה"ב

ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל | צילום: רמי זרנגר

קבוצת הביטוח ווישור גלובלטק מעדכנת על חתימת הסכם להשקעה מהותית ואסטרטגית במניותיה, על ידי חברה מקבוצתAmTrust , גוף ביטוח ופיננסים אמריקאי מוביל. על פי ההסכם, AmTrust צפויה להשקיע בהון המניות של ווישור גלובלטק סך כולל של כ- 72.6 מיליון שקלים, בשני שלבים.

בשלב ראשון תבוצע השקעה על דרך של הקצאה פרטית בהיקף של כ-16 מיליון שקלים, עד להחזקה של כ-5% מהון מניות החברה. בשלב השני, שכפוף לקבלת היתר אחזקה מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון יוקצה הון מניות נוסף בשיעור של עד כ-10%, כנגד השקעת יתרת הסכום במזומן (כ- 21 מיליון שקלים, לפי מחיר של 3 שקלים למניה), וכמו כן, החוב ההמיר למניות, בסך של כ- 35.6 מיליון שקלים, שהעמידה AmTrust בשנת 2022 לחברה, יומר אף הוא למניות ווישור גלובלטק, לפי מחיר מעודכן של 4.8 שקלים למניה (במקום המחיר המקורי, שעמד על 6.3 שקלים למניה).

בכפוף להשלמת כל השלבים בעסקה, לרבות קבלת היתר האחזקה כאמור, צפויה AmTrust להגיע לשיעור אחזקה של  כ-14.8% (בדילול מלא) במניות חברת ווישור גלובלטק.

עסקה זו, שהינה אסטרטגית עבור ווישור גלובלטק, תביא לחיזוק הונה העצמי, תפחית את רמת המינוף של החברה, ועשויה להעמיק אף יותר את שיתוף הפעולה עם המשקיע האסטרטגי שלה, AmTrust, בפעילות הקבוצה בישראל ובארה"ב.

קבוצת AmTrust, הינה מקבוצות הביטוח המובילות בארה"ב בתחום בתי העסק. הקבוצה הינה השלישית בגודלה בתחום ביטוחי חבות מעבידים (Worker Compensation), ל- AmTrust פעילות חובקת עולם בעשרות מדינות.

מערכת היחסים בין שתי החברות החלה בשנת 2022, אז חתמה ווישור גלובלטק על מספר הסכמים אסטרטגיים להשקעה ושיתוף פעולה עסקי בארה"ב עם קבוצת AmTrust, לרבות הסכם להשקעה ישירה בחברה הנכדה האמריקאית, שמשווקת ביטוח בתי עסק בארה"ב והינה MGA/Insurance Producer, בתמורה ל- 30% מהון המניות של החברה הנכדה. בנוסף, העמידה AmTrust לווישור גלובלטק שטר חוב המיר למניות ווישור גלובלטק בסך של כ-35.6 מיליון שקלים (כ-10 מיליון דולר) לתקופה של 10 שנים, שכאמור, בהתקיים התנאים המתלים בעסקה הנוכחית, יומר מוקדם יותר למניות ווישור גלובלטק, לפי מחיר מימוש מעודכן, ובהתאם להיתר שיתקבל.

התפתחות משמעותית זו מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הודיעה weSure Global Tech על השלמת השינויים הרה-ארגוניים בקבוצה, לאחר אישור האסיפה הכללית של איילון וקבלת כל ההיתרים  כולל קבלת היתר השליטה המעודכן מרשות הביטוח ושוק ההון. בעקבות מהלך זה, weSure Global Tech מחזיקה כיום בכ-74% ממניות איילון חברה לביטוח, ואיילון מחזיקה בכל מניות חברת הביטוח הדיגיטלית weSure.

אמיל ויינשל, יו"ר ווישור גלובלטק: "אנו גאים מאוד בבחירתה של קבוצת AmTrust, להימנות בין בעלי המניות המשמעותיים של גלובלטק. מדובר בהבעת אמון חשובה בקבוצה, ובתעשיית הביטוח והטכנולוגיות בישראל. ההשקעה בווישור גלובלטק, שנעשית על ידי קבוצת ביטוח בינלאומית מובילה ומצליחה כמו AmTrust, והמשך שיתוף הפעולה בין הקבוצות, עשוי לסייע רבות להתפתחות הקבוצה בארה"ב וגם בישראל. עם השלמת מהלך הרה-ארגון בחברות הביטוח של הקבוצה בישראל החודש, במסגרתו נמכרו מניות ווישור ביטוח לאיילון ביטוח, כנגד הקצאת מניות איילון לווישור גלובלטק, פנינו להתקדמות בביסוס והרחבת פעילות הקבוצה בארה"ב בענפי הביטוח לעסקים.

"נכון לתחילת 2024, אנו מציעים חבילת ביטוח רכוש וחבויות לעסקים קטנים ובינוניים (BOP) ב-8 מדינות בארה"ב. בימים אלו אנו שוקדים על הרחבת סל המוצרים שלנו לתחום הסייבר וביטוח חבות מעסיקים (Workers Compensation), וכן כניסה לפעילות במדינות נוספות. ההשקעה הנוכחית מצד AmTrust היא ללא ספק צעד חשוב נוסף בהתפתחות הקבוצה ויישום האסטרטגיה העסקית שלה".

כתיבת תגובה