קבוצת סופרין גייסה אג"ח של 50 מיליון שקלים בריבית נמוכה

הביקוש לנדל"ן היזמי שוב על שולחן המשקיעים: ביקוש של 61 מיליון שקל מצד המוסדיים בהנפקת אג"ח של קבוצת סופרין | החברה החליטה לגייס כ 50 מיליון שקל בריבית שקלית קבועה בשיעור של 5.5% | איגרות החוב שהונפקו ניתנות להמרה למניות החברה במחיר של 10 שקלים, המהווה פרמיה של כ-40% על מחיר השוק ערב ההנפקה שעמד על 7.16 שקלים

אילן שוורצזורגן מנכ"ל קבוצת סופרין | צילום: נווה אביאני

בהנפקת אגרות חוב סדרה א' של קבוצת הייזום, סופרין – אשר הביאה את קבוצות הרכישה לבורסה, התקבלו ביקושי יתר ל-61 מיליון שקל. החברה החליטה כרגע לגייס מהמוסדיים כ 50 מיליון שקל לפי מחיר של 955 שקל ליחידה בריבית שיקלית קבועה של כ 5.5%.

בהנפקה נרשמה השתתפות מגוונת של גופי השקעה מהמובילים בישראל.

איגרות החוב שהונפקו ניתנות להמרה למניות החברה במחיר של 10 שקלים, המהווה פרמיה של כ-40% על מחיר השוק ערב ההנפקה שעמד על 7.16 שקלים. איגרות החוב המונפקות אינן מדורגות ואינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

את המהלך הובילו רוסאריו שירותי חיתום ויעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון, אשר שימש כיועץ החברה להנפקה.

עו"ד בתיה רוזנברג, עו"ד בן גלבוע וכן עו"ד רונית קובאץ מטעם משרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות' שימשו כיועצים משפטיים של החברה להנפקה.

רו"ח רונן אלגרסי שימש את החברה כיועץ לנושאים חשבונאיים וכלכליים להנפקה.

אילן שוורצזורגן, מנכ"ל קבוצת סופרין: "אנחנו מודים לציבור המשקיעים שהביעו אמון בחברה ובהנהלתה, ובפרט בעת הנוכחית שהינה תקופה מאתגרת בשווקי ההון והאשראי ומאופיינת בהאטה בחלק משווקי הנדל"ן. הנפקת האג"ח המוצלחת הינה אבן דרך משמעותית נוספת בהתפתחות החברה. תמורת ההנפקה מחזקת את המיצוב הפיננסי של החברה, תורמת לנזילותה, תומכת בפוטנציאל הצמיחה שלה ותאפשר לה לנצל בעתיד הזדמנויות עסקיות, במטרה לייצר ערך רב לבעלי המניות. מרכיב ההמרה הקיים באג"ח שהונפק נותן לנו אופק של חיזוק עתידי נוסף של בסיס ההון והאיתנות הפיננסית של החברה בטווח הבינוני עד הארוך, בפרמיה על מחיר השוק הנוכחי".

קבוצת סופרין נוסדה בשנת 2009, בעלי השליטה במשותף בקבוצה הינם ליאון וצחי סופרין, המחזיקים, כל אחד באמצעות חברה בשליטתו, בשיעור של כ- 36% מההון. החברה מתמקדת בעיקר בשלושה תחומי פעילות: קבוצות רכישה; ייזום נדל״ן (לשימושים שונים); נכסים מניבים (בעיקר למסחר, משרדים ולוגיסטיקה).

כתיבת תגובה