קבינט הדיור אישר: חצי מיליון דירות יתוכננו עד 2025

בשנים 2022-2025, יתוכננו בסך הכל 500 אלף יח"ד ברחבי הארץ | זאת, כחלק מהיעד הכללי של תכנון 2.6 מיליון יח"ד עד שנת 2040 | במקביל, המועצה הלאומית לכלכלה מציגה מתווה ליצירת כדאיות כלכלית לקליטת תושבים חדשים ברשויות המקומיות, שיחפה על הגרעון שבקליטת תושב חדש על הרשות המקומית

תכנון ובנייה | אילוסטרציה: goir, שאטרסטוק

בעקבות החלטת הממשלה 872 על להתמודד עם עליית מחירי הדיור, עדכנה המועצה הלאומית לכלכלה את יעדי התכנון של התכנית האסטרטגית לדיור. העדכון התקבל בהחלטת ממשלה.

עדכון היעדים כלל הקדמת תכנון של יח"ד לשנים 2022-2025, כך שבשנים אלו יתוכננו בסך הכל 500 אלף יח"ד ברחבי הארץ.

על מנת שלא לחרוג מהיעד הכללי של תכנון 2.6 מיליון יח"ד עד שנת 2040, עודכנו בהתאם גם יעדי התכנון בחומשים הבאים (2026-2040).

יעדי אישור תכניות מפורטת בפריסה ארצית, 2022-2025

יעד שנתי ממוצע 22-25

סה"כ 22-25

צפון

19,875

79,500

חיפה

15,125

60,500

מרכז

31,250

125,000

תל אביב

23,000

92,000

ירושלים

15,000

60,000

דרום

20,750

83,000

סה"כ

125,000

500,000

במקביל, אחד החסמים המרכזיים להרחבת היצע המגורים בישראל הוא התמריץ השלילי שיש לרשויות המקומיות לקלוט תושבים חדשים בשטחן לאור הגרעון הנובע מקליטת תושב חדש. בעבר, אמדה המועצה הלאומית לכלכלה גרעון זה ב-1,160 ש"ח לשנה. לאור זאת, הציגה המועצה היום מתווה ליצירת כדאיות כלכלית לקליטת תושבים חדשים ברשויות המקומיות, הדוגל בשיטת  "מודל מינסוטה".

כתיבת תגובה