קולטים חרדים לעבודה? אולי מגיע לכם תקציב

נפתחה להגשות: תכנית משרד הכלכלה והתעשייה לתימרוץ מעסיקים בקליטת עובדים מאזורי עדיפות לאומית וירושלים או מאוכלוסיות ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך נפתחה, בהיקף של 35 מיליון ש"ח | טוב למעסיקים טוב למועסקים: שכרם של העובדים בתכניות התמרוץ לא יפחת מ-8,200 שקלים, והמדינה תשתתף עד 30% משכרם למשך שנתיים (עד כ-115 אלף שקלים למשרה)

שלמה אטיאס, יו"ר הרשות להשקעות | צילום: דוברות משרד הכלכלה

הרשות להשקעות ולפיתוח שבמשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת במהלך לתימרוץ מעסיקים בקליטת עובדים  מאזורי עדיפות לאומית וירושלים או מאוכלוסיות ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך – אוכלוסייה חרדית, ערבית, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים – בהיקף של 35 מיליון ש"ח יצאה לדרך.

בתכנית, שמפעילה רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, אושרו אשתקד 160 בקשות, אשר הביאו ליצירת 1,539 משרות חדשות ושימור של לפחות 2,480 משרות קיימות בעלות שכר ממוצעת של כ- 11,500 ₪. והשנה: תת-מסלול חדש המיועד למעסיקים המתחייבים להעסיק עובדים מכלל האוכלוסיות בדגש על אזורי עדיפות לאומית וירושלים.

250/200 סייד בר + קובייה

התכנית יוצאת במקביל לשלוש תכניות הון אנושי להעסקת מתמחים להיי-טק, עובדים מהאוכלוסייה הבדואית ונשים ערביות ממזרח ירושלים. מקצה נוסף של שכר גבוה, לחיזוק אזורי עדיפות לאומית, צפוי להיפתח בקרוב. סך המענקים בתכניות אלו יעמוד על 116 מיליון ₪.

הסיוע יינתן לחברות שעיסוקן העיקרי הוא באחד מענפי התעשייה או בענפי השירותים המפורטים בהוראה, כהשתתפות בעלות שכר העובדים החדשים, לרבות עובדים שנקלטו החל מה-01.06.2022, לתקופה של 24 חדשים בתנאים הבאים: 

  • שיעור סיוע של עד 30מעלות שכר העובדים/ות (עד 115,200 ₪ למשרה).
  • העסקה של לפחות 3 עובדים חדשים – בהם צעירים שאינם מועסקים במסגרת כל שהיא ועובדים עם מוגבלות.
  • שכר העובדים לא יפחת משכר של 8,200 ₪ (במגבלות שונות)
  • מועד אחרון להגשת הבקשות – 07.09.2022
  • שיעור סיוע גבוה יותר בגין העסקת גברים חרדים, נשים ערביות, צעירים מהאוכלוסייה הערבית ועובדים עם מוגבלות.

להוראה שני תתי מסלולים:

  • תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים – מסלול א'

מיועד למעסיקים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. המעסיק נדרש להתחייב להעסקה של מינימום 3 עובדים חדשים, כאשר לפחות 30% מהם יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך והיתר מתגוררים באזורי עדיפות לאומית או בירושלים.

  • תכנית סיוע לקליטת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך – מסלול ג'

מיועד למעסיקים בכל הארץ. המעסיק נדרש להתחייב להעסקה של מינימום 3 עובדים חדשים, כאשר לפחות 90% מהם יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך והיתר מתגוררים באזורי עדיפות לאומית או בירושלים.

Inner article

שרת הכלכלה אורנה ברביבאי: "למעסיקים תפקיד משמעותי בשילוב מגוון אוכלוסיות במשק, במיוחד אלו הנעדרות משוק העבודה. המסלול החדש יאפשר פיתוח הון אנושי ושילובו בתפקידים איכותיים, לצד גיוון בעסק ומענה למחסור בכח אדם בשוק המשווע לעובדים".

מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, שלמה אטיאס: "הרשות להשקעות תמשיך בתמרוץ העסקה איכותית ומגוונת ומתכוונת להרחיב את מסלולי ההשקעה בהון האנושי. אני מאמין כי למסלולים אלו  תפקיד חשוב בעידוד הפריון, האצת הצמיחה במשק הישראלי ובעידוד המעסיקים ליצירת מקומות עבודה איכותיים. אין ספק כי האימפקט החברתי של המסלולים שמפעילה הרשות להשקעות הוא דרמטי, עבור ציבור המעסיקים, עבור אוכלוסיות היעד להן נועדו כמו גם למשק הישראלי".

הגשת הבקשות הינה מקוונת דרך אתר הרשות להשקעות.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה