קורונה בעין כלכלית

פרטים נחוצים לכל בעקבות מגיפה ה'קורונה', טיפים שמספרים לכם את זכויותיכם בימים אלו • בנוסף, בעקבות פנייה ל'בנק ישראל' התקבלה החלטה שגם אם תבחרו לדחות את תשלומי המשכנתה – לא תקבלו בגין כך דירוג שלילי • ישראל גוטמן מלקט מניסיונו וממאגר 'כל זכות' טיפים מדהימים ונחוצים לצד זכויות צרכניות לתקופה זו

כלכלה מעגלית | איור מתוך אתר משרד הכלכלה, מינהל סחר חוץ

בעוד כולנו מתפללים ומייחלים לבורא עולם שהמשבר הזה יעבור כמה שיותר מהר, וללא נזקים בנפש וברכוש, חשוב, כמו בכל הזדמנות, לפקוח עין ולגלות מהן הזכויות והחובות הכלכליות לימים אלו.

זכויות המבודד

  • עובד ששהה בבידוד זכאי לתשלום ימי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה להם הוא זכאי (ניתן לבדוק בתלוש משכורת ב'ימי מחלה'). עבור היום הראשון לא יקבל תשלום. עבור היום השני יקבל 50% משכרו, עבור היום השלישי יקבל 50% משכרו.
  • החל מהיום הרביעי יקבל תשלום בגובה שכר מלא. אם במקום העבודה נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבל העובד תשלום לפי הנהוג במקום העבודה.
  • כמו"כ אסור לפטר עובד ששהה בביתו עקב בידוד.

עובדים שיצאו לחל"ת

עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום או יותר החל מה-01.03.2020 בשל צמצומים במקום עבודתם עקב התפשטות הקורונה, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרו. עובדים אלה יוכלו לבצע רישום ראשוני בלשכת התעסוקה שלאחריו יידרשו להתייצב בלשכת התעסוקה אחת לחודש, עד לתום המשבר והחל"ת או עד שיופנו לעבודה מתאימה. העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות. לשם כך יש לבצע רישום ראשוני בשירות התעסוקה.

250/200 סייד בר + קובייה

​ביטוח לאומי בשיתוף עם אגודת מורי הדרך וארגון מורשת דרך, מפרסם הנחיות לתשלום דמי אבטלה למורי דרך שהכנסתם ירדה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והמשבר בענף התיירות הנכנסת והיוצאת. גם לשם כך יש לפנות לשירות התעסוקה.

מידע למעסיקים

למעסיקים שמתקשים להעסיק את עובדיהם: ניתן להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת).​המשמעויות הכלכליות לעסק הן, בין היתר אין צורך לפדות את ימי החופשה או את ימי ההבראה של העובד. ​נחסכות עלויות של פיטורים וגיוס עובדים. ​

העובדים זכאים לדמי אבטלה (אם החל"ת הוא מעל 30 יום) למרות שלא פוטרו. ​במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.

קרן הלוואות לעסקים

​​​המדינה הקימה קרן להלוואות לעסקים שנפגעו במשבר הקרונה.

יש להגיש בצירוף שני מסמכים נוספים:

    1. ​הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף.
    2. ​תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה.

סכום הלוואה מקסימלי: עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון – הגבוה מבניהם.

בטוחות:  העמדת בטוחה בשיעור של 10% מגובה ההלוואה המאושרת.

תקופת הלוואה: הלוואה לתקופה של עד 5 שנים או אפשרות לדחיית תשלום הקרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 6 חודשים.

עמלת הבדיקה הכלכלית: עסקים העונים על הקריטריונים במסלול זה יהיו פטורים מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪​

שכירים:

שכירים שיכולים לעבוד מהבית יכולים לבקש זאת מהמעסיק.

ועוד טיפים נחוצים לכל אחד מאתנו:

עצמאיים או שכירים שיש להם ירידה בהכנסות, כדאי לשקול בניית תקציב לשעת חירום. יש לבדוק את ההוצאות מול ההכנסות ולייעל חלק מההוצאות שאינם הכרחיות בתקופה זו. זה הזמן לעשות סדר בהוצאות של הבית שלנו ולראות במה ניתן להתייעל.

כמו"כ במידה ויש איחור או ירידה בהכנסות, יש לעדכן ולפנות לבנק מיוזמתנו באופן מיידי כדי לחסוך עוגמת נפש של חזרות הוראות קבע ושקים שיכניסו אותנו לדירוג שלילי במאגר האשראי. אם הבנק מציע להגדיל מסגרת אשראי (בלי להכנס לנושא הריבית המורכב) יש לשקול זאת בזהירות המתבקשת וכמובן להתנהל כך להוצאות הכרחיות בלבד כי בסוף נצטרך לשלם את זה עם ריבית.

מי שנתקל בקושי בהחזרי משכנתה בעקבות ירידה בהכנסות – ניתן להקפיא תשלומי משכנתה לכמה חודשים (תלוי בבנקים), בעקבות פניית ארגון 'מסילה' ו'איגוד היועצים לכלכלת המשפחה' לבנק ישראל ולממונה על מאגר נתוני אשראי, דחיית תשלום המשכנתה בחודשים אלו לא יפגע בדירוג האשראי.

ביטולי עסקאות הקשורות לתיירות: הרשות להגנת הצרכן הוציאה חוזר: ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מביצוע העסקה (יום ביצוע העסקה עצמו אינו נכנס במניין הימים) או קבלת החוזה/טופס גילוי נאות (לפי המאוחר), ובתנאי שעד מועד מתן השירות יש יותר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה. (יום הטיסה או הכניסה לאתר התיירותי כגון בית מלון אינם נכנסים במניין הימים).

שימו לב: אזרחים ותיקים, עולים חדשים ובעלי מוגבלות: לאוכלוסיות אלה עומדת הזכות לבטל עסקת מכר מרחוק מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה חודשים אחריה, או מיום קבלת מסמך גילוי נאות לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן טרם ביצוע העסקה.

דרכי ביטול עסקה: העוסק יאפשר לצרכן לבטל את העסקה בהודעת ביטול שימסור לו הצרכן, בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן, ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן: בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב. בדואר רשום. בדואר אלקטרוני. בפקסימיליה, אם יש לעוסק. ברשת – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה. דמי הביטול הינם קבועים והם 5% מהעסקה או 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

ולסיום, הארה קטנה בימים טרופים אלו: דברים רבים שהיו נחשבים בעינינו כהכרחיים ביותר ושאי אפשר לוותר עליהם בשום אופן גם במחיר של לקיחת הלוואה או כניסה למינוס מעיק, קיבלו בבת אחת את הפרופורציות הנכונות. פתאום ניתן לעשות בריתות מצומצמות יותר בבתים, ניתן להסתדר עם ביגוד שקנינו לפני כמה חודשים ועוד דוגמאות לרוב. 

פתאום אנו מגלים אנשים שלקחו הלוואות גדולות למימון בר מצוות וחתונות יקרות שלא תמיד יש להם תוכנית כיצד להחזיר אותם, וכעת הם לא ממשים את אותן ההלוואות עקב ירידה בהוצאות. אולי זאת ההזדמנות לאמץ את זה בשתי ידיים גם לעת שגרה?

 

הכותב הוא מומחה לכלכלת הבית ולמאגר נתוני אשראי, ראש תחום משפחות ב'מסילה לכלכלה נבונה'
Inner 620/130

כתיבת תגובה