קיפאון: ירידה של 20.2% במספר הדירות החדשות שנמכרו השנה

דו”ח מיוחד של הלמ”ס שפורסם היום (ה) מדווח על ירידה בביקושים, ירידה במכירת הדירות וקושי רב בשיווק של דירות חדשות. כך למשל בשלושת החודשים האחרונים ינואר- מרץ 2018, מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, עומד על 14.2 חודשים

קיפאון בשוק הנדל"ן למגורים shutterstock

תוצאות לא מפתיעות לבדיקת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המופקת משילוב של נתונים שבפיקוח משרד הבינוי והשיכון והמתקבלים מהמשרד, ושל נתונים שנאספים ומעובדים על ידי הלמ”ס אודות הכמות המבוקשת של דירות חדשות וכמות הדירות החדשות שנמכרו בפועל.

ירידה בביקושים

מהבדיקה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים ינואר- מרץ 2018 חלה ירידה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות של 11.1% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 5.9%.

jerusalem-box

הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמדה על כ-8,530 יחידות, מתוכן כ-56% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב. והיתרה, כ-44%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן – כלומר לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד.

ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2017- מרץ 2018) כ-28% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, 17% בכל אחד ממחוזות הצפון ותל-אביב, כ-16% במחוז הדרום, כ-12% במחוז חיפה וכ-8% בלבד במחוז ירושלים.

ירידה במכירות

לגבי הכמות של הדירות החדשות שנמכרו בפועל בשלושת החודשים האחרונים ינואר-מרץ 2018 נמכרו כ-4,800 דירות חדשות ירידה של 4.4% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה ירידה של 1.7%.

ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2017- מרץ 2018) נרשמה ירידה של 20.2% במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. כ-34% מן הדירות החדשות בתקופה אפריל 2017- מרץ 2018 נמכרו במחוז המרכז, כ-18% במחוז תל אביב, כ-16% במחוז חיפה ו-12% במחוז דרום ואילו במחוז צפון וירושלים נמכרו בכל אחד מהמחוזות כ-8%.

התחלות בניה וזמן מכירה

ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2017- מרץ 2018), החלה בנייתן של 2,590 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 8.5 דירות שמכרו קבלנים, זאת לעומת 12 החודשים הקודמים (אפריל 2016- מרץ 2017), בהם החלה בנייתן של כ- 4,810 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 5.7 דירות שמכרו קבלנים.

בבחינה לפי מחוזות, ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2017- מרץ 2018), נמצא כי במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,030 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.3 דירות שמכרו קבלנים ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-930 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 4.3 דירות שמכרו קבלנים.

בסוף מרץ 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-23,190 דירות. על פי נתוני המגמה, בסך הדירות החדשות שנותרו למכירה, חלה בחודשים אוגוסט 2017- מרץ 2018 ירידה של כ-0.5% בממוצע לחודש.

על פי המספר הממוצע של דירות חדשות שנמכרו בשלושת החודשים האחרונים ינואר- מרץ 2018, מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, עומד על 14.2 חודשים.

side
inner

כתיבת תגובה