קנסות של מיליון שקלים כמעט הביאו לקריסת עמותה גדולה

עמותה חינוכית גדולה מאד המעסיקה מאות עובדים, כמעט והגיעה לקריסה כלכלית בגלל תקלה מנהלית שהביאה לקנסות ענק • עמותות רבות מאד, המעסיקות עובדים, נמצאות תחת איום דומה, וחובה להיערך לכך ולמנוע תקלות לפני שהן מתפרצות • כך זה קרה

עמותות המגזר השלישי shutterstock

עמותה גדולה מאד, המעסיקה מאות עובדים, קיבלה בתחילת שנת 2020 הודעה ממינהל ההסדרה והאכיפה של משרד העבודה על הטלת עיצומים (קנס מנהלי) בסך של כחצי מיליון ש"ח, והתראה מנהלית (הודעה שהפרה נוספת דומה תפעיל אוטומטית עיצום כספי נוסף שסכומו נקבע בהודעה) על הכוונה לחייבה בסכום משמעותי נוסף.

העיצומים הכספיים וההתראה באו בעקבות טענה של מנהל האכיפה במשרד העבודה, כי תשלומים שנוכו משכר העובדים לקרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות לא הועברו ליעדם, וכי הסכומים שכן הועברו ליעדם היו בסכומים נמוכים מאלו שהיו צריכים להיות מועברים. סך העיצומים הכספיים וההתראות המנהליות שהוטלו על העמותה היו עלולים לגרום לקריסתה וממילא לפיטורי מאות עובדיה. העמותה פנתה למשרדנו בבקשה שנייצג אותה.

במסגרת העבודה ישבנו עם ההנהלה ועם דרג הביניים, כדי ללמוד את אופן הניהול, ואת רמת הביצוע הטכנית של כל פעולות חישוב השכר והעברת השכר.

בשלב השני, בצענו הליך מדורג ויסודי שנועד למנוע תקלות וכשלים עתידים. במסגרת זו, ביצענו הדרכה למחלקת הנהלת חשבונות על האופן בו צריך לבצע את כל הפעולות של העברת הכספים, והמלצנו על החלפה של גורמים שונים שליוו את העמותה בעניין. הכנו תקנון מסודר ונוהל עבודה, וקיימנו הדרכות מפורטות להנהלה על סדר העבודה הנכון, ועל האופן בו צריך לפקח ולוודא כי כל הנהלים מיושמים בדרג השטח. עוד הסברנו על החובה והצורך להישאר עם אצבע על הדופק, כי האחריות בסוף היא על הדרג הניהולי, ולא על אנשי המקצוע שהיו אמורים לבצע את העבודה.

לאחר הליך יסודי זה, הצגנו את הנתונים בפני מנהל האכיפה, והראינו את ההליך המוסדר שקיימה ההנהלה על מנת להבטיח שלא יקרו תקלות שכאלו. עוד הבהרנו מה היו הסיבות לתקלות שנעשו בעבר וטרם להחלת הנהלים החדשים.

לאחר שנה שלמה של עבודה קשה ומאומצת מול מינהל ההסדרה והאכיפה של משרד העבודה, הצלחנו להפחית את העיצומים שהוטלו על העמותה מסך של 466,830 ש"ח לסכום סמלי של 17,850 ₪ בלבד, וכן לבטל את כל ההתראות המנהליות מסכום של 538,650 ש"ח לסכום סמלי של 35,700 ₪.

כתוצאה מעבודתנו, העמותה חופשיה להמשיך ולממש את מטרותיה החינוכיות, תוך שהיא שומרת בצורה מדוקדקת על נהלי עבודה, ומוודאת כי עובדי העמותה המסורים מקבלים את מלוא זכויותיהם באופן מדוייק ותקין.

עו"ד שי בן-נתן | צילום: שי גבריאלי

עמותה זו אמנם ניצלה, אך הסיפור הזה הוא תמרור אזהרה. בעמותות רבות קיימים כשלים שההנהלה לא בהכרח מודעת אליהם ואם לא יאותרו ויטופלו כיאות הם עלולים להביא לקנסות עצומים וחלילה לקריסת העמותה. הכשלים הן בתחום דיני העבודה והן בתחום הרגולציה החלה על עמותות. ברוב המקרים, מיפוי ואיתור מוקדם מאפשרים טיפול ותיקון הכשלים בעלות זניחה ביחס לעלות הטיפול לאחר גילויים והטלת סנקציות על ידי הרשויות השונות.

בהתאם, אנו ממליצים לכל עמותה לערוך הליך מיפוי כאמור, אחת לכמה שנים. הליך זה, אם יבוצע כיאות, יגן לא רק על העמותה אלא גם על נושאי המשרה בה, החבים במקרים שונים באחריות אישית לפעולות הנעשות בעמותה.

הכותב הוא ראש מחלקת דיני עבודה במשרד חדד רוט שנהר ושות'

כתיבת תגובה