קנס של כרבע מיליון ליזם שמכר דירה בהסכם אופציה פיקטיבי

לראשונה: משרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי בגין עבירות חוק מכר על יזם שמכר דירה באמצעות הסכם אופציה • הקנס, בגובה 223,000 ש”ח הוטל על חברת קריגר נדל”ן טי.אל.וי בע”מ ובעלי החברה בשל הפרות חוק המכר

עמית גריידי, ממונה חוק המכר | צילום: משרד הבינוי והשיכון

עמית גריידי, ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, קבע לאחרונה כי חברת קריגר נדל”ן טי.אל.וי בע”מ ובעלי החברה אורן פילטר, ביצעו התקשרות עם רוכש דירה בפרויקט של החברה בקריית אונו, ע”י שימוש בהסכם אופציה פיקטיבי. מתוצאות הליך הבדיקה המנהלי שהתקיים במשרד הבינוי והשיכון בנושא, עולה כי  מטרת הסכם האופציה היתה  לעקוף את הוראות חוק המכר, ועל המעורבים הוטל עיצום כספי בסך 223,000 ₪.

בהליך המנהלי נמצא כי במסגרת התקשרות ב”חוזה אופציה”, נגבו מרוכש דירה סכום כסף גבוה, המגיע ל-30% משווי הדירה, כאשר לרוכש ניתנת האופציה להשלים, בעתיד, 70% נוספים ולרכוש את הדירה. עוד נמצא כי ההסכם נעשה לגבי דירה ספציפית וכלל פרטים מובהקים של חוזה מכר. בסופו של דבר, הרוכש נשאר ללא הדירה וללא הכספים ששולמו למוכרים.

בסיום ההליך המנהלי קבע ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון כי מדובר בגביה של כספים בקשר למכירת דירה וכי חוק המכר חל במלואו על העסקה. עוד קבע הממונה כי “אינו מקבל את טענות ההגנה של החברה ובעליה. המוכרים הינם יזמים אשר פעלו לקידום פרויקט נדל”ן. ידע כל יזם העוסק במכר דירות כי עליו להתנהל בזהירות יתרה בכל הקשור לכספים הנגבים מרוכשי דירות. הדבר נכון בקשר להסכמי מכר כמו שהוא נכון להסכמים אשר במהותם, מטרתם לעקוף את הוראות חוק המכר ולא כל הסכם המציג עצמו כהסכם אופציה, הוא אכן כזה, על פי מהותו. המבחן לעניין זה איננו כותרת ההסכם, כי אם תוכן ההסכם על סעיפיו השונים והמחויבות המשפטית אשר נוצרת בין הצדדים”.

עוד הוסיף הממונה כי “בהתבסס על כלל המידע הכלול בהליך מנהלי זה, הוא אינו יכול לקבל מצב בו הסכם האופציה הינו הסכם לגיטימי אשר חוק המכר אינו חל לגביו. נשאלת השאלה למה לעצור ב-30% ממחיר הדירה? למה לא 90%? ככל ותתאפשר גביה משמעותית כל-כך בהסכם אופציה, כך נרוקן מתוכן את הגנות חוק המכר”.

Inner article

מקרה זה מתווסף למקרה נוסף בו הוטל לאחרונה עיצום כספי על בעלי החברה, אז נמכרה דירה בפרויקט אחר באמצעות הסכם הלוואה פיקטיבי אשר נמצא כי מטרתו – לעקוף את חוק המכר.

משרד הבינוי והשיכון מדגיש את החשיבות במתן בטוחות חוק מכר ופונה לציבור רוכשי הדירות שלא להעביר כספים למוכר דירה כאשר יש ספק לגבי חוקיות העסקה. ככל ועולה החשש בקשר לעסקת רכש דירה, ניתן לפנות ליחידת חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון להתייעצות.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה