קרנות הריט בקשיים: חוק ההסדרים יחלץ אותם מעליית הריבית?

ועדת הכספים החלה לדון בסעיפים הנוגעים לקרנות הריט בחוק ההסדרים | במהלך הדיון העלו נציגי שתי הקרנות הקיימות טענה, כי התיקונים המוצעים לא יסייעו להן וימנעו את התפתחותן נוכח סביבת הריבית הגבוהה, וקראו להעמיד להן ערבויות מדינה להלוואות | ועדת הכספים קראה לבחון מתן ערבויות מדינה לקרנות על רקע הקשיים בהן הן נתקלות | במסגרת הקרנות מושכרות כיום כ-1,500 דירות, לצד כ-2,500 נוספות שנמצאות בהליכים שונים

פרויקט ארנונה פלייס שמשווקת 'מגוריט' לשכירות בירושלים | צילומסך מאתר החברה

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, החלה אתמול לדון בפרק ד' (מיסוי בשוק  הדיור) בחוק ההסדרים, סעיפים 11(1) ו-14 קרן ריט. שינויים שברובם מבקשים להקל על הפעילות הכלכלית של קרנות ריט, לאור הגידול בריבית במשק אשר מציבה בפניהם אתגר כלכלי.

במסגרת התיקון מוצעים מספר שינויים במנגנון קרנות הריט: הקלה במספר יחידות הדיור של מקרקעין לצורכי דיור להשכרה באזורי הפריפריה, הפחתה של מספר השנים בהשכרה למגורים שקדמה למכירה מ-15 שנים ל-10 שנים, הארכת תקופת משך הבנייה בגין מכרזים שפרסמה המדינה וקיימת הוכחה לעיכוב של 36 חודשים בהוצאת היתר בנייה בגינם, ובתנאים מסוימים פטור ממע"מ בעת מכירה לאחר חמש שנים של השכרה למגורים במקום 15–20 שנים.

במהלך הדיון העלו נציגי הקרנות הקיימות, 2 קרנות בלבד – 'ריט 1' ו'מגוריט', כי התיקונים המוצעים לא יסייעו להן וימנעו את התפתחותן נוכח סביבת הריבית הגבוהה, וקראו להעמיד להן ערבויות מדינה להלוואות.

עוד עלה בדיון כי במסגרת 2 הקרנות כיום מושכרות כ-1,500 דירות, לצד כ-2,500 נוספות שנמצאות בהליכים שונים.

בעוד באוצר גרסו כי לשוק לוקח זמן לעכל את קרנות הריט, והקמת דירות נוספות במסגרת זו אורכת זמן, בקרנות טענו כי סביבת הריבית שהשתנתה פוגעת ברכישת דירות לטווח ארוך משמעותית, ולא מאפשרת להם לגייס, בהעדר כדאיות כלכלית, וכי ערבות מדינה תסייע להם בלי שלדבר תהייה עלות מצד המדינה, וכי יהיה בכך סיוע לשוק הדיור להשכרה, ובאופן ממוקד לשוק הדיור לזכאי משרד השיכון. נציגי הקרנות ציינו כי לעמדתם בנקים לא יאשרו מימון של פרוייקטים נוספים בסביבת הריבית הנוכחית.

לשאלת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, וחברי הוועדה, מדוע לא להענות לבקשת הקרנות, השיבו באוצר כי תפיסת המדינה שלא נכון להתערב בעלות הון, וכי התערבות כזו מתבצעת רק במקרים בהם השוק לא יודע לתמחר את הסיכון, וכי לעמדתם במקרה זה הריבית מתמחרת נאמנה את הסיכון.

עוד הציגו נציגי הממשלה, כי במסגרת פרויקטי ההשכרה לטווח ארוך מצד המדינה, במסגרת "דירה להשכיר" ישנן כ-4,000 דירות מאוכלסות וכ- 15 אלף דירות בהליכי הקמה, וכי הם מודעים לקשיים נוכח הריבית הגבוה, וכי המדינה מעניקה הטבות במיליארדים בשחיקת מחירי הקרקע.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני ציין על רקע הדברים: "השוק הזה חוטף מכה אחר מכה, והסיבה זו הריבית. אתם אומרים שזו מדיניות שלכם לא לאפשר ערבות, התוצאה היא בלתי נמנעת – אף אחד לא ישקיע בקרנות הריט. מה הפתרון שלכם?"

באוצר השיבו כי בשוק השכירות המוסדית התשואה נמוכה, מה שמקשה על התרוממותו, ולכן הפתרונות המוצעים יש בהם כדי לסייע, וכי מדובר בפתרונות לטווח ארוך, בתקווה שהאינפלציה תאט, ובנק ישראל יפעל להורדת הריבית, ובמקביל הם ימשיכו לשווק קרקעות בהנחות גדולות.

בתום הדיון קראה הוועדה לאוצר לבחון עד לדיון הבא בחוק, מתן ערבות מדינה או יצירת הגנה על הריבית של קרנות הריט, עד לרגיעה באינפלציה ובגובה הריביות, על מנת לאפשר את המשך קיומן והתפתחותן: "הפתרונות שלכם טובים אבל לא במצב הזה, שאז החברות לא יבנו. התחייבנו לאזרחי מדינת ישראל, אתם ואנחנו, שיהיו דירות להשכרה, ואין פה פתרון" סיכם יו"ר הוועדה.

כתיבת תגובה