רווחי הבינלאומי זינקו ב – 59% דיסקונט עולה ב – 66%

הבנקים מציינים הבוקר רבעון מצוין עם עליה משמעותית ברווחים * רווחי ‘הבינלאומי’ זינקו ב – 59% – ב’דיסקונט’ חל גידול ב – 66%

אילוסטרציה. צילום: Miriam Alster | פלאש 90

הבוקר מפרסמים חלק מהבנקים את הדו”חות לרבעון השלישי של 2017, הבנק הבינלאומי מסיים את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 203 מיליון שקל- גידול של 58.6% לעומת הרבעון המקביל ב-2016, הרווח מגלם תשואה להון של 11.1%.

ברבעון השלישי רשם הבנק הכנסות מסים בגין שנים קודמות בסך של 32 מיליון שקל. הרווח לפני מס גדל ברבעון השלישי של השנה בכ-25% והסתכם ב-281 מיליון שקל. התשואה להון, בניטרול הכנסות מסים בגין שנים קודמות בסך של 32 מיליון שקל , הגיעה ברבעון ל-9.3%. עוד נמסר, כי דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 100 מיליון ש”ח.

250/200 סייד בר + קובייה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הנקי ב-27.1% ביחס לתקופה המקביל ב-2016  והסתכם ב-520 מיליון שקל. התשואה להון הגיעה ל-9.4%. הרווח לפני מס גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של 13.7% והסתכם ב-774 מיליון שקל.

הכנסות הריבית, נטו גדלו בתשעה חודשים הראשונים של  השנה ב-6% לעומת התקופה  המקבילה והסתכמו ב-1.71 מיליארד שקל עקב גידול בהקפי הפעילות מצמיחת תיק האשראי.

סמדר ברבר-צדיק מנכ”ל קבוצת הבינלאומי: “התוצאות הטובות של הרבעון השלישי משקפות את מתווה הצמיחה של
קבוצת הבינלאומי שניכר הן בצמיחה באשראי לציבור והן בפקדונות הציבור. זאת לצד התייעלות מתמשכת ועקבית
המתבטאת בירידה בכל סעיפי ההוצאות, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה.

בנק דיסקונט

הבנק מסיים את הרבעון עם רווח נקי של 313 מיליון שקל – גידול של 66.5% לעומת הרבעון המקביל ב-2016. הרווח גילם תשואה להון של 8.6% לעומת 5.5% ברבעון המקביל.

מתחילת השנה הרויח הבנק  888 מיליון שקל – עלייה של כ-17% לעומת התקופה המקבילה. יחס יעילות תפעולית של הבנק השתפר ברמה של כ-68% אך הוצאות להפסדי אשראי ממשיכות להיות גבוהות סביב כ-0.5% מתיק האשראי.

מנכ”לית דיסקונט לילך אשר טופילסקי: הנתונים משקפים את המשך תנופת השינוי והעשייה בקבוצת דיסקונט, במגמה חיובית, רציפה ועקבית, תוך שיפור מתמשך בכל הפרמטרים הפיננסיים, התוצאות מעידות על צמיחה גבוהה בהכנסות מריבית, בשיעור של 8.5%, הנובעת מהמשך הצמיחה בתיק האשראי לציבור, בדגש על האשראי למגזר הקמעונאי.

יצוין כי בנק הפועלים טרם פרסם את דוח שלו והדיע כי רק בשו הבא יפורסמו הדו”חות.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה