רוצים לבוא לבנק? תקבעו תור מראש

הפיקוח על הבנקים מאפשר צמצום בקבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית | הבנקים רשאים לצמצם החל מהיום את פעילות מערך הסניפים ובלבד ששיעור הסניפים הפתוחים לקהל לא יפחת מ-80% | הבנקים רשאים לחייב את הלקוחות לקבוע תור מראש

סניף בנק סגור חלקית בגל החמישי של הקורונה | צילום: ביזנעס

עקב התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה והעלייה המשמעותית בתחלואה ומתוך ראיה צופה פני עתיד על מנת להבטיח המשך מתן שירותים חיוניים על ידי המערכת הבנקאית, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע לבנקים כי תתאפשר פתיחת הסניפים לקבלת קהל באופן מצומצם, כמצוין בהמשך.

לאור זאת ובמטרה לשמור על בריאות העובדים ובריאות הציבור, הבנקים רשאים לצמצם החל מהיום (18.1.2022) את פעילות מערך הסניפים ובלבד ששיעור הסניפים הפתוחים לקהל לא יפחת מ-80%. כמו-כן, הבנקים רשאים לחייב את הלקוחות בקביעת תור מראש. 

250/200 סייד בר + קובייה

על מנת לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, הבנקים יבטיחו מענה פרונטלי לשירות אשר אינו ניתן בערוצים הישירים או לאדם שלא יכלו לקבלו בערוצים הישירים. בנוסף, יקבעו את סניפי הקהל בהתחשב בפיזור גיאוגרפי נאות של הסניפים וביכולתם לספק שירותים בנקאיים לציבור רחב של לקוחות.

כלל השירותים יינתנו בכפוף לתיאום תור מראש ולזמינות השירות בסניף.

הבנקים יבחנו במסגרת ההחלטה, נקיטת אמצעים שונים ובכלל זאת הודעה ללקוחות על השינוי בהקדם האפשרי ועל החלופות העומדות לרשותם לקבלת השירות הבנקאי.

הפיקוח על הבנקים קורא לציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים, באפליקציה (יישומן) הבנקאית ובאתר הבנק. 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה