רייסדור זכתה במכרז רמ"י לחמישה מתחמים באופקים

דיור במחיר מופחת באופקים: רשות מקרקעי ישראל הכריזה על רייסדור כזוכה בחמישה מתחמים שפרסמה רמ"י במכרז באופקים • החברה תבנה 1,167 יח"ד, מהן 350 במחיר מופחת • ויש דיור במחיר מופחת גם באשקלון: רם אדרת מגורים היא הזוכה במכרז של רשות מקרקעי באשקלון לבניית 99 יח"ד –  69 מהן במחיר מופחת

קרקעות לבניה | צילום: יח"צ רייסדור

רשות מקרקעי ישראל פרסמה את הזוכים במכרז לבניית 1,167 יח"ד בחמישה מתחמים לבנייה רוויה ב"אפיקי נחל שלב ב' ", במסגרת 'דיור במחיר מופחת' באופקים.

במסגרת המכרז שווקו 350 יח"ד הינן במחיר מופחת ו-717 בשוק החופשי.

250/200 סייד בר + קובייה

להלן אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מופחת

המחיר ההתחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 503,348 ₪.

המחיר ההתחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  591,098 ₪.

המחיר ההתחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  708,098 ₪.

*הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה

מדובר במכרז  אשר נסגר בהצלחה בתחום תכנית תמל/1034 באופקים.

התוכנית עוסקת ברובע מגורים ואזור תעסוקה בהיקף של כ-7,000 דונם ממזרח לעיר ולנחל אופקים. ניכר כי מימוש התכנית יתרום להיקף ומגוון התעסוקה והמגורים של אופקים בנגב המערבי בהתאמה לצרכי העיר והגדילה הטבעית ותכנית המתאר.

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 39-40% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

נזכיר כי בתכנית דיור במחיר מופחת נקבעה שיטת מחיר מקסימום למ"ר  ומחיר מינימום למ"ר. הזוכה נבחר לפי מבחן דו שלבי, בשלב הראשון – נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר – לרוכשי הדירות – למ"ר. בשלב השני –  מבין מי שהציעו את המחיר הנמוך ביותר למ"ר שהוא המינימום – נבחרה ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על מחיר הקרקע, כלומר התמורה המופחתת הגבוהה ביותר.

להלן ניתוח מחירי הדירות (החל מ-):

שטח דירתי ממוצע שטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניה מחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומה מחיר דירה למשתכן –ניתן מענק מענק למשתכן בסך 40,000 ₪ שיעור הנחה ממחיר שוק הנחה בש"ח ממחיר שוק
85 93 842,936 503,348 -40% -339,588
100 108 979,069 591,098 -40% -387,971
120 128 1,160,579 708,098 -39% -452,481

מתחם מספר יח"ד מתב"ע במחיר מופחת מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי התמורה המופחתת עבור הקרקע (ללא מע"מ) סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מזערי למ"ר דירתי בש"ח (לא כולל מע"מ) מחיר מרבי למ"ר דירתי בש"ח (ללא מע"מ) תוספת לתמורה מופחתת סכום זכיה שם זוכה
1 53 24 818,754 15,000,808 5,000 6,300 13,222,000 5,000
למ"ר דירתי.

תוספת לתמורה המופחתת 

13,222,000

רייסדור יזמות בע"מ
2 101 235 1,551,014 29,133,433 5,000 6,300 24,222,000 5,000
למ"ר דירתי.

תוספת לתמורה המופחתת 

24,222,000

רייסדור יזמות בע"מ
3 45 106 4,464,874 13,875,537 5,000 6,300 16,222,000 5,000
למ"ר דירתי.

תוספת לתמורה המופחתת

16,222,000

רייסדור יזמות בע"מ
4 49 113 4,779,097 14,878,209 5,000 6,300 16,222,000 5,000
למ"ר דירתי.

תוספת לתמורה המופחתת 

16,222,000

רייסדור יזמות בע"מ
5 102 239 1,574,691 29,565,937 5,000 6,300 20,222,000 5,000
למ"ר דירתי.

תוספת לתמורה המופחתת 

20,222,000

רייסדור יזמות בע"מ

דיור מופחת באשקלון

רשות מקרקעי ישראל פרסמה את הזוכה במכרז לבניית 99 יח"ד במתחם אחד לבנייה רוויה ב"כוכב הצפון", במסגרת 'דיור במחיר מופחת' באשקלון.

במסגרת המכרז שווקו 69 יח"ד במחיר מופחת ו-30 בשוק החופשי.

להלן אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מופחת

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 730,244 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על  849,391 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  1,008,253 ₪.

*הדירות יכללו  מרפסת, מחסן וחניה.

מדובר במכרז אשר נסגר בהצלחה בתחום תכנית 108/101/02/4 "כוכב הצפון" העוסקת בשכונת מגורים בהיקף של כ-322 דונם בצפון מערב אשקלון. מימוש התכנית יתרום להיקף ומגוון התעסוקה המגורים באשקלון בהתאמה לצרכי הגדילה הטבעית של העיר ותכנית המתאר.

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 29% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

להלן ניתוח מחירי הדירות במתחם (החל מ-):

שטח דירתי ממוצע שטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניה מחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומה מחיר דירה למשתכן – לא ניתן מענק מענק למשתכן  שיעור הנחה ממחיר שוק הנחה בש"ח ממחיר שוק
85 92 1,035,517 730,244 -29% -305,274
100 107 1,204,473 849,391 -29% -355,082
120 127 1,429,747 1,008,253 -29% -421,494

מתחם מספר יח"ד מתב"ע במחיר מופחת מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי התמורה המופחתת עבור הקרקע (ללא מע"מ) הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ) מחיר מזערי למ"ר דירתי בש"ח (לא כולל מע"מ) מחיר מרבי למ"ר דירתי בש"ח (ללא מע"מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח סכום זכיה שם זוכה
54242 69 30 1,690,475 15,204,656 6,700 8,000 1,520,000 6,789
למ"ר דירתי.
רם אדרת מגורים בע"מ

Inner 620/130

כתיבת תגובה