רכבת ישראל: עלייה ברווחיות או עדכון ערך נכסים?

רווחית יותר או רשמה ירידה בהכנסות? • רכבת ישראל מציגה דוח כספי המוכיח כי הכנסותיה ברבעון הראשון בירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד • ואם כן, מהיכן נובע הגידול ברווח הנקי? 'ביזנעס' עיין בדוח וגילה את המשחק החשבונאי במספרים

קרונות רכבת מיובאים ארצה | צילום: דוברות רכבת ישראל, סיגל ספנות

רכבת ישראל מסכמת את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019 וטוענת כי למרות העיצומים ובזכות תוכנית ההתייעלות, הדוחות הכספיים מראים רווח נקי של 9.5 מיליון ₪ לעומת הפסד של 11 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, אולם מעיון מעמיק בדוחות נראה שהדברים קצת שונים מכפי שהם מוצגים.

על פי הדו"ח סך הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון של 2019 בכ-613.5 מיליון שקלים בהשוואה לכ-611 מיליון שקלים אשתקד, כלומר גידול מזערי ביותר של פחות משמונה עשיריות האחוז למרות שבשנה האחרונה נפתחו מספר תחנות חדשות בהן תחנת קרית מלאכי יואב ותחנת יצחק נבון בירושלים שהוגדרה "אחד הפרויקטים ההנדסיים והטכנולוגיים המורכבים והחדשניים בישראל".

Box

פתיחת התחנות מציגה אמנם גידול בכמות הנוסעים ברכבת ישראל והממוצע הנסיעות היומי עמד על 253 אלף נסיעות, גידול של 1.6 אחוזים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (249 אלף). ובסיכום הרבעון הראשון לשנת 2019 בוצעו 17.3 מיליון נסיעות המהווה גידול של 2.9 אחוזים בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד (16.8).

אלא שאם חשבתם שעלייה במספר הנוסעים תתבטא גם בעלייה בהכנסות, מסתבר שברכבת ישראל הדברים עומדים ביחס הפוך. ההכנסות מהסעת נוסעים ירדו (!) בשלושת החודשים הראשונים של 2019 והסתכמו בסך של כ- 180 מיליון שקלים בלבד, לעומת הכנסות בסך של כ-187 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

יצוין שממוצע הנסיעות היומי בימי העומס (ראשון וחמישי), עמד ברבעון הראשון על 270 אלף נסיעות, לעומת 260 אלף נסיעות בתקופה המקבילה אשתקד. נתון המהווה גידול של 3.8 אחוזים אולם מדובר בעיקר בחיילים שאינם משלמים בעלייה לרכבת.

בהודעה לעיתונות שמפרסמת רכבת ישראל נאמר שהיא סיימה את 3 החודשים הראשונים של  2019 ברווח תפעולי של כ-3.5 מיליון שקלים. זאת מול הפסד תפעולי של 2.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בהמשך, מדווחת החברה על רווח נקי של כ-  9.5 מיליון ₪, זאת בהשוואה להפסד של כ- 11 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

לדבריהם, המעבר מהפסד לרווח ברבעון המדווח, נרשם למרות השביתות והעיצומים שפגעו באופן חמור בשירות לנוסע ובהכנסות החברה, והוא מיוחס לתוכנית ההתייעלות אשר מבוצעת בחודשים האחרונים בחברה. במסגרת תוכנית זו מבוצע קיצוץ בסעיפי הוצאות החברה, ותוצאותיו באות לידי ביטוי בדו"ח הכספי. כך למשל, קוצצו הוצאות לוגיסטיקה וחשמל; שיווק; אירוח וכיבוד; ארנונה; דואר ותקשורת  ועוד. לצד יישום תוכנית התייעלות לצמצום בהוצאות שכר, הכוללת איחוד תקנים, גם בתפקידי הנהלה בכירים.

רווח תפעולי מול הפסד גולמי

אלא שמעיון מדוקדק בדוחות הכספיים של רכבת ישראל עולה תמונה אחרת לגמרי, שלא לומר עגומה. הרווח הגולמי של רכבת ישראל ירד דרסטית, מקרוב ל-36 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2018 (המקביל) ל-22 מיליון ₪ ברבעון האחרון. ירידה משמעותית מאוד.

זאת ועוד, הוצאות הנהלה וכלליות שהסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב-40 מיליון ₪, עמדו ברבעון אשתקד על סך של 36 מיליון ₪ בלבד. לטענת החברה הגידול מוסבר בהוצאות משפטיות בסך של כ-4 מיליון ₪.

אם כן מהיכן מציגה רכבת ישראל רווח תפעולי של כ-3.5 מיליון שקלים. זאת מול הפסד תפעולי של 2.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד – אם הרווח הגולמי נחתך באופן כה משמעותי בנוסף לעלייה בהוצאות אחרות?

התשובה טמונה בסעיף 'זניח' בשם "הכנסות אחרות, נטו", שם אנחנו מוצאים הכנסה בסך של 23 מיליון ₪ לעומת רק 0.5 מיליון בשנה שעברה. על פי הדו"ח "הדבר נובע בעיקר מקיטון בהפרשה לירידת ערך נכסים בעקבות עדכון השבת ערך נכסים שנרשם בתקופת הדוח בסך של כ- 32 מיליוני ₪".

כלומר בנטרול הכנסה צדדית זו רכבת ישראל רושמת ברבעון זה הפסדים משמעותיים ביותר.

רק נציין שעל פי הדו"ח העלייה בהוצאות המכירות העבודות והשירותים ב-17 מיליון ₪ נוספים המהווים גידול של 4% בהוצאות נובעות בעיקר מגידול בסך של כ- 50 מיליוני ש"ח בהוצאות שכר בעיקר בשל תוספות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים וכן בעליה בשכר המינימום ותוספת עובדים חדשים. בנוסף לגידול בסך של כ-9 מיליוני ש"ח בהוצאות תפעול ואחזקה המהווה גידול של כ- 16%הנובע כתוצאה מגידול בפעילות החברה.

נזכיר רק שעל פי רוב גידול בפעילות ובכמות נסיעות מצטרף לגידול בהכנסות, אולם כאמור הכנסות רכבת ישראל ירדו ל-180 מיליון ₪ בלבד.

 

Inner

ירידות במדדים נוספים

גם ממוצע דיוק הרכבות ירד ברבעון הראשון לשנת 2019 לכ-90.1 אחוזים, לעומת 91.6 אחוזים ברבעון המקביל אשתקד.

לטענתם, "נתון הדיוק ברבעון המדווח הושפע משמעותית מעיצומי ועד העובדים, אשר הורגשו ביתר שאת בחציון האחרון של חודש פבר', ובמהלך כל חודש מרץ. בנוסף למחסור במסילות ובקרונות, בדגש על מסילות החוף החסרות והמחסור במסילה רביעית באיילון".

טבלת נתונים כספיים רכבת ישראל | מקור: הדו"ח הכספי הרשמי

ברכבת ישראל מוסיפים כי "הקיטון בנתון הדיוק מושפע משמעותית מהחרפת העומסים בתחנות וברכבות, בעיקר בשל עמידה ארוכה של הרכבות בתחנות, והתארכות זמני העלייה והירידה מהרכבות הצפופות. זאת לצד גידול עצום בכמות זוגות האופניים המועלים לרכבת, מה שמוביל להתארכות נוספת בזמני הירידה והעלייה לרכבות".

גם בגזרת המטענים רושמת רכבת ישראל קיטון וירידה בפעילות. בשלושת החודשים הראשונים של 2019 הובילה רכבת ישראל כ-2 מיליון טון, לעומת כמות של  2.2 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מכך הכנסות הרכבת מהובלת מטענים ירדו ל-42 מיליון שקלים לעומת 46 ברבעון המקביל אשתקד.

הפסדי מגזר המטענים ברבעון הראשון עמדו על 23 מיליון לעומת 16 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

גם הקיטון במטען המובל ובהכנסות מגזר המטענים נגרם בעיקרו, לדברי רכבת ישראל, "בשל עיצומי ועד העובדים, אשר השביתו את חטיבת המטענים באופן חלקי לאורך כמעט כל הרבעון המדווח, לרבות השבתה מלאה של חטיבת המטענים למשך כשבועיים".

Inner

כתיבת תגובה