רשות התחרות: כך יותר שת"פ בין מלווים בהסדרי חוב

הרשות מפרסמת להערות הציבור פרק נוסף בגילוי הדעת (טיוטות) העוסק בשיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים שלא בתחום התחרות • הפרק החדש עוסק בשיתופי פעולה בהסדרי חוב, וזאת בהמשך לפרקים שפורמו לעניין שיתופי פעולה בקבלת החלטות בתאגיד שמשקיעים מוסדיים מחזיקים במניותיו

דיון בהסדר חוב של קבוצת אי.די.בי, ב-2013 | צילום אילוסטרציה (ארכיון): רוני שוצר, פלאש 90

רשות התחרות מגדירה מחדש כללים המתירים שיתוף פעולה בין מלווים בהסדרי חוב ומציעה וודאות למשקיעים המוסדיים (ובכלל זה בנקים) המעוניינים לבצע שיתופי פעולה כאמור, מבלי שיצטרכו לחשוש מהפרה של הוראות חוק התחרות הכלכלית.

חוק התחרות הכלכלית, שהחליף את החוק הישן 'חוק ההגבלים העסקיים', עוסק בהגבל עסקי – הסדר כובל, מונופולין או מיזוג חברות. פרקי החוק החדש שאושר בתחילת השנה מפרטים את הכללים החלים על כל אחד משלושת המרכיבים הללו, כללים שנועדו למנוע פגיעה בתחרות.

Box

במסגרת הסדר כובל נכלל כל הבנה בין עסקים בנושאים הבאים: המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; הריווח שיופק; חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו וכן כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם.

במסגרת התקנות החדשות שכותבת הרשות לתחרות היא נדרשת למצב בו יש צורך בשיתוף פעולה בין משקיעים וכד'. לעיתים עלול שיתוף פעולה שכזה להתנגש עם אחד מן הנושאים שהזכרנו לעיל ואיכשהו להיכנס תחת המסגרת של הסדר כובל.

לצורך כך מפרסמת הרשות להערות הציבור פרק נוסף בגילוי הדעת העוסק בשיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים שלא בתחום התחרות. הפרק החדש עוסק בשיתופי פעולה בהסדרי חוב, וזאת בהמשך לפרקים שפורמו לעניין שיתופי פעולה בקבלת החלטות בתאגיד שמשקיעים מוסדיים מחזיקים במניותיו.

גילוי הדעת נועד לתת וודאות למשקיעים המוסדיים (ובכלל זה בנקים) המעוניינים לבצע שיתופי פעולה כאמור, מבלי שיצטרכו לחשוש מהפרה של הוראות חוק התחרות הכלכלית.

וכך כותבים ברשות, "במקרים של הסדרי חוב, הסתיימו יחסי התחרות בין הצדדים בכל הנוגע למתן האשראי. מהצד השני, שיתוף פעולה בין הנושים עשוי לייעל ולהגביר את סיכויי ההצלחה של הסדר החוב, הן לטובת הנושים והן לטובת החייב.

"הפרק מתווה את העקרונות לבחינת שיתופי הפעולה כאמור, על מנת לוודא שאינם גולשים לתחומים שעלולים לפגוע בתחרות שבין הצדדים. על מנת לחסות תחת פרק זה של גילוי הדעת, על ההסדר לעמוד בתנאים הבאים:

"חשש שהלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו – כאשר מצבו של הלווה אינו מעלה צורך בגיבוש הסדר חוב, שיתוף פעולה בין הנושים אינו חוסה תחת גילוי הדעת. לפיכך, על כל אחד מהמשקיעים המוסדיים לבדוק עצמאית את מצב הלווה ולוודא שיש חשש של ממש שהוא לא יעמוד בהתחייבויותיו.

Inner

 

"שיתוף הפעולה תחום להסדר החוב מול הלווה – שיתופי פעולה חוסים תחת גילוי הדעת רק כאשר הם נועדים להצלתו של אשראי קיים ולא לצורך העמדת אשראי חדש לתאגיד. זאת, למעט אם מדובר באשראי שניתן במטרה לשרת את החזר האשראי שנטל התאגיד עובר להסדר החוב".

אולם כדי ששיתוף פעולה יחסה תחת גילוי הדעת האמור, עליו ועל המשתתפים לעמוד בתנאים הבאים: "לא ייקח חלק בשיתוף הפעולה מי שהשתתפותו אינה הכרחית; לא יועבר בין הצדדים מידע שאינו רלוונטי להסדר החוב שעל הפרק וכן שיתוף הפעולה לא יגביל את הלווה מעבר לנדרש למימוש מטרת ההסדר ובכלל זה לא יגביל אותו מפנייה לקבלת אשראי מגורמים אחרים".

הרשות לתחרות מדגישה כי מדובר בטיוטה ככל הפרקים האחרונים שפרסמה והוא עומד להערות הציבור עד ליום 24 באוקטובר 2019. אם אכן יש לכם ההערות על טיוטת הפרק תוכלו להגישם לעו"ד יובל דוד חננאל, Yuvaldh@competition.gov.il

Inner – Calcala

כתיבת תגובה