רשות התחרות ממליצה: יבאו ואח"כ היבדקו

הרשות ממליצה לאפשר יבוא של מרבית המוצרים לארץ על סמך הצהרת יבואן שהמוצרים עומדים בדרישות התקן הישראלי ולהקים מערך אכיפה על מנת לוודא שיבואנים לא מנצלים הקלות אלה לרעה • הקלה באופן אכיפת התקנים הרשמיים תוביל להוזלת מחירי המוצרים לצרכן, הגברת התחרות והעלאת מגוון המוצרים המיובאים לארץ

מכולה בנמל | צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

רשות התחרות בראשות ינקי קוינט מפרסמת היום לשימוע ציבורי ממצאי בדיקה שערכה בנוגע לאופן שבו נאכפים התקנים הרשמיים בישראל והשפעה של אופן בדיקה זה על התחרות ועל יוקר המחייה. 

משטר אכיפת התקנים נועד לוודא שמוצרים שנכנסים לארץ אכן עומדים בתקנים הרשמיים החלים עליהם ובכך מסייע בשמירה על בריאות הציבור ובטיחותו, הגנה על איכות הסביבה, הספקת מידע לצרכן ועוד. 

על פי משטר אכיפת התקנים הקיים רובם הגדול של המוצרים המיובאים לישראל נדרשים לקבל אישור של מכון התקנים לדגם (אבטיפוס) של כל מוצר שמייבאים לארץ ולאחר מכן אישור של מכון התקנים לכל משלוח שמגיע לישראל. רק מיעוט קטן של המוצרים שמיובא לישראל נהנה ממשטר מקל יותר שבו מכון התקנים מסתפק בהצהרת היבואן שהמוצרים שהוא מביא עומדים בתקן הישראלי בלבד. 

רשות התחרות בדקה את השפעת משטר אכיפת התקנים על היכולת של יבואנים לייבא מוצרים לארץ בקלות, בנוחות ובזול. בדיקת רשות התחרות כללה שיחות עם יבואנים רבים ועם גורמים רלוונטיים אחרים כמו גם איסוף נתונים כמותיים ממכון התקנים. 

משטר אכיפת התקנים בישראל משית על היבואנים עלויות משמעותיות הנחלקות לשני סוגים. האחד, עלויות ישירות שמשלם היבואן למעבדת הבדיקה עבור בדיקות הדגם, בדיקות המשלוח ובדיקות נוספות שנדרשות לעיתים. עלויות אלו מוערכות בכ-150 מיליון ₪ בשנה. 

השני, עלויות עקיפות הנובעות ממשטר הבדיקות הקיים ובהן תשלומים שמשלם היבואן על אחסון המוצרים ממועד הגעתם לארץ ועד קבלת אישור המשלוח; עלויות שנובעות מהצורך של היבואן להחזיק מלאי גדול על מנת לצמצם את השפעת התמשכות הליכי הבדיקות; והימנעות מהזדמנויות עסקיות עקב חוסר וודאות בדבר מועד תחילת שיווק המוצר הנובע מזמני הבדיקה המשתנים. 

עלויות אלו מתגלגלות בסופו של דבר לצרכן ומעלות את מחירי המוצרים בישראל. 

 לאור העובדה שהיבואן נדרש לבדוק כל משלוח ולשאת בעלויות בדיקות ואחסון לגביו, נוצר יתרון ברור ליבואנים גדולים המביאים משלוחים גדולים של סחורה על פני יבואנים קטנים המבקשים להביא משלוחים קטנים. 

הזמן שאורך ליבואן עד לקבלת אישור מכון התקנים | מקור: רשות התחרות

בנוסף, כיוון שכל שינוי בדגם המוצר  מצריך ביצוע בדיקת דגם מחדש, התמריץ של יבואנים להביא מגוון רחב של מוצרים לתוך ישראל קטן. משכך, יבוא מגוון רחב של מוצרים בכמויות קטנות הופך לא כדאי כלכלית ורשתות קמעונאיות בינלאומיות מגבילות את מגוון המוצרים המיובאים על ידן לישראל. יבוא מגוון מוצרים נרחב יהיה אף קשה יותר עבור יבואן קטן.   

חסמי הכניסה וההתרחבות עבור יבואנים קטנים פוגעים בצרכן הישראלי פעמיים: ראשית, הצרכן הישראלי אינו נהנה ממגוון מלא של המוצרים. שנית, הצרכן הישראלי לא זוכה ליהנות מתחרות המחירים שיכלה להתפתח אם יבואנים נוספים היו נכנסים לתחום. 

רשות התחרות ממליצה לשנות את אופן אכיפת התקנים הרשמיים מאכיפה מקדימה לאכיפה בדיעבד באמצעות מתן אפשרות ליבואנים לייבא מוצרים על סמך הצהרת יבואן שהמוצרים עומדים בתקן. שינוי זה יקל במידה משמעותית על יבוא מוצרים לישראל וצפוי להוזיל את מחירם של המוצרים המיובאים ולהרחיב את המגוון שלהם. יחד עם זאת, במקביל לצמצום דרישות הרגולציה יש לחזק את מערך האכיפה וכוח ההרתעה של הממונה על התקינה. יצירת מערך אכיפה אפקטיבי שיוכל לפעול במהירות ובחומרה כנגד מי שישווק מוצרים שאינם עומדים בדרישות התקן יבטיח הקלה על הנטל הרגולטורי מחד והמשך שמירה על האינטרס הציבורי בבטיחות ובריאות הציבור מאידך.

כתיבת תגובה