רשות מקרקעי ישראל תקבל הגנות בתובענות ייצוגיות

מדובר בהגנות שיש בחוק במקרה של תביעה כנגד “רשות”, כמו אי-אישור תובענה ייצוגית נגדה במקרה שבו הודיעה רמ”י על חדילה מהגבייה שלא כדין. משרד המשפטים: רמ”י היא הגוף הראשון אך בכוונתנו לאשר הסדר דומה לגופים נוספים ובהם תאגידי המים וקופות החולים

רמ"י. צילום פלאש 90

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (ד’) את צו תובענות ייצוגיות לפיו ניתן יהיה להגיש תובענה ייצוגית נגד רמ”י על כל סוג של גבייה כספית שנעשתה שלא כדין ולצד זאת יעניק לה את ההגנות שיש בחוק במקרה של תביעה כנגד “רשות”, כמו אי-אישור תובענה ייצוגית נגדה במקרה שבו הודיעה רמ”י על חדילה מהגבייה שלא כדין. הצו יחול בתוך 30 יום מיום פרסומו ולא יחול על בקשה לאישור תובענה ייצוגית ועל תובענה ייצוגית שתלויים ועומדים.

חוק התובענות הייצוגיות מעניק לרשות נתבעת מספר הגנות, ובכלל זה שבית המשפט לא יאשר תביעת השבה נגד רשות שהודיעה כי היא חדלה מהגבייה, ושחבות הרשות בתביעה להשבה תהיה מוגבלת לתקופה של עד 24 החודשים שקדמו למועד אישור הבקשה לתובענה. בדברי ההסבר לצו נאמר, כי ההצדקות להענקת ההגנות שקבועות בחוק עבור “רשות” רלוונטיות גם לרמ”י, בשל העובדה שהתכלית המרכזית שהובילה לקביעת הגנות  שהיא הגברת הוודאות בניהול התקציב של רשויות השלטון – נכונה ומחויבת אף לגבי רמ”י.

ono box

לפי התיקון המוצע, לא ניתן יהיה להגיש תובענה ייצוגית כנגד רמ”י כ”עוסק” אלא רק כרשות, גם אם הגבייה בוצעה כחלק מפעילותה של רמ”י כ”עוסק”. לפיכך, רמ”י תהנה מההגנות המוענקות לרשות בין אם הסכום שנגבה היה תשלום חובה, ובין אם היה סכום שאינו תשלום חובה.

עו”ד דרור אהרוני המשנה ליועמ”ש רמ”י: “רמ”י עובדת אך ורק על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל והנהלים והחלטות ההנהלה נגזרים מהחלטות המועצה. הרבה פעמים יש שאלות פרשנות על אופי יישום החלטה ושיטת חישוב. בימ”ש בודק את הטענות שבחלקן נמצאות נכונות ובחלקן שגויות. החוק נכנס לתוקף לפני כעשור ואנחנו רואים עלייה דרמטית בתביעות מאז פס”ד אסל. 10 תובענות מתנהלות נגדנו בסך של כמיליארד שקלים בשנתיים האחרונות. אין לרמ”י שום אינטרס לגבות כספים שלא אמורים להיגבות”.

 

רוגע160
inner

תגובה אחת ל: "רשות מקרקעי ישראל תקבל הגנות בתובענות ייצוגיות"

 1. הצו עצמו בלתי חוקי
  לא ניתן לשנות חוק באמצעות צווים.
  משרד המשפטים ידע זאת ואף הכין הצעה לשינוי חוק תובענות ייצוגיות.
  ככל הנראה בשל קשיים להכניס שינוי בחוק, החליטה שרת המשפטים שהיא מעל לחוק ויכולה לשנות חוק עם צו.
  מה אומר החוק? את זה פרשן בית המשפט העליון בפקשת אסל שפרצה את הדרך לתביעות ייצוגיות נגד המנהל גם בכובעו כעוסק.
  מה אומר החוק בנוגע להתנהלות הבלתי חוקית של שקד? זה אסור (ראה חוק הפרשנות).
  מה אומרת הדמוקרטיה ועקרון הפרדת הרשויות?
  ששקד אינה יכולה להחליף את בית המחוקקים ולא את בית המשפט העליון. יש פה נגיסה איומה בעקרון הפרדת הרשויות ובדמוקרטיה.

כתיבת תגובה