שב"א ומס"ב ימשיכו לפעול בכפוף להיתר זמני

בית הדין לתחרות נתן היתר זמני לפעילות שב"א ומס"ב בתנאים עליהם המליצה הממונה על התחרות הכוללים הפרדה חלקית של החברות • ההיתר הזמני יעמוד בתוקף עד ליום 31 בינואר 2022 או עד להכרעה של בית הדין או החלטה אחרת של הממונה על התחרות

סליקת אשראי | צילום: shutterstock

בית הדין לתחרות נתן אתמול החלטה לתת היתר זמני לפעילות שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א) ומרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב) בכפוף לתנאים עליהם המליצה הממונה על התחרות.

במאי האחרון, הגישו שב"א ומס"ב בקשה לאשר את שיתופי הפעולה ביניהן כהסדר כובל. עמדת הממונה על התחרות כפי שהוגשה לבית הדין לתחרות היא שאין לאשר את ההסדר כפי שהתבקש שכן הוא עלול לפגוע בתחרות והוא איננו לטובת הציבור. הממונה על התחרות סבורה, ששיתופי הפעולה בין שב"א ומס"ב מהווים הסדר הכובל המתקיים בימים אלו ואשר עלול להביא לפגיעה של ממש בתחרות ובציבור. עם זאת, הבהירה הממונה כי הפסקת שיתופי הפעולה בין שב"א ומס"ב צריכה להיעשות באופן מבוקר ואין להורות על הפרדה גורפת ובלתי מבוקרת של שיתופי פעולה אלו.

250/200 סייד בר + קובייה

בראשית חודש אפריל השנה, הגישו שב"א ומס"ב לבית הדין לתחרות בקשה להיתר זמני בכפוף לתנאים עליהם המליצה הממונה. התנאים כוללים הפרדת מנכ"לים בהתאם להנחיית בנק ישראל עד סוף יוני 2021. בנוסף התנאים כוללים הפרדה של רוב הפונקציות הניהוליות בחברות עד סוף פברואר 2022 וכן הפרדה של חלק משמעותי מההתקשרויות עם צדדים שלישיים תוך 90 ימים מהפרדת המנכ"לים. כמו כן, עד לסוף דצמבר 2021 יגישו החברות לממונה מתווה המתייחס ליתר שיתופי הפעולה בין החברות אותו הממונה תבחן לקראת מועד פקיעת ההיתר הנוכחי. במסגרת בקשתן להיתר זמני התחייבו שב"א ומס"ב שעד לסיום ההליך הן יפעלו רק בהתאם להיתר זמני או החלטה אחרת של הממונה. בנסיבות אלו הממונה הודיעה כי אין היא רואה הצדקה בהמשך נקיטת הליכי אכיפה כנגד פעולות עבר של החברות. זאת, כל עוד הן פועלות במסגרת היתר או אישור כאמור.

בית הדין נענה לבקשה ונתן היתר זמני אתמול, יום ראשון, שיעמוד בתוקף עד ליום 31 בינואר 2022 או עד להכרעה של בית הדין או החלטה אחרת של הממונה על התחרות – לפי המוקדם.

870/135 ליינר ארטקל

היתר זה ניתן במקביל להמשך ניהול ההליך בבית הדין לתחרות.

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות: "שב"א ומס"ב הן שתי חברות היושבות בבסיס מערכת התשלומים הישראלית ולכן יש חשיבות גדולה לשמירה ופיתוח התחרות ביניהן. ההליך שהתחיל להפרדת שב"א ומס"ב לשתי חברות הפועלות באופן תחרותי ונפרד הוא בעל חשיבות רבה לתחרות במערכת הפיננסית. בדעתי להמשיך ולקדמו בהדרגה עד ליצירת תשתית תחרותית מלאה בין החברות".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה