שב"א ומס"ב יעברו למתווה של הפרדה מלאה

פירוק מונופול מערכות התשלומים בישראל: הממונה על התחרות הגיעה למתווה מוסכם להיפרדות מלאה של שב"א ומס"ב | התנאים, שגובשו בשיתוף חטיבת התשלומים בבנק ישראל, כוללים הפרדה מלאה של החברות מרמת ההנהלה, פיתוחי האפליקציות ושירותי התשלומים המיידים ועד לתשתיות שעליהן נסמכות החברות

סליקה אונליין | צילום: ולנטין וולקוב

הממונה על התחרות בשיתוף פעולה עם בנק ישראל הגיעו למתווה מוסכם של הפרדה מלאה בין שב"א ומס"ב. אתמול (א'), הוגשה בקשה מוסכמת לאישור מתווה ההפרדה לבית הדין לתחרות, כך שההסדר הכובל יאושר בתנאים מוסכמים. התנאים, שגובשו בשיתוף חטיבת התשלומים בבנק ישראל, כוללים הפרדה מלאה של החברות מרמת ההנהלה, פיתוחי האפליקציות ושירותי התשלומים המיידים ועד לתשתיות שעליהן נסמכות החברות. 

בהתאם להסכמה עם הממונה על התחרות כבר הופרדו רוב הפונקציות הניהוליות בחברות וכן חלק משמעותי מההתקשרויות עם צדדים שלישיים. במסגרת התנאים, וככל שיאושר על ידי בית הדין, יופרדו כל כוח האדם והמשרדים של החברות עד לאוגוסט 2022, מרבית הפיתוחים האפליקטיביים המאפשרים התעצמות של התחרות בין החברות יופרדו עד לסוף שנת 2023, תשתיות החברות תופרדנה עד לסוף שנת 2024 ואילו מחשבי החומרה של החברות יופרדו עד לסוף שנת 2027.   

פירוק מונופול מערכות התשלומים בישראל הוא בעל חשיבות משמעותית לתחרות והחדשנות במערכת הפיננסית ולהסרת חסמים מהותיים להתפתחות של שוק תשלומים מתקדם ומגוון בישראל.

עם אישור בית הדין יכנס מתווה הפירוק לתוקף.

שב"א ומס"ב הן שתי מערכות התשלומים המרכזיות בישראל אשר נשלטו בעבר על ידי הבנקים. באמצעות מערכות תשלומים אלה מתבצעת סליקת כרטיסי אשראי, העברת כספים בין חשבונות בנק ועוד. בין החברות התקיימו לאורך השנים שיתופי פעולה רבים כגון: מנכ"ל והנהלה משותפים, משרדים משותפים ומערכות מחשוב משותפות.

במאי 2020 הגישו שב"א ומס"ב בקשה לאשר את שיתופי הפעולה ביניהן כהסדר כובל. הממונה על התחרות התנגדה לאישור ההסדר הכובל שכן הוא עלול לפגוע בתחרות והוא איננו לטובת הציבור. 

הממונה סברה שהפרדת שיתופי הפעולה בין החברות עשויה להוביל להתפתחות של תחרות בין מערכות התשלומים ותגביר את החדשנות של אמצעי התשלום בישראל. 

כתיבת תגובה