שופרסל רשמה הפסד נקי של 96 מיליון ברבעון השלישי

שופרסל פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 | ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-0.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-2.9% לעומת הרבעון השני השנה | אולם, עקב הפרשה חד פעמית, החברה עברה להציג הפסד נקי של כ-96 מיליון ש"ח ברבעון השלישי

איציק אברכהן יו"ר שופרסל | צילום: סיון פרג'

דירקטוריון שופרסל אישר תכנית התייעלות וזאת במטרה להתמודד עם התחרות העתידית ולשפר את התוצאות הכספיות של החברה, ובשים לב לעלייה בהוצאות התפעוליות ולהתייקרויות הצפויות בתשומות החברה וכן, כהערכות להעברת חלק מפעילות הOnline למרכז השילוח האוטומטי במודיעין במהלך שנת 2023. התכנית צפויה להביא לחיסכון של כ-250 מיליון ש"ח בשנת 2023.

שופרסל פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 מהם עלה, כי ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-0.2% (כ-9 מיליון ש"ח) לעומת הרבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-2.9% לעומת הרבעון השני השנה. בנוסף, בעקבות הפרשה חד פעמית בגין תכנית התייעלות, החברה עברה להציג הפסד נקי של כ-96 מיליון ש"ח ברבעון השלישי.

איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון קבוצת שופרסל ואורי וטרמן, מנכ"ל קבוצת שופרסל, אמרו היום: "הרבעון השלישי אופיין בגידול קל בהכנסות ומשקף רמת ביקושים גבוהה במגזר הקמעונאות והחברה מצמצמת את הפער מול אשתקד. כחלק מהמיקוד העסקי בשיפור הרווחיות, החברה הודיעה על תכנית התייעלות לצמצום הוצאות בסך של כ-250 מיליון ש"ח בשנת 2023, אשר כוללת שינויים במערך הסניפים וצמצום כוח האדם במטה החברה. לצד זאת, הקבוצה ממשיכה לפעול ביתר שאת לקידום מנועי הצמיחה לצד פעילות הליבה.

"אנו מאמינים כי הקבוצה ערוכה היטב להתמודדות עם האתגרים העומדים בפתחה, ביניהם עליית התשומות ותקופת אינפלציה עולה. קבוצת שופרסל ממשיכה להשקיע בהטמעת טכנולוגיות חדשניות ושדרוג תשתיות שרשרת האספקה והמרכזים הלוגיסטיים, בחיזוק מערך האונליין ובקידום מנועי הצמיחה, על מנת לספק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר אל מול התחרות הגוברת. החברה ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלה ויצירת סינרגיה עיסקית וממוקדת בצמיחת רשת Be ושיפור הרווחיות שלה, בפיתוח והרחבת הפעילות של שופרסל עסקים, שופרסל סטוק, שופרסל פיננסים, מועדון הלקוחות, המותג הפרטי ועוד.

"בתחום הנדל"ן, דירקטוריון החברה החליט על אסטרטגיית הרחבה ופיתוח של מגזר הנדל"ן כמנוע צמיחה והחברה בוחנת מהלכים פיננסים לקידום אסטרטגיה זו.

"זיהינו את האתגרים הניצבים בפנינו ואנו מיישמים את השינויים הנדרשים. אנו נאמנים לתכנית שהצבנו להבטחת צמיחתה ארוכת הטווח של הקבוצה בכדי להמשיך להוביל את שוק הקמעונאות בישראל."

אורי וטרמן מנכ"ל קבוצת שופרסל | צילום: אלעד גוטמן

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3,810 מיליון ש"ח, המהווים גידול של כ-0.2% (כ-9 מיליון ש"ח) לעומת כ-3,801 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-2.9% לעומת הרבעון השני השנה.

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכמו בכ-11.0 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-11.15 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-1.2%. 

המכירות בסניפים זהים (קמעונאות מזון) קטנו בשיעור של כ-2.0% ברבעון השלישי ובכ-3.4% בתשעת החודשים הראשונים לעומת התקופות המקבילות אשתקד. הקיטון מיוחס בעיקרו להיחלשות השפעת משבר הקורונה. 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-1,024 מיליון ש"ח, המהווים כ-26.9% מההכנסות, בהשוואה לכ-1,025 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-27.0% מההכנסות. 

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם הרווח הגולמי בכ-2,922 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-3,047 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והוא מהווה כ-26.5% ממחזור המכירות, בהשוואה לכ-27.3% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון מיוחס בעיקרו להיחלשות משבר הקורונה.

הרווח התפעולי לפני הכנסות / הוצאות אחרות ברבעון השלישי הסתכם בכ-115 מיליון ש"ח המהווים כ-3.0% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-186 מיליון ש"ח, שהיוו כ-4.9% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע, בין היתר,  מגידול בסך ההוצאות כתוצאה מהתייקרות תשומות והשפעת האינפלציה. 

בעקבות ההודעה על תכנית ההתייעלות ובאופן חד פעמי, הוצאות אחרות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ב-157 מיליוני ש"ח, הנובעות מהוצאות בסך 170 מיליוני ש"ח בגין תכנית ההתייעלות של החברה ומנגד רווחי הון בסך 13 מיליוני ש"ח מעסקת קומבינציה בכפר סבא.

הרווח התפעולי לפני הכנסות / הוצאות אחרות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-324 מיליון ש"ח, כ-2.9% ממחזור המכירות, בהשוואה לכ-567 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהיוו כ-5.1% ממחזור המכירות. 

הוצאות האחרות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-123 מיליוני ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ-1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהוצאות בסך של כ-170 מיליוני ש"ח בגין תכנית ההתייעלות של החברה ומנגד מרווחי הון בסך של כ-13 מיליוני ש"ח ושערוך נכסי נדל"ן להשקעה בסך של כ-34 מיליוני ש"ח בעיקר מהשפעת עליית מדד המחירים לצרכן.

כתוצאה מאימוץ תכנית התייעלות שאישר דירקטוריון החברה ביום 31.10.2022, בשים לב לעלייה בהוצאות התפעוליות ולהתייקרויות הצפויות בתשומות החברה וכן, כהיערכות להעברת חלק מפעילות הOnline- למרכז השילוח האוטומטי במודיעין במהלך שנת 2023, שצפויה להביא לחסכון של כ-250 מיליון ש"ח בשנת 2023, נרשם הפסד נקי ברבעון השלישי של כ-96 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

בגין תכנית ההתייעלות צפויה החברה לרשום בשנת 2022 הוצאה חד פעמית, לפני מס, בסכום כולל המוערך נכון למועד הדוח בסך של כ- 200 מיליון ש"ח, מתוכו כ- 170 מיליון ש"ח בגין הפחתות נכסים כתוצאה מסגירת חנויות נרשמה ברבעון השלישי, והיתרה שנובעת מעלויות צמצום כוח האדם תירשם ברבעון הרביעי של השנה. 

ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-293 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-344 מיליון ש"ח, המהווים כ-9.0% מסך מכירות החברה בהשוואה לכ-399 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, שהיוו כ-10.5% מסך מכירות החברה ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-994 מיליון ש"ח המהווים כ-9.0% מסך מכירות החברה, בהשוואה לכ-1,184 מיליון ש"ח שהיוו כ-10.6% מסך מכירות החברה בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי במגזר הנדל"ן ברבעון השלישי הסתכם בכ-42 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-39 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

בגין נכסי נדל"ן להשקעה של הקבוצה נרשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלייה בשווי ההוגן בגין שיערוכים בסך של כ-34 מיליון ש"ח הנובעת בעיקר מהשפעת עליית מדד המחירים לצרכן. בתקופה המקבילה אשתקד לא חל שינוי בשיעורכי הנדל"ן.

אסטרטגיית תחום פעילות הנדל"ן – בכוונת החברה לפעול כך שמגזר הנדל"ן ישמש כמנוע נוסף לצד הפעילות הקמעונאית ולא רק כזרוע תומכת לפעילות זו, כמו גם שהחברה בוחנת מהלכים פיננסים, לרבות בהון ובחוב על מנת לקדם את אסטרטגיית החברה, והרחבת ופיתוח של מגזר הנדל"ן. דירקטוריון החברה החליט, כחלק מאותה אסטרטגיה וכשלב מקדים לאיתור הכנסת שותף או משקיע לשופרסל נדל"ן או בחינת הנפקתה (החלטות כאמור טרם התקבלו ואין ודאות כי יצאו אל הפועל) לפעול להעברת המרכזים הלוגיסטיים של החברה בשוהם, ראשון לציון וכן מרכז השילוח האוטומטי במודיעין תחת שופרסל נדל"ן.

Inner article

דירקטוריון שופרסל נדל"ן אישר את מינויו של אורן הוד למנכ"ל החברה החל מיום 1 בינואר 2023 אשר יחליף בתפקידו את שרון גמבשו. שופרסל נדל"ן בהובלת הוד תתמקד בתחום הנדל"ן המניב, כאשר הנדל"ן הקמעונאי של החברה (היינו, הסניפים שהחברה שוכרת מצדדים שלישיים) ינוהל בנפרד במסגרת אגף הנכסים של החברה. 

מגזר Be הושפע ברבעון השלישי מהיחלשות הקורונה ומשינוי בתמהיל המכירות בדגש על מוצרי קורונה. הכנסות מגזר Be הסתכמו ברבעון השלישי בכ-266 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-271 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 1.8% אשר נבע מקיטון במכירות מוצרי קורונה. הרווח התפעולי במגזר Be הסתכם בכ-1 מיליון ש"ח לעומת כ-3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת מכירות מוצרי קורונה, הכנסות מגזר Be ברבעון השלישי השנה גדלו בכ-11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הכנסות מגזר Be הסתכמו בכ-790 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-710 מיליון ש"ח בתקופה המקביל אשתקד, גידול של כ-11.3% אשר נבע בעיקרו מגידול במכירות בחנויות זהות ומפתיחת סניפים חדשים. 

המכירות בסניפים זהים קטנו בשיעור של כ-1.4% ברבעון וגדלו בכ-9.4% בתשעת החודשים הראשונים לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

הרווח התפעולי במגזר Be הסתכם בכ-4 מיליון ש"ח, לעומת כ-6 מיליון ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד.

מכירות שופרסל אונליין ברבעון השלישי הסתכמו לכ-18.8% מכלל מכירות קמעונאות המזון, לעומת כ-19.2% ברבעון המקביל אשתקד. 

מכירות שופרסל אונליין בתשעת החודשים הראשונים עמדו על כ-19.6% לעומת כ-20.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהיחלשות השפעת משבר הקורונה.

נתח מכירות המותג הפרטי ברבעון השלישי עלה לכ-26.7% מסך מכירות קמעונאות המזון, לעומת כ-26.0% ברבעון המקביל אשתקד. הקבוצה תמשיך להרחיב משמעותית את מגוון מוצרי המותג הפרטי כדי להציע ללקוחותינו אלטרנטיבה איכותית ואטרקטיבית תוך קידום התחרות בתחום המזון ומוצרי הצריכה.

בתשעת החודשים הראשונים נתח מכירות המותג הפרטי עמד על כ-27.0% לעומת כ-26.5% בתקופה המקבילה אשתקד. 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה