שורה של הקלות ליישובים כפריים, לחיילים ולדיור להשכרה

עיקרי ההחלטה שהתקבלה בישיבת מועצת רמ"י: מתן הנחה נוספת למשרתי מילואים של עוד 10% | תקרת ההנחה למחוסרי דיור תעלה ל850,000, כמו כן, לראשונה תוצמד למדד | תבוטל מגבלת תקרת ההנחה לישובים במעמד סוציו אקונומי גבוה, סיווג שנוצר בשל הזדקנות היישובים – גם לכלל האוכלוסייה וגם למחוסרי דיור | פריסה של שנתיים במכרזים החדשים של דיור להשכרה בכל הארץ

בניה באזורים כפריים shutterstock

ישיבת מועצת מקרקעי ישראל התקיימה אתמול (ד') במעמד שר הבינוי והשיכון ויו"ר המועצה יצחק גולדקנופף. במסגרת הישיבה, המועצה אישרה כי הנחת אזור לבעל תעודת זכאות של חסר דיור ע"פ תבחיני משרד הבינוי והשיכון בהקצאת קרקע לבנייה עצמית במכרז הרשמה והגרלה או בהקצאה שלא במכרז. הנחה זו תינתן באזורי עדיפות לאומית כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 561 מיום 21.05.23.

בהתאם להחלטה, נקבע כי הפחתת דמי החכירה המהוונים תעלה למחיר תקרה אשר יעמוד על 850,000 ₪, ערך קרקע ללא הוצאות פיתוח ומע"מ ליח"ד.

בנוסף, אושר ע"י המועצה לבטל את הגבלת ההטבה הנוכחית כתלות למצב הסוציו-אקונומי של היישובים. וכמו כן, המועצה קבעה כי הנחות אזור, כהגדרתן בהחלטה זו, יינתנו ביישובים בהם ישווקו בשנים הקרובות מגרשי מגורים בקצב ובשיעורים שפורטו בהחלטה. בתום התקופה, הנחות אזורי עדיפות לאומית יחולו רק על מגרשים שאושרה לגביהם תוכנית הקובעת צפיפות מזערית של 4 יח"ד לדונם.

עוד נקבע כי חייל מילואים פעיל יהיה זכאי להפחתה של 10% נוספים מתשלום דמי החכירה המהוונים, במקום ההנחה הניתנת כיום בהחלטות המועצה לחיילי מילואים, לפי הגבוה מבניהם.

החלטה זו מטרתה לעודד שיווקים ולתמרץ תכנון מחודש להגדלת מספר יח"ד לשיווק ביישובים באזורי עדיפות לאומית

"העברנו החלטה חשובה נוספת, שתכליתה לאפשר במכרזים החדשים של דיור להשכרה בכל הארץ, פריסת תשלומים לתקופה של עד שנתיים, על מנת להגדיל את היקף העסקאות גם בדיור להשכרה, בתנאי השוק הנוכחים. כמו כן, הורדנו את מחיר המינימום גם במכרזי הדיור להשכרה. גם החלטה זו נועדה להגדיל את היצע הדיור להשכרה ולבלום את עליית המחירים", אמר השר יצחק גולדקנופף.

‏כמו כן, ציין, כי "החלטה חשובה נוספת שהעברנו כעת במועצת רמ"י; בהמשך להחלטה הקודמת על גובה ההנחות בקרקע, העברנו תוספת הנחה של 5% במגרשים שמחירם מעל מיליון ש"ח. בנוסף, הנחה נוספת של 10% לחיילי מילואים. גם החלטה זו תקל על הזוגות הצעירים ותחזק את ההתיישבות בנגב ובגליל".

במקביל, על ההחלטה שתחזק את היישובים הכפריים, אמר "ההחלטה תאפשר למועצות אזוריות לחתום על הסכמי גג בהיקף מינימלי של 850 יח"ד, ובכך לקבל תקציבים לפיתוח תשתיות ובניית מוסדות ציבור בהיקף נרחב. ההחלטה מתקנת החלטת עבר שהתקבלה בממשלה הקודמת, ולא התאימה למציאות בשטח. העברנו תיקון, תוך הבנה של חשיבות המגזר הכפרי והרצון לעודד בו שיווקים, במקביל לשמירה על צביונו ועל הגידול הרב דורי".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ אמר אתמול: "ממשיכים לעשות ציונות! ההחלטה היום להביא להקלות שיסייעו לנו לחזק את ההתיישבות הלאומית בכל מרחבי הארץ, כולל איזורים מרוחקים, היא בשורה ציונית חשובה. אני מודה לשרה סטרוק על הובלת האירוע. בע"ה נמשיך לעשות ציונות ולחזק את אחיזתנו בכל מקום בארץ".

870/135 ליינר ארטקל

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק בירכה על ההחלטה: "הבטחנו – מקיימים. ברוך ה', עמל קשה של 8 חודשי עבודה מגיע לסיומו לפני ראש השנה. ההחלטה שהבאנו היום, יחד עם תיקון פקודת האגודות השיתופיות שחוקקנו לאחרונה, מייצרים את הבסיס האיתן לתנופת התיישבות באזורים הכפריים בגליל ובנגב.

אני מודה מעומק הלב למנכ"ל משרד רוה"מ יוסי שלי, לשר השיכון הרב גולדקנופף, ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', על ההובלה המשותפת. מודה מאד לצוות המסור שלי על מאות שעות עבודה שהביאו להישג הנפלא הזה. מאושרת על היכולת להתחיל את השנה עם בשורה ענקית כזו, ועל הזכות לקיים הבטחות".

שי חג׳ג׳ יו״ר מרכז השלטון האזורי וראש המועצה האזורית מרחבים שבנגב אמר, כי "מדובר בהחלטה דרמטית שסוף סוף תעשה צדק עם משרתי מילואים והצעירים ובעיקר תסייע ליישוב וחיזוק הנגב והגליל. זה המעשה הנכון בשעה זו. מזמן ידענו שעלייה במחירי הדיור נובעת בעיקר ממחיר הקרקע, המהלך הזה יוזיל משמעותית את מחירי הדיור ויביא אלפי משפחות חדשות לנגב ולגליל. היסטוריה לא כותבים. היסטוריה עושים. אני מבקש להודות לשרה אורית סטרוק שהובילה את המהלך יחד עם  מנכ״ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי".

Inner 620/130

כתיבת תגובה