שורת מכרזים ברמ”י: דרום תל השומר, נתניה ודימונה

ראש העין, לוד, נתניה, דימונה, רמת גן: חדש על המדף – מכרזים שפורסמו לאחרונה על ידי רשות מקרקעי ישראל | הקרקעות הינן למטרות בינוי למגורים, מסחר ותעסוקה | כל פרטים על המכרזים החדשים שעלו באתר רמ”י

רשות מקרקעי ישראל | צילומסך מאתר רמ"י

רמת גן

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה לבניית 36 יח”ד למגורים, מסחר ותעסוקה בדרום תל השומר מתחם 5

מתחם מגרש גוש חלקה (בחלק) שטח במ”ר בערך מחיר מינימום בש”ח (לא כולל מע”מ) גובה פיקדון לקיום הצעה בש”ח הוצאות פיתוח לרשות בש”ח כולל מע”מ סה”כ הוצאות פיתוח בש”ח (כולל מע”מ)
סה”כ הוצ”פ לתשלום כנגד חשבונית  סה”כ הוצ”פ לתשלום כנגד קבלה 
א’ 506 6232 13, 14 2,305 25,953,056 7,520,000 656,368 4,988,193 5,644,561

המכרז הוא חלק מתכנית תמ”ל/1023 שמטרתה הקמת שכונה הכוללת כ-3,050 יח”ד למגורים ברמות צפיפות שונות ובמגוון טיפוסים, כ-360,000 מ”ר שטחי תעסוקה ומסחר, מוסדות ומבני ציבור, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

250/200 סייד בר + קובייה

התוכנית בשטח של כ-558 דונם, שוכנת מצפון לדרך 461, מדרום לבית החולים שיבא תל השומר וממערב לדרך מוטה גור. עוד בתוכנית הדגשת הפעילות האורבנית ע”י יעוד רחוב רפאל איתן לשימושים מעורבים הכוללים מגורים תעסוקה ומסחר במפלס הקרקע בחזית הרחוב והתווית רשת תחבורה, מערכת תנועה, תחבורה ציבורית, שבילי אופניים והתווית רשת ירוקה רציפה של שדרות, שבילים ופארקים שתהווה רשת אלטרנטיבית ידידותית למערכת הדרכים המיועדת לעודד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים.

התחרות במכרז תהיה על ההצעה הגבוהה ביותר ביחס למחיר הקרקע, הכל בהתאם להוראות שיפורטו בתנאי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 04/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.
לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220068

נתניה

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] מפרסמת מכרז פומבי מקוון להתקשרות בחוזה לבנייתן של 544 יח”ד ב-4 מגרשים בבנייה רוויה, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור ב”מתחם חבצלת”, נתניה

מגרש גוש חלקה (בחלק) שטח במ”ר בערך מספר יח”ד
201 8323 16,17,18,19,20 6,196 132
202 8323 18,20,21 5,348 156
610 8323 29,30,31 8,680 192
617 8323 20,21,22,32,33,42,44 2,768 64

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/ 1071 ‘מתחם חבצלת’ השוכנת בצפון נתניה, בין כביש מס’ 2 במזרח, חבצלת השרון וצוקי ים מצפון, נתניה מדרום, כביש החוף ממזרח ושושנת העמקים ממערב.

בתכנית תמהיל של מבנים בגובה עד 9 קומות וכן מגדלי מגורים בגובה 15-22 קומות בעלי חזית מסחרית,   דיור מוגן וכן אזורי תעסוקה. תמהיל יחידות הדיור בנוי מבתים צמודי קרקע ודירות בבניה רוויה מרקמית בגובה 4-5 קומות. יחידות דיור אלו מתווספות לסך כל יחידות הדיור המאושרות ביישובים, והתוספת המוצעת הינה בהתאם למתאפשר בתמ”א 35. תכנון זה מוסיף 72 יחידות דיור לחבצלת השרון (הרחבה צפונית), 165 יחידות דיור לצוקי ים ו- 112 יחידות דיור לשושנת העמקים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 04/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220143

לוד

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה לבניית 3 מתחמי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור ברובע הבינלאומי, לוד 

מתחם מגרש גוש חלקה (בחלק) שטח במ”ר בערך תשלום הוצאות פיתוח כללי  לחברת ערים בש”ח הוצאות פיתוח נוספות בגין עבודות פיתוח ובגין הקמת מבני ציבור בש”ח   מחיר מינימום בש”ח (לא כולל מע”מ) גובה ערבות לקיום הצעה
62852 901 3969 97, 104 5,098 12,369,807 13,470,793 9,846,453 2,584,000
62861 902 3969 104 7,164 17,369,693 19,001,919 15,250,430 3,637,000
62862 903 3969 104 3,956 9,647,006 9,387,085 7,225,481 1,903,000

המכרז הוא חלק מהשכונה המוקמת כחלק מתכנית תמל/1087 ‘לוד – הרובע המערבי’ , השוכנת ממערב לשכונת גני אביב. השכונה נבנתה בהרמוניה עם הטבע והעיר הסובבים אותה, תוך רציפות מקסימלית בין העיר לבין הרובע החדש אשר מהווה את המשך הרחובות הקיימים בעיר, דוגמת רחוב מיכה רייסר. מערך השטחים הפתוחים מבוסס על הנגשת עצי האקליפטוס דרך שני פארקים גדולים המתוכננים בשכונה.

התכנית משתרעת על שטח של כ-3,781 דונם וכוללת 11,000 יח”ד בצפיפות ממוצעת של כ-22 יח”ד לדונם ומגוון טיפוסים, לרבות היצע נרחב של דירות קטנות. עוד בתכנית- דיור מיוחד, מבני ציבור, קאנטרי קלאב, שטחים ציבוריים פתוחים, מסחר ודרכים. הרחוב המרכזי מתוכנן כרחוב מסחרי אינטנסיבי בזכות הקרבה שלו הן למוקדי התעסוקה העירוניים והן לתחנת הרכבת. 

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 25/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר “ממשל זמין”.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220147

ראש העין

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה ב-2 מתחמים למסחר ותעסוקה במתחם C דרום, ראש העין

מתחם מגרש גוש חלקה

(בחלק)

שטח במ”ר בערך סה”כ תשלום למשרד בגין הוצאות פיתוח כללי כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין הקמת מבני ציבור בש”ח
66919 700 5499 11 4,309 20,568,531
62884 701, 702 5499 9, 11 6,268 30,257,025

המכרז הוא חלק מתכנית 418-0329904 ‘ראש העין – מתחם C דרום רנ/250/ג’ הכוללת שטח בגודל של   כ-124 דונם, כוללת שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ- 47,436 מ”ר, דיור מיוחד ומוסדות ציבור בהיקף של כ-16,353 מ”ר, חניון בהיקף של כ-2,000 מ”ר ושטח ציבורי פתוח בהיקף של כ- 27,721 מ”ר. המתחם ממוקם בגבעות המזרחיות מדרום לדרך שבזי ומצפון לכביש העורקי.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 18/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר “ממשל זמין”.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220144

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה למתחם אחד למסחר באתר E, ראש העין

מתחם מגרש גוש חלקה

(בחלק)

שטח במ”ר בערך מחיר מינימום בש”ח (לא כולל מע”מ) סה”כ תשלום למשרד בגין הוצאות פיתוח כללי כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין הקמת מבני ציבור בש”ח גובה פיקדון לקיום הצעה בש”ח
71811 600 5955 120 4,862 34,399,283 10,672,179 7,560,000

המכרז הוא חלק מתכנית 418-0528687 ‘לב העיר – מתחם E’ הכוללת שטח בגודל של כ-201 דונם, עליו ייבנו כ-791 יח”ד בבנייה רוויה עד 14 קומות ויוקצה שטח של כ-4,800 מ”ר למסחר, כ-13,000 מ”ר לספורט ונופש, כ- 30,000 מ”ר לשטח ציבורי פתוח, כ-52,000 מ”ר למבני ציבור. כמו כן הוקצה גם שטח לכיכר עירונית שוקקת, כבישים ומסלולים להולכי רגל ורוכבי אופניים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 01/08/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר “ממשל זמין”.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220148

Inner article

דימונה

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה במגרש מס’ 300 למסחר בשכונה המזרחית א’ בדימונה

מתחם מגרש גוש חלקה שטח במ”ר בערך מחיר מינימום בש”ח (לא כולל מע”מ) גובה ערבות לקיום הצעה בש”ח הוצאות פיתוח למשרד כולל הוצאות פיתוח בגין הקמת מבני ציבור בש”ח 
72112 300 100088 15 2,536 582,231 375,000 2,937,668

המכרז הוא חלק מתכנית 607-0166876 ‘שכונה צפון מזרחית דימונה’ הכוללת שטח בגודל של כ-991 דונם בחלק הצפון מזרחי של העיר דימונה מצדו הצפוני של נחל דימונה. השכונה תכיל 1241 יח”ד מתוכן 84 יח”ד צמודות קרקע, 1157 יח”ד בבניה רוויה מתוכן 310 יח”ד המוגדרות “דירות קטנות” בשטח של עד 88 מ”ר בתוספת שטח של ממ”ד לדירה. השכונה שופעת בשטחי מסחר, מבני ציבור וטיילת לאורך השטחים הפתוחים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 01/08/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר “ממשל זמין”.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220149

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה