שורת מכרזים לבני מקום ביישובים, ערים וכפרים בצפון

רמ”י ומשרד הבינוי והשיכון במספר מכרזים פומביים בצפון הארץ – רובם בעדיפות לבני המקום | 22 מגרשים לדו משפחתי עם קדימות בחלקם – בראמה, 51 צמודי קרקע בבית שאן, 45 מגרשי בניה עצמית בטובא זנגריה, מכרז נוסף ל-144 יח”ד ב-48 מגרשים בבנייה נמוכה, מתעדף גם את משרתי כוחות הביטחון – בעספיא ו-147 יח”ד בבנייה נמוכה בערערה

בית שאן | צילום אילוסטרציה: יונתן סינדל, פלאש 90

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז פומבי מסוג “הרשמה והגרלה לבני המקום חסרי דיור” לרכישת זכויות חכירה לבנייה עצמית של 44 יח”ד ב-22 מגרשים בשכונה מערבית, בראמה.

המכרז הוא חלק מתוכניות ג/10449 ו-260-0343491 שכונת בנה ביתך לחיילים משוחררים משתרעת על שטח של כ-143 מ”ר, וכוללת 220 יח”ד בבנייה צמודת קרקע של עד 2 יח”ד במגרש ובנייה בבתים מדורגים עם כניסות נפרדות וחצר פרטית לכל יחידת דיור. השכונה תציע גם מבני ציבור, שצ”פ, שצ”פ אקסטנסיבי – פארק שכונתי, שצ”פ אינטנסיבי – ספורט, שטח חקלאי, מסחר ודרכים.

תינתן קדימות לנכים בהגרלת 10% מהמגרשים המוצעים במכרז זה – רשאים להשתתף  נכים אשר לא זכו במגרש בעבר ועפ”י המסמכים הנדרשים (כמפורט בחוברת המכרז).

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 11/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

מכרז פומבי נוסף עוסק בקבלת זכויות חכירה לבניית 51 יח”ד במתחם אחד בבניה צמודת קרקע בבית שאן, שכ’ דרום-מזרחית.

המכרז הוא חלק מתכניות 203-0334888 ו-203-0293993 שמטרתה הקמת שכונת מגורים על שטח של כ-408 דונם. השכונה מציעה 1,308 יח”ד בבינוי משולב של 124 יח”ד צמודות קרקע, 51 יח”ד דירות גן-גג, 224 יח”ד בנייה סמי-רוויה ו-909 יח”ד בבנייה רוויה. מבני המגורים מוקמו סביב שני שצ”פים מרכזיים העוברים בשכונה ולאורכם מוקמו מוסדות ציבור.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 06/06/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

מס’ מתחם מס’ מגרשים גוש חלקות (בשלמות) מספר 

יח”ד

תשלום הוצאות פיתוח כללי למשרד כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין הקמת מבני ציבור ובגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות בש”ח 
71413 100-102 22868 131-133 51 4,757,941

גם בטובא זנגריא, בשכונה המערבית מתפרסם מכרז לבניית 166 יח”ד ב-45 מגרשים לבניה עצמית במסלול הרשמה והגרלה לבני מקום.

המכרז הוא חלק מתכנית 259-0100495 במסגרתה תכנון של שכונת מגורים בת 296 יח”ד במגרשי מגורים עבור 2 או 4 יח”ד למגרש. התכנית מגדילה את מספר יח”ד ובכך מאפשרת ניצול מיטבי של קרקע בבעלות מדינה בישוב עבור תושבים שאין בבעלותם קרקע פרטית. בנוסף מתוכננים: שטח ציבורי פתוח משולב במבנה ציבור המיועד למתקני ספורט מבונים וחיצוניים ושטח ציבורי פתוח גדול בגבול השכונה הדרומי המיועד לשרת את השכונה הקיימת מדרום ואת השכונה החדשה. 

תינתן קדימות לנכים בהגרלת 10% מהמגרשים – רשאים להשתתף נכים אשר לא זכו במגרש בעבר ועפ”י המסמכים הנדרשים (כמפורט בחוברת המכרז).

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 18/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

.

Inner article

 

 

בני מקום וכוחות הביטחון

בעספיא מתפרסם מכרז להתקשרות בחוזה חכירה לבניית 144 יח”ד ב-48 מגרשים בבנייה נמוכה בעספיא לבני המקום מחוסרי דיור לרבות משרתי כוחות הביטחון.

המכרז הוא חלק מתכנית 356-0257931, שמהווה את המתחם הראשון מתוך חמישה לפיתוח והרחבת הישוב עוספיא. המתחם משתרע על 94 דונם וצפוי להכיל 257 יח”ד, במגוון סוגי מבנים; 49 יח”ד בדגם של בית לדורות המיועד לזוגות צעירים וליוצאי צבא. המגרשים בשטח של כ-400 מ”ר עם אפשרות ל-2 יחידות אירוח (צימרים) במגרש. המגרשים מתאימים לבניה רב דורית – בניית יחידת דיור אחת בשלב א’ והוספת יחידות דיור לבנים ולנכדים בהמשך; בנייה קבלנית של 72 יח”ד, מתוכן לפחות 24 יח”ד קטנות (עד 120 מ”ר ברוטו); מגרש פרטי או בניה במושעא של 14 יח”ד בשלב ראשון ו- 38 יח”ד בשלב הסופי. ייחודו של המתחם הוא בנגישות הזמינה ממערכת הכבישים המאושרת והקיימת של הישוב. בתחום השכונה מבני ומוסדות ציבור ברמה המספקת גם את הצרכים של המתחם החדש.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 27/06/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

מכרז אחרון שפורסם הוא לרכישת זכויות חכירה לבניית 147 יח”ד בבנייה נמוכה לבני המקום מחוסרי דיור בשכונה מזרחית, ערערה.

המכרז הוא חלק מתכנית ענ/205, שמטרתה היא לקבוע שטחים וגבולות לשימוש בקרקע ותנאים להוצאת היתרי בניה בשטח השכונה המזרחית בערערה על מנת לפתח שכונת מגורים חדשה, ולהבטיח השתלבותה בכפר הקיים מבחינת ההרכב ושירותי הציבור הדרושים לשכונה ולכפר כולו. בשכונה שהיקפה כ-313 דונם יקומו 340 יח”ד בבנייה צמודת קרקע עם חזיתות מסחריות ומשרדים לבעלי מקצועות חופשיים. השכונה תוסדר ותפותח בעזרת מסחר, מבני ציבור, כבישים ודרכים להולכי רגל.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 11/7/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה